Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Latim POS

Spis treści

Reklama

Latim POS - skład

1 ml kropli zawiera 0,05 mg latanoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu); krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Latim POS - działanie

Preparat zawiera dwie substancje czynne, które zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe w wyniku różnych mechanizmów działania. Łączne podanie prowadzi do dodatkowego obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, w porównaniu do podania każdej z tych substancji osobno. Latanoprost jest analogiem prostaglandyny F, selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP. Obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Po podaniu do worka spojówkowego latanoprost wchłania się przez rogówkę, ulegając w całości hydrolizie do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie kwasu latanoprostowego w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany w gałce ocznej; metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 w osoczu wynosi 17 min. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem. Tymolol jest nieselektywnym β-adrenolitykiem, pozbawionym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i swoistego działania błonowego. Tymolol zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym. Maksymalne stężenie w cieczy wodnistej występuje po 1 h po miejscowym zakropleniu. Część dawki przenika do krwiobiegu - maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po 10-20 min. Tymolol jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem (w postaci metabolitów i częściowo jako substancja macierzysta). T0,5 wynosi 6 h.

Reklama

Latim POS - wskazania

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania i nadciśnieniem ocznym, u których odpowiedź na stosowane miejscowo β-adrenolityki lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

Reklama

Latim POS - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Choroby przebiegające z nadreaktywnością dróg oddechowych (w tym astma oskrzelowa, astma w wywiadzie, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc). Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy II lub IIIst. niekontrolowany rozrusznikiem, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

Reklama

Latim POS - ostrzeżenia

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku złożonego u dzieci i młodzieży. Z uwagi na zawartość tymololu, u pacjentów z chorobami układu krążenia (np. chorobą wieńcową, dławicą Prinzmetala, niewydolnością serca) i niedociśnieniem należy dokładnie ocenić konieczność zastosowania preparatu i rozważyć leczenie za pomocą innych leków, które nie zawierają β-adrenolityków. Należy obserwować, czy u pacjentów z chorobami układu krążenia nie wystąpiło zaostrzenie objawów przedmiotowych tych chorób i działań niepożądanych. Zachować ostrożność u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym Ist.; z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub zespołu Raynauda); z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (ryzyko skurczu oskrzeli wywołanego β-adrenolitykiem - u tych pacjentów lek stosować tylko wówczas, gdy możliwa korzyść przeważa nad potencjalnym ryzykiem); podatnych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub z chwiejną cukrzycą, a także z nadczynnością tarczycy (β-adrenolityki mogą maskować objawy tych chorób); z chorobami rogówki (β-adrenolityki mogą powodować wysuszenie gałki ocznej). Lekarz anestezjolog powinien zostać poinformowany, że pacjent przyjmuje tymolol, z uwagi na możliwą blokadę ogólnoustrojowego β-agonistycznego działania np. adrenaliny. Podczas stosowania β-adrenolityków pacjenci z atopią w wywiadzie lub z wywiadem wskazującym na ciężkie reakcje anafilaktyczne na różnorodne alergeny mogą wykazywać nasiloną reakcję na ponowne zetknięcie z tymi alergenami; pacjenci ci mogą nie reagować na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych. Po zastosowaniu leków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol), stwierdzono występowanie odwarstwienia naczyniówki oka po operacjach przetokowych. Brak jest udokumentowanego doświadczenia ze stosowaniem latanoprostu w jaskrze zapalnej, neowaskularnej, przewlekłej z zamykającym się kątem przesączania lub wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem przesączania u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej, w ostrych napadach jaskry zamkniętego kąta przesączania - w związku z tym zaleca się, aby w tych chorobach preparat złożony stosować z zachowaniem ostrożności. Z uwagi na ryzyko wystąpienia obrzęku plamki (w tym torbielowatego obrzęku plamki), lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub pacjentów z udokumentowaną obecnością czynników ryzyka wystąpienia obrzęku plamki. Z uwagi na latanoprost, stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie; unikać stosowania w przypadku aktywnego opryszczkowego zapalenia rogówki oraz u pacjentów z nawrotowym opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie, szczególnie związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn. W trakcie leczenia latanoprostem może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; leczenie można kontynuować, jednak pacjenci powinni być regularnie badani i jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie preparatem należy przerwać; należy poinformować pacjenta o możliwości trwałej zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka, a także powodować keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną keratopatię wrzodziejącą - należy uważnie monitorować pacjentów z zespołem suchego oka lub z chorobami, w których występuje uszkodzenie rogówki, jeżeli lek jest stosowany często lub długotrwale. Ponieważ soczewki kontaktowe mogą wchłaniać chlorek benzalkoniowy, przed wkropleniem leku należy je zdjąć; można je ponownie założyć po 15 min.

Reklama

Latim POS - ciąża

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Reklama

Latim POS - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (najczęściej u pacjentów z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym; u pacjentów o jednorodnie niebieskich, szarych, zielonych lub brązowych oczach zmiany te stwierdzano rzadko; zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna, nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi, może być trwała). Często: podrażnienie oczu (w tym uczucie kłucia, pieczenia i swędzenia), ból oczu. Niezbyt często: ból głowy, przekrwienie oczu, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie powiek, zaburzenia rogówki, wysypka skórna, świąd. Dodatkowe działania niepożądane związane ze stosowaniem poszczególnych składników preparatu (częstość nieznana). Latanoprost: opryszczkowe zapalenie rogówki, zawroty głowy, zmiana rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz ilość), punktowe nadżerki nabłonka rogówki, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki/zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią i przerwaną tylną torebką soczewki lub u pacjentów z udokumentowaną obecnością czynników ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), zespół suchego oka, zapalenie rogówki, obrzęk i nadżerki rogówki, wrastanie rzęs prowadzące w niektórych przypadkach do podrażnienia oka, torbiel tęczówki, zaostrzenie wcześniej występującej dławicy piersiowej, kołatanie serca, astma, zaostrzenie astmy, duszność, ciemnienie skóry powiek, ból stawów, ból mięśni, ból w klatce piersiowej. Tymolol: układowe reakcje alergiczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka oraz miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna), hipoglikemia, bezsenność, depresja, koszmary senne, utrata pamięci, omdlenie, zaburzenia krążenia mózgowego, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zawroty głowy, parestezje, ból głowy, objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. uczucie pieczenia, kłucia, swędzenia, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie brzegów powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie, odwarstwienie naczyniówki po operacji przetokowej, zmniejszona wrażliwość rogówki, zespół suchego oka, opadanie powiek, podwójne widzenie, szum uszny, bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie krążenia, niewydolność serca, niedociśnienie, objaw Raynauda, zespół zimnych rąk i stóp, skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującą chorobą ze skurczem oskrzeli), duszność, kaszel, zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty, łysienie, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna, ból mięśni, zaburzenia czynności seksualnych, spadek libido, astenia.

Latim POS - interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania 2 lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych, ze względu na możliwość paradoksalnego zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Możliwe jest występowanie działania addycyjnego, objawiającego się niedociśnieniem i (lub) znaczną bradykardią, jeżeli tymolol w postaci kropli do oczu jest podawany jednocześnie z doustnymi: antagonistami kanału wapniowego, lekami β-adrenolitycznymi, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guanetydyną. U pacjentów przyjmujących doustne β-adrenolityki i preparat wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe może być nasilony. Równoczesne stosowanie miejscowe 2 lub więcej β-adrenolityków nie jest zalecane. Jednoczesne stosowanie tymololu i epinefryny może powodować rozszerzenie źrenic. Leki β-adrenolityczne mogą nasilić działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Leki okulistyczne zawierające β-adrenolityki mogą hamować ogólnoustrojowe działanie β-agonistyczne np. adrenaliny. Leki β-adrenolityczne mogą nasilać nadciśnienie tętnicze "z odbicia", które może występować po odstawieniu klonidyny. Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów CYP2D6 (np. chinidyny, fluoksetyny, paroksetyny) i tymololu obserwowano nasilone ogólne działanie β-adrenolityczne.

Latim POS - dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę. Natychmiast po zakropleniu zaleca się uciśnięcie przewodu nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 min, aby ograniczyć wchłanianie leku do krwiobiegu. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo, należy zachować co najmniej 5 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków.

Latim POS - uwagi

Stosowanie leku może powodować dodatnie wyniki testów podczas kontroli antydopingowej. Zakroplenie kropli do oczu może powodować przemijającą nieostrość widzenia - do czasu ustąpienia tego objawu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Arteoptic
Betamann
Cosopt
Cusimolol

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!