Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Latacom

Spis treści

Reklama

Latacom - skład

1 ml roztworu zawiera 50 µg latanoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu). Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Latacom - działanie

Preparat zawiera dwie substancje czynne, które zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe w wyniku różnych mechanizmów działania. Połączone efekty obu leków powodują większe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w porównaniu z leczeniem każdym z nich stosowanym osobno. Latanoprost jest analogiem prostaglandyny F, selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP. Obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej - zwiększa przepływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Nie wpływa na wytwarzanie cieczy wodnistej oraz na barierę krew-ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Po podaniu do worka spojówkowego nieaktywny lek dobrze wchłania się przez rogówkę i podczas przenikania przez nią jest w całości hydrolizowany do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Cmax leku w cieczy wodnistej występuje ok. 2 h po podaniu. Po miejscowym podaniu leku, ogólnoustrojowa biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%. W oku kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w wątrobie. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem. T0,5 w osoczu wynosi ok. 17 min. Tymolol jest nieselektywnym β-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne β1 oraz β2, nie posiadającym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej ani nieswoistego działania błonowego. Tymolol zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym. Nie stwierdzono istotnego wpływu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. Cmax w cieczy wodnistej występuje po ok. 1 h po miejscowym zakropleniu leku. Część dawki przenika do krwiobiegu - Cmax w osoczu osiągane jest po 10-20 min. Metabolizm przebiega w wątrobie. Metabolity tymololu są wydalane w moczu wraz z częścią leku w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi ok. 6 h.

Reklama

Latacom - wskazania

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki β-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

Reklama

Latacom - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroby przebiegające z nadreaktywnością dróg oddechowych (w tym astma oskrzelowa, astma w wywiadzie, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc). Bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy spowodowany zespołem chorej zatoki, blok przedsionkowo-komorowym IIst. lub IIIst. niekontrolowany za pomocą rozrusznika, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

Reklama

Latacom - ostrzeżenia

Ze względu na zawartość β-adrenolityku (tymolol) lek może spowodować te same rodzaje zaburzeń sercowo-naczyniowych, zaburzeń dróg oddechowych i innych działań niepożądanych, jak w przypadku podawanych ogólnie leków blokujących receptory β-adrenergiczne (częstość występowania jest niższa niż w przypadku podania ogólnoustrojowego). U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. chorobą niedokrwienną serca, dławicą Prinzmetala, niewydolnością serca) i niedociśnieniem rozpoczęcie leczenia β-adrenolitykami należy odpowiednio i krytycznie ocenić, należy rozważyć zastosowanie leczenia z użyciem innych substancji. Pacjentów z chorobami układu krążenia należy obserwować, czy występują u nich oznaki pogorszenia stanu zdrowia oraz objawy niepożądane. Ze względu na ujemny wpływ na czas przewodzenia, β-adrenolityki należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z blokiem serca Ist.. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami/chorobami krążenia obwodowego (np. ciężkie formy choroby Raynauda lub zespołu Raynauda) powinni być leczeni z zachowaniem szczególnej ostrożności. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną/umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko w przypadku, gdy potencjalna korzyść przewyższa potencjalne ryzyko. β-adrenolityki należy ostrożnie stosować u pacjentów narażonych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub pacjentów z chwiejną cukrzycą, ponieważ mogą one maskować objawy ostrej hipoglikemii. β-adrenolityki mogą maskować objawy nadczynności tarczycy. β-adrenolityki stosowane do oka mogą powodować suchość oczu. Pacjenci z zaburzeniami rogówki powinni być leczeni z zachowaniem ostrożności. Podczas stosowania β-adrenolityków pacjenci z chorobą atopową w wywiadzie lub z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie mogą wykazywać większą reaktywność na powtarzający się kontakt z tymi alergenami oraz brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych. Preparat podawany jednocześnie z innym lekiem β-adrenolitycznym o działaniu ogólnoustrojowym może prowadzić do nasilenia działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów β-adrenergicznych. Należy uważnie obserwować odpowiedź pacjentów na takie leczenie. Nie zaleca się stosowania dwóch miejscowo działających β-adrenolityków lub dwóch miejscowo działających prostaglandyn. W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi. Znamiona ani plamki obecne na tęczówkach nie ulegają zmianom w czasie leczenia. Nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania oka lub innych miejscach komory przedniej oka, ale pacjenci powinni być regularnie badani i, jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki, oraz w zależności od stanu klinicznego, można rozważyć przerwanie stosowania leku. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii. Brak udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej, neowaskularnej, przewlekłej zamkniętego kąta lub jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrze barwnikowej oraz w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem - u tych pacjentów należy zachować ostrożność. Ze względnu na ryzyko wystąpienia obrzęku plamki lek stosować ostrożnie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki oraz u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki. Zgłaszano przypadki odwarstwienia naczyniówki podczas terapii hamującej wytwarzanie cieczy wodnistej (np. za pomocą tymololu i acetazolamidu) po zabiegach filtracyjnych. β-adrenolityki stosowane do oka mogą powodować blokadę ogólnoustrojowego β-agonistycznego działania np. adrenaliny. Lekarz anestezjolog powinien zostać poinformowany, że pacjent przyjmuje preparat. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować punktową keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oka oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Zaleca się ścisłą obserwację podczas częstego lub długotrwałego stosowania leku u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniem rogówki. Przed zakropleniem leku należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 min przed ponownym założeniem.

Reklama

Latacom - ciąża

Nie stosować w ciąży i podczas karmienia piersią.

Reklama

Latacom - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych lub niebiesko/szaro-brązowych; zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna, nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi, może być trwała). Często: podrażnienie oczu (w tym uczucie kłucia, pieczenia i swędzenia), ból oczu. Niezbyt często: ból głowy, przekrwienie oczu, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie powiek, zaburzenia rogówki, wysypka skórna, świąd. Dodatkowe działania niepożądane związane ze stosowaniem poszczególnych składników preparatu. Latanoprost: zawroty głowy, zmiana rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz ilość), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki/błony naczyniowej, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), suchość oczu, zapalenie rogówki, obrzęk i nadżerka rogówki, nieprawidłowo skierowane rzęsy (czasami prowadzące do podrażnienia oka oraz powstania torbieli tęczówki), zaostrzenie dławicy piersiowej u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, astma, zaostrzenie astmy, duszność, ciemnienie skóry powiek, ból stawów, ból mięśni. Tymolol: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka skórna), depresja, bezsenność, koszmary nocne, utrata pamięci, obniżone libido, zawroty głowy, parestezje, niedokrwienie mózgu, udar mózgu, zaostrzenie przebiegu miastenii, omdlenia, objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka obejmujące zapalenie rogówki, zmniejszenie czucia rogówki, suchość oczu, zaburzenia widzenia obejmujące zmiany refrakcji (uwarunkowane w niektórych przypadkach przerwaniem leczenia zwężającego źrenicę), podwójne widzenie, opadanie powiek, odwarstwienie naczyniówki (będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego), szumy uszne, kołatanie serca, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie akcji serca, blok serca, zastoinowa niewydolność serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, objaw Raynauda, objaw chłodnych rąk i stóp, skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami skurczowymi oskrzeli), duszność, kaszel, nudności, biegunka, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej, łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub nasilenie objawów łuszczycy, osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, obrzęk. Dodatkowe działania niepożądane odnotowane podczas stosowania leków β-adenolitycznych, które mogą wystąpić podczas stosowania preparatu: reakcje anafilaktyczne, hipoglikemia, objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. łzawienie, zaczerwienienie), blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, zaburzenia smaku, ból brzucha, wymioty, bóle mięśni, zaburzenia seksualne.

Latacom - interakcje

Donoszono o paradoksalnym zwiększeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn - nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyn lub pochodnych prostaglandyn. Preparat podawany jednocześnie z innym doustnym lekiem β-adrenolitycznym może prowadzić do nasilenia działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów β-adrenergicznych - nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej miejscowych leków blokujących receptory β-adrenergiczne. Sporadycznie donoszono o rozszerzeniu źrenic po jednoczesnym podaniu β-adrenolityków stosowanych do oka i adrenaliny (epinefryny). Istnieje możliwość nasilenia działania leku i wywołania niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii podczas równoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających β-adrenolityki z doustnymi lekami blokującymi kanały wapniowe lub lekami β-adrenolitycznymi, przeciwarytmicznymi (w tym z amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guanetydyną. Podczas jednoczesnego stosowania tymololu z inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyna, fluoksetyna, paroksetyna) zgłaszano nasilone ogólnoustrojowe działanie β -adrenolityczne (np. bradykardia, depresja). Podwyższenie ciśnienia krwi w wyniku nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas stosowania leków β-adrenolitycznych. Leki β-adrenolityczne mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Mogą one maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii.

Latacom - dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę. Uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 min powoduje ograniczenie ogólnoustrojowego wchłaniania leku. Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy zachować co najmniej 5-min przerwę między ich podaniem. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Latacom - uwagi

Po zakropieniu kropli do oczu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia objawów.


Podobne leki
Arteoptic
Betamann
Cosopt
Cusimolol

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!