Influvac

Spis treści

Influvac - Skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera antygeny powierzchniowe wirusa grypy odpowiadające szczepom: A (H<sub>1</sub>N<sub>1</sub>) - 15 µg HA, A (H<sub>3</sub>N<sub>2</sub>) - 15 µg HA oraz B - 15 µg HA (HA - hemaglutynina). Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i decyzją UE na bieżący sezon.

Influvac - Działanie

Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana. Działanie ochronne uzyskuje się po około 2-3 tyg. Odporność wobec szczepów homologicznych lub szczepów pokrewnych szczepom wirusa zawartym w szczepionce utrzymuje się zazwyczaj przez 6 do 12 mies. od chwili szczepienia.

Reklama

Influvac - Wskazania

Profilaktyka grypy u osób dorosłych oraz dzieci od ukończenia 6 mż., szczególnie u pacjentów o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych. Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Influvac - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, jakąkolwiek substancję pomocniczą oraz na jakikolwiek składnik mogący występować w ilościach śladowych, taki jak pozostałości jaja kurzego (albumina jaja kurzego, białka kurze), formaldehyd, bromek trimetylocetyloaminowy, polisorbat 80 lub gentamycynę. Choroby przebiegające z gorączką lub ostrą infekcją (szczepienie należy przełożyć). Nie podawać donaczyniowo.

Influvac - Ostrzeżenia

U pacjentów z wrodzonym lub nabytym upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna może być niewystarczająca. Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki u dzieci w wieku poniżej 6 mż. nie zostały ustalone.

Influvac - Ciąża

Inaktywowane szczepionki przeciw grypie mogą być podane we wszystkich okresach ciąży. Większy zbiór danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania jest dostępny dla II i III trymestru w porównaniu z I trymestrem; jednakże dane z całego świata dotyczące stosowania inaktywowanych szczepionek przeciw grypie nie wskazują na żadne niepożądane objawy u matki i płodu związane ze szczepionką. Szczepionka może być stosowana podczas karmienia piersią.

Influvac - Efekty uboczne

Często: ból głowy, potliwość, ból mięśni i stawów, gorączka, złe samopoczucie, dreszcze, uczucie zmęczenia, reakcje miejscowe (zaczerwienienie, obrzęk, ból, zasinienie, stwardnienie). Ponadto mogą wystąpić: przejściowa trombocytopenia, przejściowe uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, reakcje alergiczne (w rzadkich przypadkach prowadzące do wstrząsu), obrzęk naczynioruchowy, nerwobóle, parestezje, drgawki gorączkowe, zaburzenia neurologiczne (zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu, zespół Guillan-Barré), uogólnione reakcje skórne (włącznie ze świądem, pokrzywką, nieswoistą wysypką), zapalenie naczyń krwionośnych połączone w bardzo rzadkich przypadkach z przejściowymi zaburzeniami czynności nerek.

Influvac - Interakcje

Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami - wstrzyknięcia należy wykonywać w różne kończyny; działania niepożądane mogą się w takich sytuacjach nasilić. Leczenie immunosupresyjne może powodować osłabienie odpowiedzi immunologicznej.

Influvac - Dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnie. Dorośli i dzieci od 36 mż.: 0,5 ml. Dzieci od ukończenia 6 mż. do ukończenia 35 mż.: dane kliniczne są ograniczone, można podać dawkę 0,25 ml lub 0,5 ml. Zastosowana dawka powinna być zgodna z narodowymi zaleceniami. Dzieciom, które nie były wcześniej szczepione przeciw grypie należy podać drugą dawkę szczepionki po upływie co najmniej 4 tyg.

Influvac - Uwagi

W czasie szczepienia należy zapewnić nadzór i odpowiednią pomoc, na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Po szczepieniu przeciw grypie obserwowano fałszywie dodatnie wyniki badań serologicznych z wykorzystaniem metody ELISA mających na celu wykrycie przeciwciał przeciwko HIV-1, HCV oraz HTLV-1; wyniki można zweryfikować techniką Western Blot. Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Pharmindex