ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Itami

Spis treści

Reklama

Itami - skład

1 plaster leczniczy zawiera 140 mg diklofenaku sodowego.

Reklama

Itami - działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny do stosowania miejscowego. Preparat ogranicza ból wywołany przez stan zapalny oraz opuchliznę. Diklofenak w preparatach do stosowania miejscowego wchłania się powoli i niecałkowicie. Po podaniu na skórę lek ulega wchłonięciu, tworząc w skórze depozyt, skąd jest powoli uwalniany do przedziału naczyniowego. Ogólnoustrojowe wchłanianie wynosi ok. 2-10% wartości uzyskanych w przypadku podawania tej samej dawki doustnie. Obserwowane działanie terapeutyczne wynika przede wszystkim z osiągnięcia terapeutycznie istotnego stężenia substancji czynnej w tkankach znajdujących się poniżej obszaru, na który zastosowano plaster. Przenikanie do miejsca działania może różnić się ze względu na stopień i naturę zaburzenia, a także zależy od miejsca zastosowania oraz działania. Diklofenak wiąże się z białkami osocza w ok. 99%. Po szybkim metabolizmie wątrobowym (hydroksylacja i wiązanie z kwasem glukuronowym), 2/3 leku jest eliminowane przez nerki, a 1/3 z żółcią.

Reklama

Itami - wskazania

Miejscowe, krótkotrwałe i objawowe leczenie bólu u osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat w przypadku ostrych nadwyrężeń, zwichnięć czy siniaków kończyn, powstałych w wyniku tępych urazów, np. urazów sportowych. Preparat jest przeznaczony do leczenia krótkotrwałego (nie dłużej niż 7 dni).

Reklama

Itami - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ. Pacjenci, u których podczas przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ wystąpił atak astmy, pokrzywka lub ostry nieżyt nosa. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Stosowanie na uszkodzoną skórę, niezależnie od rodzaju zmiany: wysiękowe zapalenie skóry, wysypki, zmiany zakażone, oparzenia lub rany. III trymestr ciąży. Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat.

Reklama

Itami - ostrzeżenia

Nie należy stosować plastra leczniczego na oczy i błony śluzowe, ani nie może mieć on styczności z tymi powierzchniami. Diklofenak aplikowany miejscowo może być stosowany z bandażem, jednak nie można go stosować pod szczelny opatrunek okluzyjny. Skurcz oskrzeli może wystąpić u pacjentów, z astmą oskrzelową lub alergią w wywiadzie. W przypadku, gdy po zastosowaniu plastra wystąpi wysypka skórna, należy natychmiast przerwać leczenie. Pacjentów należy ostrzec, aby po zdjęciu plastra nie wystawiali się na działanie promieni słonecznych i naświetlanie w solarium tak, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na światło. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w wyniku zastosowania plastra leczniczego z diklofenakiem, jeżeli jest on stosowany na duże powierzchnie ciała przez długi okres. Plaster należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z niewydolnością nerek, serca i wątroby oraz chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, zapaleniem jelit czy skazą krwotoczną. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku z uwagi na większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Nie należy stosować w skojarzeniu z innymi lekami działającymi miejscowo, ani ogólnoustrojowo zawierającymi diklofenak, lub z jakimikolwiek innymi NLPZ.

Reklama

Itami - ciąża

Stosowanie leku w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (narażenie płodu na: toksyczność sercowo-naczyniową z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym oraz zaburzenia nerkowe, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem; narażenie pod koniec ciąży matki oraz noworodka na: możliwe wydłużenie czasu krwawienia nawet przy bardzo małych dawkach, zahamowanie skurczów macicy, co może prowadzić do opóźnienia lub przedłużenia porodu). W trakcie I i II trymestru ciąży nie należy podawać diklofenaku, chyba, że jest to całkowicie niezbędne. Jeśli diklofenak jest stosowany przez kobiety starające się o poczęcie dziecka lub będące w I lub II trymestrze ciąży, podawana dawka powinna być jak najmniejsza, zaś czas trwania kuracji możliwie jak najkrótszy. Nie przewiduje się, by dawka terapeutyczna diklofenaku zawarta w plastrach leczniczych powodowała wystąpienie skutków u dziecka karmionego piersią. Ze względu na brak kontrolowanych badań, preparat powinien być stosowany w trakcie karmienia piersią wyłącznie pod kontrolą lekarza. Preparat nie powinien być stosowany na piersiach matek karmiących, ani na innych dużych powierzchniach ich skóry, lub przez długi czas.

Reklama

Itami - efekty uboczne

Często: wysypka, egzema, rumień, zapalenie skóry (w tym alergiczne i kontaktowe zapalenie skóry), świąd, uczucie pieczenie w miejscu zastosowania leku, reakcje w miejscu podania. Rzadko: pęcherzowe zapalenie skóry (np. rumień wysiękowy), sucha skóra. Bardzo rzadko: wysypka krostkowa, nadwrażliwość (w tym pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy, reakcja o typie anafilaksji, astma, nadwrażliwość na światło. Stężenia diklofenaku w osoczu mierzone podczas prawidłowego stosowania plastrów leczniczych są niezwykle małe - ryzyko rozwoju ogólnoustrojowych działań niepożądanych (takich jak zaburzenia ze strony układu pokarmowego, wątroby czy nerek) podczas stosowania plastra wydaje się być znikome. Niemniej jednak, ogólnoustrojowe działania niepożądane mogą wystąpić w szczególności, gdy plaster stosowany jest na dużej powierzchni skóry i przez długi czas.

Itami - interakcje

Ponieważ ogólnoustrojowe wchłanianie diklofenaku podczas prawidłowego stosowania plastrów jest niezwykle niskie, ryzyko wystąpienia klinicznie istotnych interakcji jest znikome.

Itami - dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i młodzież powyżej 16 lat: 1 plaster na bolący obszar 2 razy na dobę, rano i wieczorem. Maksymalna dawka dobowa to 2 plastry, nawet jeśli leczone ma być więcej niż jedno miejsce chorobowe. Oznacza to, że w danym czasie leczony może być wyłącznie tylko jeden obszar ciała. Preparat jest przewidziany do stosowania w leczeniu krótkotrwałym. Okres stosowania leku nie powinien przekraczać 7 dni. Nie wykazano korzyści terapeutycznych płynących z dłuższego stosowania preparatu. Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli w trakcie zalecanego okresu leczenia nie nastąpi poprawa, lub nastąpi nasilenie objawów. Lek stosować przez najkrótszy czas niezbędny do złagodzenia objawów, zależnie od wskazania. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na większe prawdopodobieństwo wystapienia działań niepożądanych. U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Sposób podania. Preparat należy stosować wyłącznie na nieuszkodzoną, zdrową skórę i nie powinien on pozostawać na skórze pacjenta podczas kąpieli w wannie lub pod prysznicem. Plastra nie należy dzielić. Jeśli to konieczne, plaster można przymocować za pomocą dzianego bandaża. Nie stosować pod opatrunkiem okluzyjnym.

Itami - uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Aleve
Dicloratio gel
Dolgit
Elmetacin

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!