Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Latanost

Spis treści

Reklama

Latanost - skład

1 ml kropli zawiera 50 µg latanoprostu.

Reklama

Latanost - działanie

Analog prostaglandyny F2α, selektywny prostanoidowy agonista receptorów FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zwiększa przepływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Lek nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, nie wywiera wpływu na barierę krew-ciecz wodnista. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego występuje po ok. 3-4 h od podania preparatu, maksymalna skuteczność osiągana jest po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez przynajmniej 24 h. Latanoprost jest nieaktywnym prolekiem, który dobrze wchłania się przez rogówkę. Podczas przenikania przez rogówkę do cieczy wodnistej jest w całości hydrolizowany do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie do przedniego odcinka oka, spojówki i powiek, tylko nieznaczne ilości docierają do tylnego odcinka oka. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem. T0,5 leku w osoczu wynosi 17 min.

Reklama

Latanost - wskazania

Jaskra otwartego kąta oraz nadciśnienie wewnątrzgałkowe. Wskazaniem do stosowania produktu u dzieci i młodzieży jest zwiększone ciśnienie śródgałkowe oraz jaskra wieku dziecięcego.

Reklama

Latanost - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Reklama

Latanost - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą przewlekłą z zamkniętym kątem, jaskrą z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrą barwnikową, jaskrą zapalną, jaskrą neowaskularną, jaską wrodzoną, w stanach zapalnych oka, w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy, z afakią, pseudoafakią z przerwaną torebką tylną soczewki lub z soczewkami przedniokomorowymi, u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki (pacjenci z retinopatią cukrzycową i zamknięciem światła naczyń siatkówki) oraz u pacjentów ze skłonnością do wystąpienia zapalenia tęczówki lub zapalenia błony naczyniowej oka. Ostrożność zachować u pacjentów z ciężką lub chwiejną astmą. W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; leczenie można kontynuować, jednak pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie należy przerwać. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Reklama

Latanost - ciąża

Preparatu nie należy stosować w ciąży. Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiecego. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią lub należy przerwać karmienie.

Reklama

Latanost - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (najczęściej u osób z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym), podrażnienie oka (w tym uczucie obecności ciała obcego w oku), zmiany w wyglądzie rzęs i włosów mieszkowych (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie i zwiększenie ilości). Często: łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek, przemijające punkcikowate ubytki nabłonka (w większości bezobjawowe), zapalenie brzegów powiek, ból oka. Niezbyt często: obrzęk powiek, wysypka. Rzadko: zapalenie tęczówki lub zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk okołooczodołowy, zmiany kierunku wyrastania rzęs (może to powodować podrażnienie oka), pojawienie się podwójnego rzędu rzęs na otworach gruczołów tarczkowych; astma, zaostrzenie astmy, duszność; miejscowe reakcje skórne na powiekach, ciemnienie skóry na powiekach. Bardzo rzadko: nasilenie dusznicy bolesnej; ból w klatce piersiowej. Częstość nieznana: obrzęk plamki; odbarwienie skóry okolicy oczodołowej - głównie u pacjentów narodowości japońskiej.

Latanost - interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych, ze względu na możliwość paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Latanost - dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę. Natychmiast po wkropleniu zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części szpary powiekowej przez minutę. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem 5-minutowej przerwy. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Ten sam schemat dawkowania można stosować u dzieci i młodzieży.

Latanost - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości trwałej zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować punktową keratopatię, toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oczu, może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe oraz zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych - nie należy zakraplać preparatu podczas stosowania tego typu soczewek. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem preparatu i włożyć ponownie nie wcześniej niż po 15 min po zakropleniu preparatu. Preparat może powodować przemijające zaburzenia widzenia po podaniu, do czasu ustąpienia tych dolegliwości należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.


Podobne leki
Xalatan
Travatan
Lumigan
Taflotan

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!