Fluarix

Reklama

Działanie

Inaktywowana szczepionka przeciw grypie. Odporność uzyskuje się w ciągu 2-3 tyg. Poszczepienna odporność wobec szczepów homologicznych do zawartych w szczepionce lub szczepów pokrewnych jest różna, ale zwykle utrzymuje się od 6 do 12 miesięcy.

Wskazania

Profilaktyka grypy, szczególnie u osób z grup podwyższonego ryzyka powikłań po grypie. Szczepionka jest zalecana do stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku od 6 miesięcy. Stosowanie szczepionki powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na którykolwiek składnik, który może być obecny w śladowych ilościach taki jak: pozostałości jaja (albumina jaja kurzego, białko kurze), formaldehyd, siarczan gentamycyny, dezoksycholan sodu. Szczepienie powinno być odroczone u pacjentów z chorobą przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją.

Środki ostrożności

Należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia oraz nadzór na wypadek wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. Szczepionki w żadnym przypadku nie wolno podawać donaczyniowo. U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub u osób z zaburzeniami odporności odpowiedź na szczepienie może być niewystarczająca. Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem każdej szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, więc może być uznany za wolny od sodu. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol potasu (39 mg) na dawkę, więc może być uznany za wolny od potasu.

Ciąża i laktacja

Inaktywowana szczepionka przeciw grypie może być stosowana we wszystkich etapach ciąży. Dane uzyskane podczas stosowania inaktywowanej szczepionki przeciw grypie na całym świecie nie wskazują na jakikolwiek niepożądany wpływ na na płód i matkę związany z zastosowaniem szczepionki. Szczepionka może być stosowana podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: ból głowy, potliwość, ból mięśni, ból stawów, gorączka, uczucie zmęczenia, dreszcze, złe samopoczucie, reakcje miejscowe: ból, zaczerwienienie, stwardnienie, obrzęk, wybroczyny. Dzieci i młodzież. Bardzo często: utrata apetytu (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 6 rż.), drażliwość (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 6 rż.), senność (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 6 rż.), ból głowy (dzieci od ukończenia 6 rż. do ukończenia 17 rż.), ból mięśni i ból stawów (dzieci od ukończenia 6 rż. do ukończenia 17 rż.), gorączka (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 6 rż.), zmęczenie (dzieci od ukończenia 6 rż. do ukończenia 17 rż.), reakcje miejscowe: ból w miejscu podania (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 17 rż.), zaczerwienienie (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 17 rż.), obrzęk (dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 17 rż.). Często: objawy ze strony żołądka i jelit, gorączka, dreszcze (dzieci od ukończenia 6 rż. do ukończenia 17 rż.). Po wprowadzeniu do obrotu odnotowano: przejściowa trombocytopenia, przejściowe powiększenie węzłów chłonnych, reakcje alergiczne (objawy obejmujące zapalenie spojówek, w rzadkich przypadkach przechodzące we wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy), nerwoból, parestezja, drgawki gorączkowe, zaburzenia neurologiczne (takie jak: zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenia nerwu i zespół Guillain-Barre), zapalenie naczyń krwionośnych (w bardzo rzadkich przypadkach z przejściowymi zaburzeniami czynności nerek), uogólnione reakcje skórne (takie jak: świąd, pokrzywka lub niespecyficzna wysypka).

Interakcje

Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami, jednakże szczepienie powinno być wykonane w różne kończyny (reakcje niepożądane mogą być bardziej nasilone). U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu odpowiedź immunologiczna na szczepienie może być osłabiona.

Dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnie. Dorośli i dzieci powyżej 36 mż.: 0,5 ml. Dzieci po ukończeniu 6 mż. do ukończenia 35 miesięcy: dane kliniczne są ograniczone; możliwe jest podanie dawki 0,25 ml lub 0,5 ml. Instrukcja dotycząca podawania dawki 0,25 ml: trzymając ampułko-strzykawkę w pozycji pionowej, usunąć połowę objętości zawiesiny, wciskając tłok do momentu, kiedy zatyczka tłoka dotknie linii wydrukowanej na strzykawce; objętość pozostająca w ampułko-strzykawce (0,25 ml) powinna zostać wstrzyknięta. Podana dawka powinna być zgodna z istniejącymi krajowymi rekomendacjami. Dzieciom poniżej 9 rż., które nie były uprzednio szczepione, należy podać drugą dawkę po upływie co najmniej 4 tyg. po pierwszej dawce. Dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy: bezpieczeństwo i skuteczność nie były ustalane.

Reklama

Uwagi

Po szczepieniu przeciwko grypie zaobserwowano występowanie fałszywie dodatnich wyników testów serologicznych z użyciem metody ELISA w celu wykrycia przeciwciał przeciwko HIV1, wirusowemu zapaleniu wątroby typu C a szczególnie HTLV1. Badanie techniką Western-Blot eliminuje fałszywie dodatnie wyniki uzyskane w badaniu metodą ELISA. Przejściowe fałszywie dodatnie wyniki mogą być wywołane obecnością przeciwciał klasy IgM, które powstały w odpowiedzi na szczepionkę. Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przechowywać w temp. 2-8st.C, nie zamrażać.

Pharmindex