Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Nurofen Mięśnie i Stawy

Spis treści

Reklama

Nurofen Mięśnie i Stawy - skład

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

Reklama

Nurofen Mięśnie i Stawy - działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny do stosowania miejscowego o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Hamuje aktywność cyklooksygenazy prostaglandynowej. Miejscowo zastosowany ibuprofen jest wchłaniany przez skórę. W ciągu 24 h od aplikacji podana dawka leku przenika do naskórka i skóry właściwej. Absorpcja ibuprofenu po miejscowym zastosowaniu na skórę stanowi ok. 5% dawki po podaniu doustnym. Po zastosowaniu na skórę stężenie terapeutyczne ibuprofenu występuje tylko miejscowo.

Reklama

Nurofen Mięśnie i Stawy - wskazania

Żel o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym, przeznaczony do szybkiego leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe, fibromialgia i nerwobóle.

Reklama

Nurofen Mięśnie i Stawy - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci, u których wystąpiły uprzednio reakcje nadwrażliwości (np. astma oskrzelowa, skurcz oskrzeli, katar, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w odpowiedzi na ibuprofen, kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ. Nie stosować w III trymestrze ciąży. Nie stosować na uszkodzoną skórę.

Reklama

Nurofen Mięśnie i Stawy - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową, którzy wcześniej nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ, pacjentów z chorobami nerek, chorobą wrzodową czynną lub w wywiadzie, stanem zapalnym jelit lub skazą krwotoczną. U pacjentów stosujących ibuprofen, u których występowała wcześniej astma oskrzelowa lub choroba alergiczna, może wystąpić skurcz oskrzeli. Leku nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym, na uszkodzoną lub zmienioną zapalnie skórę. W przypadku wystąpienia wysypki, lek należy odstawić. Unikać kontaktu z oczami i błoną śluzową jamy ustnej. Aby obniżyć ryzyko nadwrażliwości na światło, podczas leczenia należy chronić leczony obszar przed oddziaływaniem silnych źródeł światła naturalnego lub sztucznego. Jeśli objawy choroby ulegają pogorszeniu lub utrzymują się po 2 tyg. leczenia, należy zasięgnąć opinii lekarza. Lek zawiera 1,25 mg alkoholu benzylowego w każdej dawce. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne. Lek może powodować łagodne miejscowe podrażnienie.

Reklama

Nurofen Mięśnie i Stawy - ciąża

Należy unikać stosowania ibuprofenu w I i II trymestrze ciąży. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen przenika do mleka kobiecego w bardzo małych stężeniach i wydaje się niemożliwe, aby niekorzystnie wpływał na niemowlę karmione piersią. Dostępność biologiczna ibuprofenu podawanego miejscowo wynosi około 5% dostępności biologicznej dawki doustnej, dlatego uważa się, że ilość leku przyjmowana przez niemowlę karmione piersią jest znikoma. Nie stwierdzono wpływu leku na płodność na tym poziomie ekspozycji.

Reklama

Nurofen Mięśnie i Stawy - efekty uboczne

Wykaz poniższych działań niepożądanych zawiera działania niepożądane zaobserwowane dla miejscowo stosowanego ibuprofenu w dawce do 500 mg/dobę i podczas krótkotrwałego stosowania. W przypadku leczenia chorób przewlekłych, po długotrwałym leczeniu, wystąpić mogą dodatkowe działania niepożądane. Rzadko: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy. Częstość nieznana: nadwrażliwość (nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaksja, reakcje ze strony układu oddechowego obejmujące astmę oskrzelową, skurcz oskrzeli lub duszność; różnorodne zaburzenia skórne, takie jak wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, plamica, obrzęk naczynioruchowy i - rzadziej - dermatozy złuszczające lub pęcherzowe, włącznie z toksycznym martwiczym oddzielaniem się naskórka, zespołem Stevensa-Johnsona i rumieniem wielopostaciowym); ból brzucha, niestrawność; upośledzenie czynności nerek (w szczególności u osób, u których wcześniej występowały dysfunkcje nerek); reakcje w miejscu podania (najczęściej), zmiany skórne (np. zaczerwienienie) i mrowienie w miejscu podania, nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaktyczne; astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej, skurcz oskrzeli; różnorodne wysypki, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Nurofen Mięśnie i Stawy - interakcje

Stosowanie leku łącznie z kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ może nasilić częstość występowania działań niepożądanych.

Nurofen Mięśnie i Stawy - dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku >12 lat: pasek żelu o długości 4-10 cm (co odpowiada 50-125 mg ibuprofenu) delikatnie wsmarować w miejsce objęte dolegliwościami, aż do całkowitego wchłonięcia. Nie stosować częściej niż co 4 h i nie więcej niż 4 razy na dobę. Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu żelu należy umyć ręce. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Wyłącznie do stosowania krótkotrwałego. Nie wolno stosować dłużej niż 14 dni bez zalecenia lekarza. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u osób w podeszłym wieku. Nie ma właściwego wskazania do stosowania leku u dzieci. Niewskazane jest stosowanie żelu u dzieci w wieku <12 lat bez zalecenia lekarza.

Nurofen Mięśnie i Stawy - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Aleve
Dicloratio gel
Dolgit
Elmetacin

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!