Nowy sklep

już ON-LINE

IDflu

Działanie

Szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana. Działanie ochronne uzyskuje się w ciągu 2-3 tyg. Poszczepienna odporność wobec szczepów homologicznych lub pokrewnych do zawartych w szczepionce zwykle utrzymuje się prze 6-12 mies.

Wskazania

IDflu 15 µg: profilaktyka grypy u osób dorosłych w wieku 60 lat i starszych, szczególnie u tych, u których występuje podwyższone ryzyko powikłań po grypie. IDflu należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. IDflu 9 µg: profilaktyka grypy u osób dorosłych w wieku do 59 lat, szczególnie u tych, u których występuje podwyższone ryzyko powikłań po grypie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, substancje pomocnicze lub pozostałości po procesie produkcyjnym, takie jak: jaja (albumina jaja kurzego, białka kurze), neomycyna, formaldehyd i 9-oktoksynol. Choroby przebiegające z gorączką lub ostrym zakażeniem (szczepienie należy przełożyć).

Środki ostrożności

Należy zawsze zapewnić odpowiednie leczenie i nadzór medyczny na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. W żadnym wypadku nie należy podawać donaczyniowo. U pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca - dla IDflu dostępne są bardzo ograniczone danez udziałem pacjentów z obniżoną odpornością. W przypadku obecności płynu w miejscu wstrzyknięcia po podaniu szczepionki ponowne szczepienie nie jest wymagane. Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeśli pacjent poddany jest leczeniu immunosupresyjnemu.

Ciąża i laktacja

IDflu 9 µg: Może być podawana we wszystkich okresach ciąży. Dane nie wskazują na żadne niepożądane objawy u matki i płodu związane ze szczepionką. Można stosować podczas karmienia piersią. IDflu 15 µg: Nie dotyczy, gdyż szczepionka przeznaczona jest dla osób w wieku 60 lat lub starszych.

Działania niepożądane

IDflu 15 µg. Bardzo często: ból głowy, ból mięśni; reakcje miejscowe: zaczerwienienie (może utrzymywać się do 7 dni), stwardnienie, obrzęk, świąd, ból, złe sqamopoczucie. Często: złe samopoczucie, dreszcze, gorączka; reakcje miejscowe: siniak. Niezbyt często: parestezja, zapalenie nerwu, potliwość, ból stawów, zmęczenie. Rzadko: świąd, wysypka. Częstość nieznana: reakcje alergiczne włączając uogólnione reakcje skórne takie jak pokrzywka, reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs. Mogą wystąpić: przemijająca trombocytopenia i przejściowe powiększenie węzłów chłonnych; nerwoból, drgawki gorączkowe, zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu oraz zespół Guillain-Barré; zapalenie naczyń, w bardzo rzadkich przypadkach z towarzyszącym przemijającym zaburzeniem czynności nerek. IDflu 9 µg. Bardzo często: ból głowy, ból mięśni, złe samopoczucie, reakcje miejscowe: zaczerwienienie (może utrzymywać się do 7 dni), obrzęk, stwardnienie, ból, świąd. Często: dreszcze, gorączka, siniak. Niezbyt często: powiększenie węzłów chłonnych, parestezja, świąd,wysypka, ból stawów, osłabienie. Rzadko: potliwość. Częstość nieznana: reakcje alergiczne włączając uogólnione reakcje skórne takie jak pokrzywka, reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs.

Interakcje

IDflu można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami, jednak szczepienie należy wykonać w różne kończyny. Należy zaznaczyć, że reakcje niepożądane mogą być bardziej nasilone. Odpowiedź immunologiczna może być osłabiona, jeśli pacjent poddany jest leczeniu immunosupresyjnemu. Po podaniu szczepionki przeciw grypie obserwowano fałszywie dodatnie wyniki badań serologicznych z użyciem metody ELISA do wykrywania przeciwciał przeciw wirusom HIV1, zapalenia wątroby typu C a szczególnie przeciw wirusowi HTLV1 - w takim przypadku należy zweryfikować wynik metodą Western Blot. Przejściowe fałszywie dodatnie reakcje mogą być wywołane obecnością przeciwciał IgM, które powstały w odpowiedzi na szczepienie.

Dawkowanie

Śródksórnie. IDflu 9 µg. Osoby dorosłe w wieku do 59 lat: 0,1 ml. Dzieci i młodzieży poniżej 18 lat: stosowanie nie jest zalecane ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. IDflu 15 µg. Osoby dorosłe w wieku 60 lat i starsze: 0,1 ml. Dzieci i młodzież: nie jest zalecane stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.  Sposób podania. Zalecane miejsce podania to mięsień naramienny.

Uwagi

Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po podaniu szczepionki mogą wystąpić fałszywie dodatnie wyniki badań serologicznych z wykorzystaniem metody ELISA, mających na celu wykrycie przeciwciał przeciwko HIV-1, HCV oraz HTLV-1; wyniki można zweryfikować techniką Western Blot.

Pharmindex