Miostat

Reklama

Działanie

Lek parasympatykomimetyczny, który powoduje zwężenie źrenicy poprzez działanie cholinergiczne na zakończenia neuronów ruchowych mięśnia zwieracza tęczówki. Silne czynniki cholinergiczne powodują skurcz tęczówki i ciała rzęskowego, co zmniejsza ciśnienie śródgałkowe.

Wskazania

W celu wywołania natychmiastowego i całkowitego zwężenia źrenicy podczas zabiegów chirurgicznych wewnątrz gałki ocznej. Do maksymalnego zwężenia źrenicy dochodzi po kilku minutach po podaniu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na karbachol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ostrą niewydolnością serca, astmą oskrzelową, wrzodem trawiennym, nadczynnością tarczycy, zaburzeniami objawiającymi się wzmożoną kurczliwością przewodu pokarmowego, niedrożnością dróg moczowych i chorobą Parkinsona oraz u pacjentów, u których w przeszłości występowało zapalenie tęczówki/błony naczyniowej. Stosowanie preparatu może powodować nasilenie pooperacyjnego zapalenia wewnątrzgałkowego (przekrwienie tęczówki). W przypadku niedociśnienia, należy unikać dodatkowego obniżania ciśnienia śródgałkowego. Korek zamykający fiolki zawiera naturalną gumę (lateks), która może powodować ciężkie reakcje uczuleniowe. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności preparatu u dzieci.

Ciąża i laktacja

Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży. Ocenia się, że potencjalne ryzyko jest niewielkie, biorąc pod uwagę jednorazowe podanie małej dawki i miejsce podania. Preparat powinien być stosowany u kobiet w ciąży tylko wówczas, kiedy oczekiwane korzyści przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie wiadomo, czy karbachol przenika do mleka matki. Preparat nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym zagrożeniem.

Działania niepożądane

Niezbyt często: ból głowy, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, nadmierna potliwość, parcie na mocz. Rzadko: odwarstwienie siatkówki. Częstość nieznana: zaburzenia widzenia, zwyrodnienie rogówki, zmętnienie rogówki, zapalenie przedniej komory oka, obrzęk rogówki, zapalenie oka, wydłużone działanie leku (zwężenie źrenicy), niewyraźne widzenie, ból oka, przekrwienie oka, wymioty.

Interakcje

W odpowiednich warunkach agoniści układu cholinergicznego mogą wydłużać działanie depolaryzujących leków zwiotczających mięśnie, zmniejszać skuteczność stabilizujących leków zwiotczających mięśnie i wydłużać ujemne działanie chronotropowe glikozydów nasercowych.

Dawkowanie

Dorośli. Preparat wyłącznie do stosowania wewnątrzgałkowego. W sposób aseptyczny wyjąć fiolkę z blistra, odrywając pokrywający go papier, i umieścić ją na sterylnej tacy. Zawartość fiolki pobrać do suchej sterylnej strzykawki, przed podaniem leku do wnętrza gałki ocznej igłę zastąpić atraumatyczną kaniulą. Delikatnie wstrzyknąć nie więcej niż 0,5 ml preparatu do komory przedniej. Działanie preparatu utrzymuje się do 24 h po zabiegu. Skuteczne zwężenie źrenicy obserwowano u niektórych pacjentów nawet po podaniu zaledwie 5 µg karbacholu. Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Reklama

Uwagi

Preparat wywiera istotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zabiegu chirurgicznym, podczas którego stosowano preparat, wystąpi przemijające zamglone widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi zaczekać do momentu powrotu ostrości widzenia.

Pharmindex