Paracetamol Farmina

Reklama

Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, głównie poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej w o.u.n. Paracetamol ulega dystrybucji tkankowej. Przechodzi przez łożysko i do mleka matki. Przy stosowaniu dawek terapeutycznych paracetamol w bardzo małym stopniu wiąże się z białkami krwi. Stopień wiązania z białkami rośnie wraz ze wzrostem stężenia leku we krwi. Metabolizowany jest głównie w wątrobie i wydalany z moczem w postaci glukuronidu lub siarczanu. Niecałe 5% leku wydalane jest w postaci niezmienionej.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, mięśniowe, stawowe i kostne, bolesne miesiączkowanie, po zabiegu chirurgicznym lub stomatologicznym, bolesne ząbkowanie). Gorączka (np. w przeziębieniach i stanach grypowych, po szczepieniach). Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub inne składniki leku. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba alkoholowa.

Środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby, z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Ciąża i laktacja

W ciąży i w okresie karmienia piersią lek można stosować w razie zdecydowanej konieczności.

Działania niepożądane

Rzadko: reakcje uczuleniowe, głównie skórne (pokrzywka, rumień, świąd, wysypka, obrzęk naczynioruchowy). Bardzo rzadko: zmiany w obrazie morfologicznym krwi (trombocytopenia z objawami plamicy trombocytopenicznej) oraz przy długotrwałym stosowaniu paracetamolu w dużych dawkach może zwiększyć się ryzyko wystąpienia niewydolności nerek lub wątroby.

Interakcje

Leki zwiększające aktywność enzymów wątrobowych, tj. karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, omeprazol, rifampicyna. Zydowudyna, barbiturany, dziurawiec oraz etanol mogą zwiększać hepatotoksyczność paracetamolu. Probenecyd może opóźniać eliminację paracetamolu i wydłużać jego okres półtrwania. Paracetamol stosowany długotrwale w dużych dawkach nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna), powodując ryzyko wystąpienia krwawień.

Dawkowanie

Doodbytniczo. Czopki 50 mg, niemowlęta: 1-2 czopki 3-4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h; u niemowląt poniżej 3 mż. zachować ostrożność. Czopki 125 mg, dzieci 2-6 rż.: 1 czopek 3-4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Czopki 250 mg, dzieci 7-12 rż.: 1 czopek 3-4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 h. Czopki 500 mg, dorośli i dzieci >12rż.: 1-2 czopki co 4-6 h; nie przekraczać dawki dobowej wynoszącej 4 g.

Reklama

Uwagi

Pharmindex