Nowy sklep

już ON-LINE

Liv 52

Działanie

Preparat ziołowo-mineralny o działaniu ochronnym na wątrobę i pobudzającym jej czynność wydzielniczą. Zmniejsza objawy infekcji bakteryjnych i wirusowych oraz wpływ substancji toksycznych (leki, środki chemiczne, alkohol) na wątrobę. Wykazuje korzystne działanie u pacjentów z uszkodzeniem wątroby spowodowanym przez radioterapię.

Wskazania

Wspomagająco w odwracalnych uszkodzeniach wątroby oraz w okresie rekonwalescencji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Astraceae, dawniej Compositae, złożonych) lub którąkolwiek substancję pomocniczą. W dotychczasowych obserwacjach podawania preparatu ludziom nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z poważniejszymi uszkodzeniami wątroby, z marskością i zwłóknieniem wątroby, ponieważ jego stosowanie nie jest w takich przypadkach skuteczne; decyzję o podawaniu w takich stanach należy podjąć na podstawie właściwej diagnostyki i wyników badań. W razie podejrzenia wystąpienia żółtaczki (pojawienie się żółtego odcienia skóry lub zażółcenia białkówki gałki ocznej), przed zastosowaniem leku, należy zgłosić się do lekarza.

Ciąża i laktacja

Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie na ciążę lub w okresie okołourodzeniowym. Należy zachować ostrożność stosując preparat u kobiet w ciąży. Nie zbadano, czy substancje czynne preparatu i ich metabolity przenikają do mleka ludzkiego.

Interakcje

Podczas stosowania preparatu jednocześnie z ibuprofenem, obserwowano istotne zmniejszenie jego stężenia w surowicy krwi, prawdopodobnie wywołane przez opóźnienie wchłaniania ibuprofenu bez istotnej zmiany jego biodostępności.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby: 2-3 tabl. 3-4 razy na dobę. Wspomagająco w stanach po zatruciach lekami: 1-2 tabl. 2 razy na dobę. W alkoholowych uszkodzeniach wątroby: 2-3 tabl. 3 razy na dobę. W okresie rekonwalescencji: 2 tabl. 2 razy na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabl. 3-4 razy na dobę. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować 0,5 h przed posiłkiem. Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktowaćsię z lekarzem.

Uwagi

Wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex