To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Migpriv

Spis treści

Reklama

Migpriv - skład

1 saszetka zawiera 1620 mg acetylosalicylanu DL-lizyny, co odpowiada 900 mg kwasu acetylosalicylowego oraz 10,5 mg chlorowodorku metoklopramidu.

Reklama

Migpriv - działanie

Preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwwymiotnym. Kwas acetylosalicylowy działa głównie przez hamowanie biosyntezy i uwalniania prostaglandyn z nienasyconych kwasów tłuszczowych na skutek zahamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Zmniejsza agregację płytek krwi przez blokowanie uwalniania z płytek kwasu adenozynodifosforowego i tromboksanu A2. Działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo i przeciwzapalnie. Metoklopramid działa pobudzająco na perystaltykę żołądka, dwunastnicy i jelit, szczególnie jelita cienkiego, nie pobudzając jednocześnie błony śluzowej żołądka do wydzielania soku żołądkowego, enzymów trzustkowych i nie wpływając na inne funkcje przewodu pokarmowego. Działa przeciwwymiotnie, swoje działanie osiąga poprzez wpływ na układ nerwowy - ośrodkowe hamowanie działania dopaminy oraz obwodowe uczulenie receptorów muskarynowych na acetylocholinę. Połączenie obu składników poprawia dostępność biologiczną kwasu acetylosalicylowego podczas napadu migreny. Acetylosalicylan lizyny szybko i całkowicie rozpada się w wodzie; z przewodu pokarmowego wchłania się w postaci kwasu acetylosalicylowego. W osoczu jest hydrolizowany do kwasu salicylowego. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje w ciągu 30-40 min. Salicylany metabolizowane są w wątrobie. Kwas salicylowy i nieczynne metabolity wydalane są z moczem. Po podaniu doustnym metoklopramidu maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 40 min. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi ok. 30%. Dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 80%. Lek jest w bardzo małym stopniu metabolizowany. Wydalany jest głównie w postaci niezmienionej i w postaci siarczanów z moczem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 5-6 h.

Migpriv - wskazania

Przeciwbólowo, wspomagająco w leczeniu napadów migreny i związanych z nimi nudności i wymiotów.

Reklama

Migpriv - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na metoklopramid, salicylany lub pozostałe składniki preparatu. III trymestr ciąży. Okres karmienia piersią. Dzieci poniżej 15 rż. Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Wrodzone lub nabyte zaburzenia krzepnięcia krwi. Niedrożność jelit. Krwawienia lub perforacja przewodu pokarmowego. Dyskineza późna podczas stosowania neuroleptyków w wywiadzie. Podejrzenie lub rozpoznanie guza chromochłonnego nadnerczy. Fenyloketonuria (preparat zawiera aspartam). Jednoczesne leczenie metotreksatem w dawkach 15 mg na tydz. lub większych. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie preparatu z: doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, kiedy salicylany stosowane są w dużych dawkach (≥ 3 g na dobę); z preparatami zawierającymi lewodopę oraz z agonistami dopaminy; z alkoholem (także z lekami zawierającymi alkohol). Ponadto nie zaleca się stosowania preparatu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi przy dawkach kwasu acetylosalicylowego < 3 g na dobę, z innymi NLPZ przy dawkach kwasu acetylosalicylowego ≥ 3g na dobę u osób dorosłych, a także z heparyną, tyklopidyną, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem.

Reklama

Migpriv - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie, zaburzeniami czynności nerek, astmą oskrzelową, padaczką, podczas stosowania wkładki wewnątrzmacicznej. Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z dną moczanową oraz u kobiet z krwawieniem miesiączkowym (kwas acetylosalicylowy może nasilać krwawienie i wydłużać czas trwania miesiączki).

Reklama

Migpriv - ciąża

W I i II trymestrze ciąży kwas acetylosalicylowy można zastosować w przypadku zdecydowanej konieczności przez krótki okres czasu; nie zaleca się stosowania długotrwałego w dawce większej niż 150 mg na dobę. Preparat jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego w okresie karmienia piersią. Acetylosalicylan lizyny może zaburzać płodność u kobiet - nie zaleca się podawania leku kobietom planującym ciążę.

Reklama

Migpriv - efekty uboczne

Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić: szum w uszach, osłabienie, omdlenie, zawroty głowy, sztywność mięśni, ból mięśni, senność, kołatanie serca, biegunka, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, ból żołądka, wydłużenie czasu trwania miesiączki. Ponadto mogą wystąpić działania niepożądane związane z każdą z obu substancji czynnych. Kwas acetylosalicylowy może powodować: szum w uszach, zaburzenia słuchu, ból głowy, zespoły krwotoczne, zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, reakcje alergiczne. Metoklopramid może spowodować: senność, znużenie, zawroty głowy, objawy pozapiramidowe, dyskineza późna, zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego z hiperprolaktynemią; w pojedynczych przypadkach: skłonności depresyjne, ból głowy, bezsenność, zaburzenia pasażu jelitowego.

Migpriv - interakcje

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie preparatu z: doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, kiedy salicylany stosowane są w dużych dawkach (≥ 3 g na dobę); metotreksatem w dawkach 15 mg na tydz. lub większych; z preparatami zawierającymi lewodopę oraz z agonistami dopaminy (amantadyna, apomorfina, bromokryptyna, kabergolina, entakapon, lizuryd, pergolid, pyrybedil, pramipeksol, chinagolid, ropinirol); z alkoholem (także z lekami zawierającymi alkohol). Nie zaleca się stosowania preparatu: z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi przy dawkach kwasu acetylosalicylowego < 3 g na dobę (konieczne jest regularna kontrola czasu krwawienia); z innymi NLPZ przy dawkach kwasu acetylosalicylowego ≥ 3 g na dobę; z heparyną przy dawkach kwasu acetylosalicylowego ≥ 3 g na dobę (nie stosować kwasu acetylosalicylowego dłużej niż przez kilka dni); lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego z moczem (benzobromaron, probenecyd); z tyklopidyną, klopidogrelem, tyrofibanem, eptyfibatydem, abcyksymabem, iloprostem. Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania z: insulinami (ryzyko nasilenia działania hipoglikemicznego - wskazana częsta kontrola stężenia glukozy we krwi); z glikokortykosteroidami do stosowania ogólnego z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego w leczeniu substytucyjnym choroby Addisona (glikokortykosteroidy zmniejszają stężenie salicylanów we krwi); z lekami moczopędnymi, inhibitorami ACE przy dawkach kwasu acetylosalicylowego ≥ 3 g na dobę (ryzyko ostrej niewydolności nerek u pacjentów odwodnionych i w wieku podeszłym oraz zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego); z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydz. (nasilenie działania toksycznego metotreksatu na układ krwiotwórczy - u pacjentów w podeszłym wieku oraz w przypadku zaburzeń czynności nerek należy kontrolować morfologię krwi, na początku leczenia skojarzonego co tydzień). Preparat należy stosować ostrożnie: u pacjentek stosujących wkładkę wewnątrzmaciczną przy dawkach kwasu acetylosalicylowego ≥ 3 g na dobę (ryzyko zmniejszonej skuteczności wkładki); z heparyną w dawkach zapobiegawczych (z wyjątkiem pacjentów w podeszłym wieku); z lekami o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - sole, tlenki i wodorotlenki magnezu, glinu i wapnia (zwiększenie wydalania salicylanów), z lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi (działanie addytywne z metoklopramidem); z innymi lekami o działaniu depresyjnym na o.u.n. (pochodne morfiny, barbiturany, benzodiazepiny, inne anksjolityki, leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu sedatywnym, leki blokujące receptory H1-histaminergiczne o działaniu sedatywnym, leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, baklofen, talidomid) ze względu na ryzyko nasilenia działania depresyjnego na o.u.n.

Migpriv - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież od 15 rż.: przy pierwszych objawach migreny - zawartość 1 saszetki rozpuścić w szklance wody i wypić. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć po upływie kilku godzin. Nie przyjmować więcej niż 3 saszetki na dobę.

Migpriv - uwagi

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. W przypadku wystąpienia senności w trakcie leczenia preparatem należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.


Podobne leki
Gasprid
Metoclopramidum 0,5% Polpharma
Metoclopramidum Polpharma

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!