ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Liv 52

Spis treści

Reklama

Liv 52 - skład

1 tabl. zawiera 65 mg Capparis spinosae cortex, 65 mg Cichorium intybus semen, 32 mg Solani nigri herba, 32 mg Terminalie arjunae cortex, 16 mg Cassiae occidentalis semen, 16 mg Achilleae milefolii semen, 16 mg Tamarix gallicae herba, 33 mg Mandur Bhasma (o zawartości żelaza Fe2+ i Fe3+ w ilości 3 mg).

Reklama

Liv 52 - działanie

Preparat ziołowo-mineralny o działaniu ochronnym na wątrobę i pobudzającym jej czynność wydzielniczą. Zmniejsza objawy infekcji bakteryjnych i wirusowych oraz wpływ substancji toksycznych (leki, środki chemiczne, alkohol) na wątrobę. Wykazuje korzystne działanie u pacjentów z uszkodzeniem wątroby spowodowanym przez radioterapię.

Reklama

Liv 52 - wskazania

Wspomagająco w odwracalnych uszkodzeniach wątroby oraz w okresie rekonwalescencji.

Reklama

Liv 52 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Astraceae, dawniej Compositae, złożonych) lub którąkolwiek substancję pomocniczą. W dotychczasowych obserwacjach podawania preparatu ludziom nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań.

Reklama

Liv 52 - ostrzeżenia

Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z poważniejszymi uszkodzeniami wątroby, z marskością i zwłóknieniem wątroby, ponieważ jego stosowanie nie jest w takich przypadkach skuteczne; decyzję o podawaniu w takich stanach należy podjąć na podstawie właściwej diagnostyki i wyników badań. W razie podejrzenia wystąpienia żółtaczki (pojawienie się żółtego odcienia skóry lub zażółcenia białkówki gałki ocznej), przed zastosowaniem leku, należy zgłosić się do lekarza.

Reklama

Liv 52 - ciąża

Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie na ciążę lub w okresie okołourodzeniowym. Należy zachować ostrożność stosując preparat u kobiet w ciąży. Nie zbadano, czy substancje czynne preparatu i ich metabolity przenikają do mleka ludzkiego.

Reklama

Liv 52 - interakcje

Podczas stosowania preparatu jednocześnie z ibuprofenem, obserwowano istotne zmniejszenie jego stężenia w surowicy krwi, prawdopodobnie wywołane przez opóźnienie wchłaniania ibuprofenu bez istotnej zmiany jego biodostępności.

Liv 52 - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby: 2-3 tabl. 3-4 razy na dobę. Wspomagająco w stanach po zatruciach lekami: 1-2 tabl. 2 razy na dobę. W alkoholowych uszkodzeniach wątroby: 2-3 tabl. 3 razy na dobę. W okresie rekonwalescencji: 2 tabl. 2 razy na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabl. 3-4 razy na dobę. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować 0,5 h przed posiłkiem. Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Liv 52 - uwagi

Wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Hepa-Merz
Heparegen
Sylicynar
Essylimar

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!