Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

Optibetol

Spis treści

Reklama

Optibetol - skład

1 ml roztworu zawiera 5 mg betaksololu w postaci chlorowodorku. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Optibetol - działanie

Selektywny β-adrenolityk do stosowania miejscowego, działa antagonistycznie w stosunku do receptorów β1. Lek zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Ponadto powoduje zwiększenie przepływu krwi w oku. W kilku badaniach klinicznych u pacjentów z przewlekłą jaskrą z otwartym kątem i u pacjentów z nadciśnieniem ocznym wykazano korzystny wpływ betaksololu na wzrok. Betaksolol dzięki dużej lipofilności dobrze przenika przez rogówkę i osiąga duże stężenia w strukturach oka.

Optibetol - wskazania

Nadciśnienie wewnątrzgałkowe. Przewlekła jaskra z otwartym kątem.

Reklama

Optibetol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych, w tym obecna lub w wywiadzie ciężka astma oskrzelowa, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc. Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przewodzenia przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia niekontrolowany rozrusznikiem, objawowa niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

Reklama

Optibetol - ostrzeżenia

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) i u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym leczonych lekami β-adrenolitycznymi należy dokonać oceny ryzyka i rozważyć leczenie inną substancją czynną. Należy obserwować pacjentów z chorobami układu krążenia w kierunku zaostrzenia objawów choroby i wystąpienia działań niepożądanych. Ostrożnie stosować w u pacjentów z blokiem serca I stopnia; z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężka postać choroby Raynauda lub zespół Raynauda); z obecną lub w wywiadzie łagodną lub umiarkowaną astmą oskrzelową lub z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (opisano przypadki zaburzeń oddychania, w tym zgonu u pacjentów z astmą, w wyniku skurczu oskrzeli po podaniu do oka niektórych leków β-adrenolitycznych); u pacjentów z cukrzycą (chwiejną lub tendencją do hipoglikemii), ponieważ lek może maskować objawy hipoglikemii; u osób z podejrzeniem tyreotoksykozy; u pacjentów z chorobami rogówki, zespołem suchego oka i innymi zaburzeniami filmu łzowego; osłabieniem mięśni (podobnym do objawów miastenii np. podwójne widzenie, opadanie powiek, uogólnione osłabienie). U pacjentów z atopią lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi na różne alergeny w wywiadzie, podczas stosowania leków β-adrenolitycznych, może wystąpić silniejsza reakcja nadwrażliwości na alergeny, a zwykle stosowana dawka adrenaliny może być nieskuteczna. Należy poinformować anestezjologa o stosowaniu betaksololu przed znieczuleniem do zabiegu chirurgicznego, ponieważ lek może zmienić reakcję pacjenta na leki anestezjologiczne. Przed poddaniem pacjenta znieczuleniu ogólnemu należy rozważyć stopniowe odstawienie środków blokujących receptory β-adrenergiczne. U pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem, wymagających natychmiastowego leczenia, lek może być stosowany w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w skojarzeniu ze środkiem zwężającym źrenicę. Opisano przypadek odwarstwienia naczyniówki podczas terapii hamującej wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po zabiegach filtracyjnych. Nie zaleca się stosowania dwóch leków β-adrenolitycznych do oczu. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego, preparat może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Nie należy stosować leku podczas używania miękkich soczewek kontaktowych. Przed zakropleniem leku należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Reklama

Optibetol - ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania betaksololu u kobiet w ciąży. Leku nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Badania epidemiologiczne nad lekami β-adrenolitycznymi podawanymi doustnie nie ujawniły wpływu na rozwój wad wrodzonych, ale wykazały ryzyko wystąpienia wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu. Ponadto u noworodków obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady receptorów beta (np. bradykardię, niedociśnienie, zaburzenia oddechowe i hipoglikemię), gdy leki β-adrenolityczne były podawane do chwili porodu. Jeśli lek jest stosowany przed porodem, należy pilnie obserwować noworodka w ciągu pierwszych dni życia. Leki β-adrenolityczne przenikają do mleka matki, co potencjalnie może wywołać ciężkie działania niepożądane u niemowląt karmionych piersią. Jednak w przypadku stosowania betaksololu w postaci kropli do oczu w dawkach terapeutycznych jest mało prawdopodobne, aby lek przenikał do mleka matki w ilościach, które spowodują u niemowlęcia wystąpienie objawów klinicznych.

Reklama

Optibetol - efekty uboczne

Bardzo często: dyskomfort w oku. Często: ból głowy, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie. Niezbyt często: zapalenie rogówki (w tym punkcikowate), zapalenie spojówek, zapalenie powiek, upośledzenie widzenia, światłowstręt, ból oka, astenopia, kurcz powiek, świąd oka, wydzielina z oka, strupki na brzegach powiek, zapalenie i podrażnienie oka, zaburzenia spojówek, obrzęk spojówek, przekrwienie oka, bradykardia, tachykardia, astma, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa, nudności. Rzadko: niepokój, bezsenność, depresja, omdlenia, zaćma, zmniejszenie wrażliwości rogówki, zaczerwienienie powiek, niedociśnienie tętnicze, kaszel, wodnisty wyciek z nosa, zaburzenia smaku, zapalenie skóry, wysypka, łysienie, zmniejszenie libido, wysypka łuszczycowa lub zaostrzenie łuszczycy. Częstość nieznana: nadwrażliwość, zawroty głowy, arytmia, astenia, ogólnoustrojowe reakcje alergiczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna), hipoglikemia, koszmary nocne, utrata pamięci, omamy, psychozy, splątanie, incydent mózgowo-naczyniowy, niedokrwienie mózgu, nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów miastenii, parestezje, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, erozja rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca, spowolnienie przewodzenia lub nasilenie bloku A-V, objaw Raynauda, zimne i sine dłonie i stopy, nasilenie chromania przestankowego, skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą skurczową oskrzeli), niestrawność, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle brzucha, wymioty, bóle mięśni, zaburzenia seksualne, impotencja, zmęczenie.

Optibetol - interakcje

Istnieje ryzyko sumowania działania prowadzącego do niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii, podczas leczenia lekami ß-adrenolitycznymi stosowanymi do oczu jednocześnie z doustnymi antagonistami kanału wapniowego, lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami i guanetydyną. Zaleca się dokładną obserwację pacjentów. Podawanie betaksololu jednocześnie z adrenaliną może spowodować rozszerzenie źrenicy. Leki β-adrenolityczne mogą zmniejszać odpowiedź na adrenalinę stosowaną w leczeniu reakcji anafilaktycznych. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z atopią lub anafilaksją w wywiadzie. Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie leki psychotropowe o działaniu adrenergicznym. Zaleca się obserwację pacjentów stosujących jednocześnie doustne leki β-adrenolityczne i betaksolol w kroplach do oczu (ryzyko sumowania działania na ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych).

Optibetol - dawkowanie

Dorośli (także pacjenci w podeszłym wieku). Dospojówkowo: 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci. Sposób podania. Zaleca się po zakropleniu każdej kropli punktowe uciśnięcie woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (uciśnięcie punktu łzowego) przez ok. 1 min, celem zmniejszenia potencjalnego wchłaniania systemowego. Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki podawane do oka, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp pomiędzy zakraplaniem kolejnych leków. Maści do oczu powinny być zastosowane jako ostatnie.

Optibetol - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zakropleniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyny musi odczekać, aż powróci ostrość widzenia.


Podobne leki
Arteoptic
Betamann
Cosopt
Cusimolol

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!