Opatanol

Reklama

Działanie

Silny i wybiórczy lek przeciwalergiczny/przeciwhistaminowy. Olopatadyna antagonizuje działanie histaminy i zapobiega indukowanemu histaminą wytwarzaniu cytokin przez ludzkie komórki nabłonka spojówki. Wpływa na komórki tuczne spojówki hamując wytwarzanie mediatorów zapalenia. U pacjentów z drożnym przewodem nosowo-łzowym miejscowe podanie preparatu do oka zmniejsza nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów ze strony nosa, które często współistnieją z sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Olopatadyna nie powoduje klinicznie znaczących zmian średnicy źrenicy. Olopatadyna podlega ogólnoustrojowemu wchłanianiu.

Wskazania

Leczenie ocznych objawów przedmiotowych i podmiotowych sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

W razie wystąpienia objawów ciężkich reakcji niepożądanych lub nadwrażliwości, lek należy odstawić. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu oraz punkcikowate i (lub) toksyczne, wrzodziejące ubytki rogówki - wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują preparat oraz pacjentów, u których występuje suchość oka lub choroby, w których czynność rogówki jest zaburzona. Chlorek benzalkoniowy powoduje zmianę koloru miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem preparatu należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 min przed ich ponownym założeniem.

Ciąża i laktacja

Nie jest zalecane stosowanie olopatadyny w ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji. Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: bóle głowy, zaburzenia smaku, ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia w oczach, suchość błony śluzowej nosa, zmęczenie. Niezbyt często: nieżyt błony śluzowej nosa, zawroty głowy, obniżenie czucia dotyku, nadżerki rogówki, nieprawidłowości nabłonka rogówki, choroby nabłonka rogówki, punktowe zapalenie rogówki, zapalenie rogówki, plamki na rogówce, wydzielina z oka, światłowstręt, niewyraźne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, kurcz powiek, dyskomfort w oku, świąd oka, grudki na spojówkach, choroby spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oczach, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie powiek, obrzęk powiek, choroba powiek, przekrwienie spojówek, kontaktowe zapalenie skóry, uczucie pieczenia skóry, suchość skóry. Częstość nieznana: nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, obrzęk rogówki, obrzęk oka, obrzmienie oka, zapalenie spojówek, rozszerzenie źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek, duszność, zapalenie zatok, nudności, wymioty, zapalenie skóry, rumień, osłabienie mięśni, złe samopoczucie. U pacjentów ze znacznie uszkodzoną rogówką bardzo rzadko obserwowano zwapnienie rogówki związane ze stosowaniem kropli do oczu zwierających fosforany.

Interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami. Wyniki badań in vitro wykazały, że olopatadyna nie hamuje reakcji metabolicznych przebiegających z udziałem izoenzymów 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4 cytochromu P-450. Wyniki te wskazują, że nie jest prawdopodobne, aby olopatadyna wchodziła w interakcje metaboliczne z innymi jednocześnie podawanymi substancjami czynnymi.

Dawkowanie

Dospojówkowo. Dorośli i dzieci od 3 lat: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę (z zachowaniem 8 h przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami). Leczenie można kontynuować przez okres do 4 mies. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Sposób podania. W razie jednoczesnego stosowania innych leków podawanych do oka, należy zachować odstęp 5 min pomiędzy podaniem kolejnych preparatów. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Reklama

Uwagi

Podanie preparatu może wywołać przejściowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex