Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Naproxen Emo

Spis treści

Reklama

Naproxen Emo - skład

1 g żelu zawiera 100 mg naproksenu. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan etylu.

Reklama

Naproxen Emo - działanie

Lek z grupy NLPZ do stosowania miejscowego. Mechanizm działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego polega na hamowaniu cyklooksygenazy kwasu arachidonowego, co prowadzi do zahamowania syntezy prostaglandyn. Ponadto wpływa hamująco na aktywność lizosomów, interleukinę-2 i niszczy wolne rodniki. Zawarty w preparacie mentol wywołuje na skórze uczucie chłodu, zmniejsza wrażliwość skórnych zakończeń nerwowych, powoduje miejscowe przekrwienie tkanek oraz zwiększa absorpcję naproksenu przez skórę. 99,9% naproksenu wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami. Naproksen jest szybko eliminowany z krwi; około 98% jest wydalane w moczu: 10% dawki jest wydalane w postaci niezmienionej, 60% w postaci naproksenu sprzężonego, pozostała część jako metabolity. Naproksen przenika przez łożysko i do mleka matki.

Naproxen Emo - wskazania

Leczenie miejscowe: bóle mięśniowo-stawowe, choroba zwyrodnieniowa stawów.

Reklama

Naproxen Emo - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, salicylany i inne leki z grupy NLPZ (w tym kwas acetylosalicylowy). Nie należy stosować u dzieci w wieku od 0-3 lat.

Reklama

Naproxen Emo - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować w przypadku wystąpienia w przeszłości reakcji alergicznych (wysypka, świąd, zaczerwienienie) podczas leczenia lekami z grupy NLPZ. Ze względu na możliwość wystąpienia ogólnoustrojowych reakcji niepożądanych ostrożnie stosować na duże powierzchnie skóry i długotrwale. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych lek należy odstawić. Ze względu na możliwość wchłonięcia naproksenu do krwioobiegu należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek, owrzodzeniem przewodu pokarmowego i skazą krwotoczną. Nie należy stosować preparatu na uszkodzoną skórę, otwarte rany, na stany zapalne skóry, błony śluzowe oraz do oczu. Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Reklama

Naproxen Emo - ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, z wyjątkiem przypadków zalecanych i nadzorowanych przez lekarza. Stosowanie naproksenu w ciąży wymaga starannego rozważenia potencjalnych korzyści dla matki oraz płodu, szczegolnie w I i III trymestrze. Nie należy stosować podczas karmienia piersią. Naproksen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ze względu na to lekarz powinien podjąć decyzję, czy kobieta ma przerwać karmienie piersią, czy odstawić lek.

Reklama

Naproxen Emo - efekty uboczne

Rzadko: miejscowe podrażnienie skóry (rumień, świąd, pieczenie), które przemija po odstawieniu preparatu. Zaobserwowano również nieliczne przypadki pęcherzykowej wysypki na skórze o różnym nasileniu. W przypadku długotrwałego stosowania na duże powierzchnie skóry mogą wystąpić objawy niepożądane wynikające z ogólnego działania naproksenu (np. nudności, biegunka, senność, bóle głowy, reakcje nadwrażliwości). Możliwe są reakcje uwrażliwienia na światło.

Naproxen Emo - interakcje

Podczas prawidłowego stosowania preparatu, z uwagi na nieznaczne wchłanianie substancji czynnej do krwiobiegu (około 1%), wystąpienie klinicznie istotnych interakcji naproksenu z innymi lekami jest mało prawdopodobne. Dotychczas nie obserwowano interakcji naproksenu podawanego miejscowo na skórę z innymi lekami, jednakże w przypadku długotrwałego stosowania preparatu na duże powierzchnie skóry nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia takiej interakcji. Kliniczne dane farmakodynamiczne wskazują, że jednoczesne (w tym samym dniu) przyjmowanie naproksenu przez okres dłuższy niż jeden dzień, osłabia wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na aktywność płytek krwi, co może trwać do kilku dni po zaprzestaniu stosowania naproksenu. Znaczenie kliniczne tego działania nie jest znane.

Naproxen Emo - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Żel należy stosować miejscowo na skórę 4 do 5 razy na dobę w odstępach kilkugodzinnych. Dawka zależy od powierzchni objętej schorzeniem, najczęściej należy użyć pasek żelu o długości ok. 4 cm, rozprowadzić w miejscu bólu i wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu preparatu należy umyć ręce, o ile leczenie ich nie dotyczy. Leku nie należy przykrywać opatrunkami takimi jak bandaże czy plastry. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju schorzenia oraz skuteczności leczenia, zwykle nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tyg.). Jeżeli ból i obrzęk nie ustąpią lub nasilą się po tygodniu stosowania preparatu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować u dzieci w wieku od 0-3 lat.

Naproxen Emo - uwagi

W trakcie leczenia oraz 2 tyg. po jego zakończeniu należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium). Brak danych dotyczących działań niepożądanych po zastosowaniu naproksenu podanego miejscowo na skórę mających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.


Podobne leki
Aleve
Dicloratio gel
Dolgit
Elmetacin

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!