ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Indocollyre

Spis treści

Reklama

Indocollyre - skład

1 ml kropli do oczu zawiera 1 mg indometacyny. Preparat zawiera tiomersal.

Reklama

Indocollyre - działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny z grupy pochodnych indolu do stosowania miejscowego. Indometacyna jest inhibitorem syntetazy prostaglandyny.

Reklama

Indocollyre - wskazania

Lek przeznaczony do stosowania w czasie zabiegów chirurgicznych i pooperacyjnie w celu: przeciwdziałania zwężeniu źrenicy, a także jako środek przeciwzapalny po zabiegach usunięcia zaćmy i po operacjach na przednim odcinku oka oraz w leczeniu bólu po keratektomii fotorefrakcyjnej w pierwszych dniach po operacji.

Reklama

Indocollyre - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na indometacynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować od szóstego miesiąca ciąży. Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ lub na kwas acetylosalicylowy (aspiryna). Wystąpienie w przeszłości napadu astmy wywołane przyjęciem aspiryny lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Nie stosować jednocześnie z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, innymi NLPZ (w tym z salicylanami w dawce 3 g na dobę lub wyższej u dorosłych), diflunisalem, heparyną, litem, metotreksatem w dużych dawkach, tyklopidyną.

Reklama

Indocollyre - ostrzeżenia

W przypadku nadwrażliwości na lek należy natychmiast przerwać leczenie indometacyną. W przypadku ryzyka wystąpienia zakażenia bakteryjnego należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne. Stosowanie do oka miejscowych NLPZ może maskować objawy ostrego zakażenia oka. NLPZ nie działają przeciwbakteryjnie. Należy mieć to na uwadze w przypadku leczenia zakażenia oka. Miejscowo stosowane NLPZ mogą spowalniać lub opóźniać proces gojenia rogówki. Kortykosteroidy stosowane miejscowo również mogą opóźniać gojenie uszkodzeń rogówki. Jednoczesne stosowanie miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych z miejscowo stosowanymi kortykosteroidami może zwiększać ryzyko zaburzeń gojenia. W związku z tym zaleca się szczególną ostrożność i uwagę w przypadku stosowania kropli do oczu zawierających indometacynę z kortykosteroidami, szczególnie u pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych dotyczących rogówki. Doświadczenia po wprowadzeniu do obrotu stosowanych miejscowo NLPZ wskazują, że zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych dotyczących rogówki stanowiących zagrożenie dla wzroku obarczeni są pacjenci po skomplikowanych zabiegach chirurgicznych na oku, z odnerwieniem rogówki, nieprawidłowościami nabłonka rogówki, cukrzycą, chorobami powierzchni oka (np. zespołem suchego oka), reumatoidalnym zapaleniem stawów lub poddani operacjom okulistycznym, które były powtarzane w krótkim czasie. U tych pacjentów miejscowe NLPZ należy stosować z zachowaniem ostrożności. Długotrwałe stosowanie miejscowych NLPZ może zwiększać narażenie pacjenta na ryzyko wystąpienia oraz nasilenie działań niepożądanych dotyczących rogówki. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zwiększać ryzyko wystąpienia krwawienia z tkanek oka podczas zabiegu chirurgicznego u pacjentów szczególnie do tego predysponowanych lub przyjmujących inne preparaty wydłużające krwawienie. Stosowanie miejscowe NLPZ może prowadzić do zapalenia rogówki. U wrażliwych pacjentów dalsze stosowanie miejscowo NLPZ może prowadzić do uszkodzenia nabłonka rogówki, ścieńczenia rogówki, nadżerek rogówki, owrzodzeń rogówki lub perforacji rogówki (zdarzenia te mogą stanowić zagrożenie dla wzroku). Pacjenci z oznakami uszkodzenia nabłonka rogówki, powinni natychmiast przerwać stosowanie kropli do oczu zawierających indometacynę i powinno się u nich dokładnie kontrolować stan rogówki. Nie zaleca się używania soczewek kontaktowych w czasie leczenia indometacyną w postaci kropli do oczu. Lek zawiera tiomersal, który może powodować reakcje alergiczne. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać leczenie.

Reklama

Indocollyre - ciąża

Wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn, stosowane w III trymestrze ciąży, mogą wpływać niekorzystnie na przebieg ciąży oraz porodu i mogą spowodować: u płodu wystąpienie nadciśnienia płucnego z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego Botalla, wystąpienie zaburzeń czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia; u matki i dziecka pod koniec ciąży może wystąpić wydłużenie czasu krwawienia; u matki zwiększoną częstość występowania obrzęków. Stosowanie indometacyny może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy jest to konieczne podczas pierwszych 5-ciu miesięcy ciąży. Stosowanie leku od 6-go miesiąca ciąży jest przeciwwskazane. Niesteroidowe leki przeciwzapalne przenikają do mleka matki. Lek nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią. NLPZ mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii. Nie badano wpływu indometacyny w postaci kropli do oczu na płodność.

Reklama

Indocollyre - efekty uboczne

Rzadko: reakcje nadwrażliwości ze świądem i zaczerwienieniem. Częstość nieznana: zapalenie rogówki, owrzodzenie rogówki (które może prowadzić do perforacji rogówki, szczególnie u pacjentów z uszkodzoną rogówką), przemijające pieczenie, kłucie, zaburzenia widzenia, nadwrażliwość na światło, uszkodzenie nabłonka rogówki (np. otarcie rogówki, punkcikowe zapalenie rogówki), zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, dyskomfort odczuwany w oku, obrzęk powiek, obrzęk rogówki, ból oka, podrażnienie oka, przekrwienie spojówek, zwiększone łzawienie, przekrwienie oka.

Indocollyre - interakcje

W celu uniknięcia wypłukania kropli należy zachować 15-min odstęp między podawaniem innych leków okulistycznych, a preparatem. W razie konieczności indometacyna może być podawana z lekami okulistycznymi zawierającymi kortykosteroidy. Mimo, że ilość indometacyny przenikająca do krążenia ogólnego jest niewielka to w przypadku podania leku do oka mogą wystąpić interakcje z NLPZ podawanymi ogólnie. Nie zaleca się stosowania preparatu z: doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (jeśli istnieje konieczność jednoczesnego stosowania należy prowadzić kontrolę kliniczną i laboratoryjną parametrów krzepnięcia krwi), innymi NLPZ (także salicylany od dawki 3 g/dobę u dorosłych; zwiększenie ryzyka wystąpienia owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego), diflunisalem (przypadek zakończonego zgonem krwotoku z przewodu pokarmowego ze zwiększeniem stężenia indometacyny w osoczu), heparyną (zwiększenie ryzyka krwawień, jeśli nie można uniknąć skojarzonego leczenia należy prowadzić kontrolę kliniczną i laboratoryjną parametrów krzepnięcia krwi), litem (jeśli istnieje konieczność jednoczesnego stosowania należy dostosować dawkę i kontrolować stężenie litu, również po odstawieniu NLPZ), metotreksatem w dawce 15 mg na tydz. i większej (zwiększenie toksyczności hematologicznej metotreksatu), tyklopidyną (zwiększenie ryzyka krwawień, jeśli nie można uniknąć skojarzonego leczenia należy prowadzić kontrolę kliniczną i laboratoryjną parametrów krzepnięcia krwi). Preparat stosować szczególnie ostrożnie: z lekami moczopędnymi, inhibitorami ACE (ryzyko ostrej niewydolności nerek u pacjentów odwodnionych, ryzyko zmniejszenia działania obniżającego ciśnienie; pacjenta należy nawadniać, kontrolować czynność nerek na początku leczenia), z metotreksatem w dawce mniejszej niż 15 mg na tydzień (ze względu na zwiększenie toksyczności hematologicznej metotreksatu, zalecane jest cotygodniowe badanie obrazu krwi w pierwszych tygodniach jednoczesnego stosowania oraz częstsze badania kontrolne w przypadku nawet niewielkiego pogorszenia czynności nerek i u pacjentów w podeszłym wieku), z pentoksyfiliną (zwiększenie ryzyka krwawienia; zalecana jest kontrola kliniczna i częstsza kontrola czasu krwawienia), z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy (sole, tlenki lub wodorotlenki magnezu, aluminium i wapnia) - należy je przyjmować co najmniej 2 h po podaniu indometacyny, z zydowudyną (ryzyko zwiększonego działania uszkadzającego czerwone krwinki, zaleca się badanie obrazu krwi i liczby retikulocytów 8-15 dni po rozpoczęciu leczenia NLPZ). Jednoczesne stosowanie z β-adrenolitykami może powodować osłabienie działania obniżającego ciśnienie krwi. Przy jednoczesnym stosowaniu z cyklosporyną istnieje zwiększone ryzyko toksycznego wpływu na nerki (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku). Przy jednoczesnym stosowaniu z dezmopresyną następuje zwiększenie działania przeciwdiuretycznego; z trombolitykami - zwiększone ryzyko krwawienia. Preparat może zmniejszać skuteczność wewnątrzmacicznych środków antykoncepcyjnych.

Indocollyre - dawkowanie

Zapobieganie zwężeniu źrenicy podczas zabiegu chirurgicznego: 4 krople w dniu poprzedzającym zabieg oraz 4 krople w ciągu 3 h przed zabiegiem. Zapobieganie wystąpieniu stanów zapalnych spowodowanych operacją zaćmy i zabiegami chirurgicznymi na przednim odcinku oka: 1 kropla 4-6 razy na dobę, rozpoczynając na 24 h przed zabiegiem (preparat stosuje się do czasu całkowitego ustąpienia objawów zapalenia). Leczenie bólu oczu po keratektomii fotorefrakcyjnej w pierwszych dniach po operacji: 1 kropla 4 razy na dobę w pierwszych dniach po operacji. Brak badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci młodzieży. Sposób podania. Nie należy dotykać końcówką zakraplacza do oka ani jakiejkolwiek innej powierzchni. W przypadku jednoczesnego stosowania kropli z innymi lekami podawanymi do worka spojówkowego, należy zachować 15-min odstęp między podaniem poszczególnych leków.

Indocollyre - uwagi

Istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń widzenia po podaniu leku, dlatego przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn należy odczekać do całkowitego ustąpienia zaburzeń widzenia.


Podobne leki
Naclof
Dicloabak
Nevanac
Yellox

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!