Optibetol

Reklama

Działanie

Selektywny β-adrenolityk do stosowania miejscowego, działa antagonistycznie w stosunku do receptorów β1. Lek zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Ponadto powoduje zwiększenie przepływu krwi w oku. W kilku badaniach klinicznych u pacjentów z przewlekłą jaskrą z otwartym kątem i u pacjentów z nadciśnieniem ocznym wykazano korzystny wpływ betaksololu na wzrok. Betaksolol dzięki dużej lipofilności dobrze przenika przez rogówkę i osiąga duże stężenia w strukturach oka.

Wskazania

Nadciśnienie wewnątrzgałkowe. Przewlekła jaskra z otwartym kątem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zespół reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych, w tym obecna lub w wywiadzie ciężka astma oskrzelowa, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc. Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przewodzenia przedsionkowo-komorowego II lub III stopnia niekontrolowany rozrusznikiem, objawowa niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

Środki ostrożności

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) i u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym leczonych lekami β-adrenolitycznymi należy dokonać oceny ryzyka i rozważyć leczenie inną substancją czynną. Należy obserwować pacjentów z chorobami układu krążenia w kierunku zaostrzenia objawów choroby i wystąpienia działań niepożądanych. Ostrożnie stosować w u pacjentów z blokiem serca I stopnia; z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężka postać choroby Raynauda lub zespół Raynauda); z obecną lub w wywiadzie łagodną lub umiarkowaną astmą oskrzelową lub z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (opisano przypadki zaburzeń oddychania, w tym zgonu u pacjentów z astmą, w wyniku skurczu oskrzeli po podaniu do oka niektórych leków β-adrenolitycznych); u pacjentów z cukrzycą (chwiejną lub tendencją do hipoglikemii), ponieważ lek może maskować objawy hipoglikemii; u osób z podejrzeniem tyreotoksykozy; u pacjentów z chorobami rogówki, zespołem suchego oka i innymi zaburzeniami filmu łzowego; osłabieniem mięśni (podobnym do objawów miastenii np. podwójne widzenie, opadanie powiek, uogólnione osłabienie). U pacjentów z atopią lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi na różne alergeny w wywiadzie, podczas stosowania leków β-adrenolitycznych, może wystąpić silniejsza reakcja nadwrażliwości na alergeny, a zwykle stosowana dawka adrenaliny może być nieskuteczna. Należy poinformować anestezjologa o stosowaniu betaksololu przed znieczuleniem do zabiegu chirurgicznego, ponieważ lek może zmienić reakcję pacjenta na leki anestezjologiczne. Przed poddaniem pacjenta znieczuleniu ogólnemu należy rozważyć stopniowe odstawienie środków blokujących receptory B-adrenergiczne. U pacjentów z jaskrą z zamkniętym kątem, wymagających natychmiastowego leczenia, lek może być stosowany w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w skojarzeniu ze środkiem zwężającym źrenicę. Opisano przypadek odwarstwienia naczyniówki podczas terapii hamującej wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po zabiegach filtracyjnych. Nie zaleca się stosowania dwóch leków β-adrenolitycznych do oczu. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego, preparat może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Nie należy stosować leku podczas używania miękkich soczewek kontaktowych. Przed zakropleniem leku należy usunąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

Ciąża i laktacja

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania betaksololu u kobiet w ciąży. Leku nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Badania epidemiologiczne nad lekami B-adrenolitycznymi podawanymi doustnie nie ujawniły wpływu na rozwój wad wrodzonych, ale wykazały ryzyko wystąpienia wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu. Ponadto u noworodków obserwowano objawy przedmiotowe i podmiotowe blokady receptorów beta (np. bradykardię, niedociśnienie, zaburzenia oddechowe i hipoglikemię), gdy leki B-adrenolityczne były podawane do chwili porodu. Jeśli lek jest stosowany przed porodem, należy pilnie obserwować noworodka w ciągu pierwszych dni życia. Leki B-adrenolityczne przenikają do mleka matki, co potencjalnie może wywołać ciężkie działania niepożądane u niemowląt karmionych piersią. Jednak w przypadku stosowania betaksololu w postaci kropli do oczu w dawkach terapeutycznych jest mało prawdopodobne, aby lek przenikał do mleka matki w ilościach, które spowodują u niemowlęcia wystąpienie objawów klinicznych.

Działania niepożądane

Bardzo często: dyskomfort w oku. Często: ból głowy, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie. Niezbyt często: zapalenie rogówki (w tym punkcikowate), zapalenie spojówek, zapalenie powiek, upośledzenie widzenia, światłowstręt, ból oka, wydzielina z oka, strupki na brzegach powiek, zapalenie i podrażnienie oka, zaburzenia spojówek, obrzęk spojówek, przekrwienie oka, bradykardia, tachykardia, astma, duszność, zapalenie błony śluzowej nosa, nudności. Rzadko: niepokój, bezsenność, depresja, omdlenia, zaćma, zmniejszenie wrażliwości rogówki, zaczerwienienie powiek, niedociśnienie tętnicze, kaszel, wodnisty wyciek z nosa, zaburzenia smaku, zapalenie skóry, wysypka, łysienie, zmniejszenie libido, wysypka łuszczycowa lub zaostrzenie łuszczycy. Częstość nieznana: nadwrażliwość, zawroty głowy, arytmia, astenia, ogólnoustrojowe reakcje alergiczne (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa i uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna), hipoglikemia, koszmary nocne, utrata pamięci, omamy, psychozy, splątanie, incydent mózgowo-naczyniowy, niedokrwienie mózgu, nasilenie przedmiotowych i podmiotowych objawów miastenii, parestezje, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, erozja rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie akcji serca, niewydolność serca, spowolnienie przewodzenia lub nasilenie bloku A-V, objaw Raynauda, zimne i sine dłonie i stopy, nasilenie chromania przestankowego, skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą skurczową oskrzeli), niestrawność, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle brzucha, wymioty, bóle mięśni, zaburzenia seksualne, impotencja, zmęczenie.

Interakcje

Istnieje ryzyko sumowania działania prowadzącego do niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii, podczas leczenia lekami β-adrenolitycznymi stosowanymi do oczu jednocześnie z doustnymi antagonistami kanału wapniowego, lekami blokującymi receptory β-adrenergiczne, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami i guanetydyną. Zaleca się dokłaną obserwację pacjentów. Podawanie betaksololu jednocześnie z adrenaliną może spowodować rozszerzenie źrenicy. Leki β-adrenolityczne mogą zmniejszać odpowiedź na adrenalinę stosowaną w leczeniu reakcji anafilaktycznych. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z atopią lub anafilaksją w wywiadzie. Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie leki psychotropowe o działaniu adrenergicznym. Zaleca się obserwację pacjentów stosujących jednocześnie doustne leki β-adrenolityczne i betaksolol w kroplach do oczu (ryzyko sumowania działania na ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych).

Dawkowanie

Dorośli (także pacjenci w podeszłym wieku). Dospojówkowo: 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci. Sposób podania. Zaleca się po zakropleniu każdej kropli punktowe uciśnięcie woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (uciśnięcie punktu łzowego) przez ok. 1 min, celem zmniejszenia potencjalnego wchłaniania systemowego. Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki podawane do oka, należy zachować co najmniej 5 minutowy odstęp pomiędzy zakraplaniem kolejnych leków. Maści do oczu powinny być zastosowane jako ostatnie.

Reklama

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zakropleniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyny musi odczekać, aż powróci ostrość widzenia.

Pharmindex