Paracetamol Farmina

Spis treści

Paracetamol Farmina - Skład

1 czopek zawiera 50 mg, 125 mg, 250 mg lub 500 mg paracetamolu.

Paracetamol Farmina - Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Paracetamol ulega dystrybucji tkankowej. Przechodzi przez łożysko i do mleka matki. Przy stosowaniu dawek terapeutycznych paracetamol w bardzo małym stopniu wiąże się z białkami krwi. Stopień wiązania z białkami rośnie wraz ze wzrostem stężenia leku we krwi. Metabolizowany jest głównie w wątrobie i wydalany z moczem w postaci glukuronidu lub siarczanu. Niecałe 5% leku wydalane jest w postaci niezmienionej.

Reklama

Paracetamol Farmina - Wskazania

Bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, mięśniowe, stawowe i kostne, bolesne miesiączkowanie, po zabiegu chirurgicznym lub stomatologicznym, bolesne ząbkowanie). Gorączka (np. w przeziębieniach i stanach grypowych, po szczepieniach). Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.

Paracetamol Farmina - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub inne składniki leku. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba alkoholowa.

Paracetamol Farmina - Ostrzeżenia

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby, z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Paracetamol Farmina - Ciąża

W ciąży i w okresie karmienia piersią lek można stosować w razie zdecydowanej konieczności.

Paracetamol Farmina - Efekty uboczne

Rzadko: reakcje uczuleniowe, głównie skórne (pokrzywka, rumień, świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy). Bardzo rzadko: zmiany w obrazie morfologicznym krwi (trombocytopenia z objawami plamicy trombocytopenicznej) oraz przy długotrwałym stosowaniu paracetamolu w dużych dawkach może zwiększyć się ryzyko wystąpienia niewydolności nerek lub wątroby.

Paracetamol Farmina - Interakcje

Leki zwiększające aktywność enzymów wątrobowych, tj. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, omeprazol, rifampicyna. Zydowudyna, barbiturany, dziurawiec oraz etanol mogą zwiększać hepatotoksyczność paracetamolu. Probenecyd może opóźniać eliminację paracetamolu i wydłużać jego okres półtrwania. Paracetamol stosowany długotrwale w dużych dawkach nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna), powodując ryzyko wystąpienia krwawień.

Paracetamol Farmina - Dawkowanie

Doodbytniczo. Czopki 50 mg, niemowlęta: 1-2 czopki 3-4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h; u niemowląt poniżej 3 mż. zachować ostrożność. Czopki 125 mg, dzieci 2-6 rż.: 1 czopek 3-4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Czopki 250 mg, dzieci 7-12 rż.: 1 czopek 3-4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Czopki 500 mg, dorośli i dzieci >12rż.: 1-2 czopki co 4-6 h; nie przekraczać dawki dobowej wynoszącej 4 g.

Paracetamol Farmina - Uwagi

Pharmindex