Imovax Polio

Reklama

Działanie

Szczepionka przeciw poliomyelitis zawierająca inaktywowane formaldehydem wirusy polio typów 1, 2 i 3. Miesiąc po szczepieniu pierwotnym (3 dawki) wskaźniki seroprotekcji wynosiły 100% dla wirusa typu 1 i 3 oraz 99-100% dla typu 2. U niemowląt dawka uzupełniająca (4. dawka) powodowała duży wzrost miana przeciwciał, a wskaźniki seroprotekcji wynosiły 97,5-100% dla trzech typów wirusa zawartych w szczepionce. 4-5 lat po dawce uzupełniającej 94-99% osób miało ochronny poziom przeciwciał. Odporność utrzymuje się przez co najmniej 5 lat po 4. dawce.

Wskazania

Zapobieganie poliomyelitis u niemowląt, dzieci i dorosłych w szczepieniu podstawowym oraz jako dawki przypominające.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki szczepionki, neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B. Gorączka lub ostra choroba - szczepienie należy przełożyć. Nie podawać donaczyniowo.

Środki ostrożności

Szczepionkę podawać ostrożnie u pacjentów z trombocytopenią lub zaburzeniem krzepnięcia, ponieważ podczas iniekcji domięśniowej może wystąpić krwawienie. Ze względu na ryzyko wstrząsu anafilaktycznego po podaniu szczepionki pacjent powinien być poddany obserwacji, odpowiednia pomoc medyczna powinna być łatwo dostępna. Odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki może być zmniejszona u pacjentów z niedoborami odporności lub otrzymujących leczenie immunosupresyjne. W takich przypadkach zaleca się przełożyć szczepienie do czasu zakończenia leczenia lub upewnić się, że pacjent jest właściwie zabezpieczony. Pacjentom z przewlekłym niedoborem odporności (np. w zakażeniu wirusem HIV) zaleca się szczepienie, nawet jeżeli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona wskutek choroby. Szczepionka może być wskazana u pacjentów, u których przeciwwskazana jest szczepionka doustna oraz jako dawka przypominająca u pacjentów szczepionych uprzednio szczepionką doustną. W przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tyg. ciąży), szczególnie gdy występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego, należy monitorować czynności oddechowe przez 48-72 h ze względu na ryzyko wystąpienia bezdechu. W tej grupie niemowląt nie należy rezygnować ze szczepienia, ani go odraczać.

Ciąża i laktacja

Szczepionka może być stosowana w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Dane z badań klinicznych. Często i bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia - zaczerwienienie, ból, stwardnienie; gorączka powyżej 38,1st. (u 10% dzieci po 1. dawce, u 18% po 2. dawce, u 7% po 3. dawce). Dane po wprowadzeniu do obrotu. Bardzo rzadko: reakcje w miejscu podania takie jak obrzęk (mogą wystąpić w ciągu 48 h po szczepieniu i utrzymywać się 1-2 dni), powiększenie węzłów chłonnych, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny), ból mięśni oraz umiarkowany, przejściowy ból stawów (w ciągu kilku dni po szczepieniu), drgawki (izolowane lub związane z gorączką w ciągu kilku dni po szczepieniu), ból głowy, parestezje (przeważnie w kończynach dolnych, w ciągu 2 tyg. po szczepieniu), pobudzenie senność, drażliwość w pierwszych godzinach lub dniach po szczepieniu (szybko ustępujące), wysypka, bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤28. tyg. ciąży).

Interakcje

Nie ma dowodów przeciw podaniu szczepionki jednocześnie z innymi standardowymi szczepionkami. W przypadku jednoczesnego podawania szczepionek należy stosować oddzielne strzykawki i podawać w różne miejsca ciała.

Dawkowanie

Domięśniowo lub podskórnie. Szczepienie pierwotne. Dzieci po ukończeniu 2 mż.: 3 kolejne dawki po 0,5 ml w odstępie 1-2 mies. Dzieci po ukończeniu 6. tyg. życia: wg schematu: 6, 10, 14 tydzień, zgodnie z zaleceniami rozszerzonego programu szczepień Światowej Organizacji Zdrowia. Dorośli: 2 kolejne dawki po 0,5 ml w odstępie 1 lub lepiej 2 mies. Dawka uzupełniająca. Dzieci w 2. rż: 4. dawka (dawka uzupełniająca) po roku od podania 3. dawki. Dorośli: 3. dawka (dawka uzupełniająca) po 8-12 mies. od podania 2. dawki. Dawki przypominające podaje się co 5 lat u dzieci i młodzieży oraz co 10 lat u dorosłych. Zalecanym miejscem podania domięśniowego jest część środkowo boczna powierzchni uda u niemowląt i małych dzieci oraz mięsień naramienny u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Reklama

Uwagi

Pharmindex