Nowy sklep

już ON-LINE

Nurofen na ból pleców

Działanie

Pochodna kwasu propionowego o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz przeciwgorączkowym. Działanie polega na hamowaniu aktywności syntetazy prostaglandyn. Ponadto ipuprofen odwracalnie hamuje agregację płytek. Ibuprofen jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. W znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza krwi. Maksymalne stężenie w surowicy krwi występuje w ciągu 1-2 h po podaniu preparatu. Metabolizowany jest w wątrobie do 2 głównych nieczynnych metabolitów. Są one wydalane przez nerki, częściowo w postaci związków sprzężonych, razem z minimalną ilością ibuprofenu w postaci niezmienionej. T0,5 fazy eliminacji wynosi około 2 h. T0,5 ibuprofenu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu wynosi 2-8 h, a poziom terapeutyczny substancji czynnej we krwi utrzymuje się do 12 h.

Wskazania

Ból pleców.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie w wywiadzie (dwa lub więcej niezależne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów, u których występują: toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej - zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych; choroby przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna) - może wystąpić zaostrzenie choroby; nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca w wywiadzie; zaburzenie czynności nerek - ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek, zaburzenia czynności wątroby; zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia). U osób z czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi preparat może spowodować skurcz oskrzeli. Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów, stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe lub antyagregacyjne. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, zaburzeń widzenia oraz objawów, tj. wysypka skórna, uszkodzenia błony śluzowej lub inych objawów nadwrażliwości, należy natychmiast odstawić preparat. Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy lub niedoborem sacharazy - izomaltazy, nie powinni przyjmować preparatu.

Ciąża i laktacja

W I i II trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu bez zdecydowanej konieczności (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego (0,0008% zastosowanej dawki). Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w zalecanych dawkach. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Działania niepożądane

Wykaz poniższych działań niepożądanych zawiera te, które występowały podczas leczenia ibuprofenem w dawkach do 1200 mg/dobę i krótkotrwale. Podczas leczenia chorób przewlekłych mogą wystąpić dodatkowe zdarzenia niepożądane. Niezbyt często: wysypka skórna, pokrzywka, świąd, ból głowy, ból brzucha, nudności, niestrawność. Rzadko: zaburzenia psychotyczne, depresja, bezsenność, pobudzenie, bzawroty głowy, szumy uszne, biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, drażliwość, zmęczenie. Bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy, ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, niewyjaśnione krwawienie i siniaczenie, np. wybroczyny, plamica i krwawienie z nosa); ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. brzęk twarzy, języka lub krtani, duszność, niedociśnienie, tachykardia, reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs), aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych (głównie u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną, np. toczeniem rumieniowatym układowym i pokrewnymi chorobami tkanki łącznej), niewydolność serca i obrzęk, nadciśnienie, wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty (czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób starszychw podeszłym wieku), wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, zaburzenia czynności wątroby, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, otra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych (szczególnie przy długotrwałym użyciustosowaniu, powodująca zwiększenie stężenie mocznika we krwi i obrzęki), hipernatremia (retencja sodu), zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny. Częstość nieznana: nadreaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar).

Interakcje

Ibuprofenu nie należy stosować jednocześnie z: kwasem acetylosalicylowym (wyłączając kwas acetylosalicylowy w małych dawkach, nie więcej niż 75 mg/dobę) oraz z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi ze względu na zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych; lekami przeciwnadciśnieniowymi i lekami moczopędnymi - NLPZ mogą zmniejszać ich skuteczność działania; lekami przeciwzakrzepowymi - NLPZ mogą zwiększać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi; litem i metotreksatem - NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia litu i metotreksatu w osoczu, dlatego zaleca się kontrolę litu w surowicy; zydowudyną ze względu na wydłużenie czasu krwawienia; z kortykosteroidami - zwiększa się ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 1-2 kaps. 2 razy na dobę. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić 8 h. Maksymalna dawka dobowa: 1200 mg, w dawkach podzielonych. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku. Sposób podania. Kapsułki należy przyjmować z wodą i połykać w całości. Nie wolno ich żuć ani ssać.

Uwagi

W przypadku krótkotrwałego stosowania i w zalecanych dawkach lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex