Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Polopiryna S – dawkowanie i działanie. Na co pomaga?

Polopiryna S to lek stosowany w trakcie bólu różnego pochodzenia – między innymi bólu głowy, zębów, mięśni czy stawów. Wskazany jest w trakcie zwalczania objawów towarzyszących przeziębieniu czy grypie.
Spis treści

Reklama

Skład leku Polopiryna S

1 tabl. zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego.

Reklama

Działanie leku Polopiryna S

Niesteroidowy lek przeciwzapalny. Kwas acetylosalicylowy jest estrem kwasu salicylowego o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwgorączkowych. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn - prostaglandyny E, prostaglandyny (PGI) oraz tromboksanu A - na skutek zahamowania cyklooksygenazy kwasu arachidonowego (hamowanie aktywności COX-1 i (lub) COX-2).

Kwas acetylosalicylowy hamuje również agregację płytek krwi. Wchłania się z przewodu pokarmowego w 80-100%. Pokarm nie zmniejsza jego dostępności biologicznej, ale może wydłużyć czas wchłaniania. Działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe kwasu acetylosalicylowego zastosowanego w postaci zawiesiny (po rozpuszczeniu tabletki w wodzie) rozpoczyna się po 30 min od zastosowania, osiągając maksimum po 1-3 h.

Po zastosowaniu jednorazowej dawki utrzymuje się przez 3-6 h. Pełne działanie przeciwzapalne występuje w ciągu 1-4 dni leczenia. Kwas acetylosalicylowy jest hydrolizowany w osoczu do kwasu salicylowego. T0,5 wynosi około 2-3 h, a kwasu salicylowego około 6 h.

Około 1% dawki kwasu acetylosalicylowego wydala się z moczem w postaci niezhydrolizowanej, pozostała część wydalana jest z moczem w postaci kwasu salicylowego i jego metabolitów.

Reklama

Wskazania do stosowania leku Polopiryna S

Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów.

Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką. Stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (z przepisu lekarza). Zawał mięśnia sercowego i profilaktyka powtórnego zawału mięśnia sercowego.

Reklama

Przeciwwskazania do stosowania leku Polopiryna S

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 3 h od przyjęcia kwasu acetylosalicylowego.

Nadwrażliwość na inne NLPZ, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na NLPZ napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci.

Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej). Ciążka niewydolność wątroby lub nerek.

Ciężka niewydolność serca. Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna). Niedobór G-6-PD. Równoczesne leczenie metotreksatem w dawce 15 mg na tydzień, ze względu na mielotoksyczność.

Dzieci poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye`a. III trymestr ciąży i okres karmienia piersią.

Reklama

Ostrzeżenia przed zażywaniem leku Polopiryna S

Ostrożnie stosować w I i II trymestrze ciąży; w przypadku nadwrażliwości na NLPZ i leki przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące; podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych; u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek; u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem rumieniowatym układowym oraz niewydolnością wątroby (zwiększa się toksyczność salicylanów) - u tych pacjentów należy kontrolować czynność wątroby; podczas stosowania z metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień (nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny); w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca.

Preparatu nie należy stosować u pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika (ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego) oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciw dnie. Kwas acetylosalicylowy należy odstawić na 5-7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu.

Podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym nie należy spożywać alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia uszkodzenia błony śluzowej przewodu pokarmowego. U pacjentów w podeszłym wieku preparat należy stosować w mniejszych dawkach i w większych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.

Przyjmowanie produktu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Reklama

Polopiryna S a ciąża

Preparat jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. W I i II trymestrze ciąży może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Kwas acetylosalicylowy bardzo łatwo przenika przez barierę łożyskową.

Jeśli zachodzi potrzeba zastosowania kwasu acetylosalicylowego u kobiet, które właśnie zaszły w ciążę lub podczas I lub II trymestru ciąży należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres czasu. Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka oraz płodu.

Dane pochodzące z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad serca oraz wad przewodu pokarmowego, związane ze stosowaniem inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnych tygodniach ciąży.

Prawdopodobnie ryzyko występowania wrodzonych wad układu sercowo-naczyniowego zwiększa się wraz ze stosowaniem większych dawek leku i z wydłużaniem okresu terapii. U noworodków, których matki stosowały kwas acetylosalicylowy przed porodem, obserwowano nieprawidłowe krwawienia, takie jak: wylewy podspojówkowe, krwiomocz, wybroczyny, krwiak podokostnowy czaszki.

Obserwowano częstsze występowanie krwawień wewnątrzczaszkowych u wcześniaków urodzonych przez matki, które stosowały kwas acetylosalicylowy na tydzień przed porodem.

W III trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą wpływać uszkadzająco u płodu na układ krążenia (nadciśnienie płucne z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego Botalla) i na nerki (niewydolność nerek z małowodziem) oraz u matki hamować kurczliwość macicy i wydłużać czas krwawienia (również u noworodków).

Leki hamujące cyklooksygenazę mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Reklama

Efekty uboczne zażywania leku Polopiryna S

W trakcie leczenia mogą wystąpić: małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem G-6-PD, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego, reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs), szumy uszne (zazwyczaj jako objaw przedawkowania), zaburzenia słuchu, zawroty głowy, niewydolność serca, nadciśnienie, niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje, ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, układowym toczniem rumieniowatym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny, białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Interakcje Popoliryny S z innymi lekami

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień jest przeciwwskazane (mielotoksyczność).

Szczególnie ostrożnie  stosować z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień. Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna) oraz trombolitycznymi( np. streptokinaza i alteplaza) lub innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi (np. tyklopidyna) może powodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego: zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków, wynikające z wypierania leków przeciwzakrzepowych z ich połączeń z białkami osocza oraz właściwości antyagregacyjnych kwasu acetylosalicylowego.

Jednoczesne stosowanie z innymi NLPZ (w tym salicylany w dużych dawkach) zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek. Podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy z SSRI istnieje zwiększone ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków.

Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego powoduje osłabienie działania leków przeciwdnawych (konkurencja w procesie wydalania kwasu moczowego przez kanaliki nerkowe). Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z digoksyną zwiększa stężenia digoksyny w osoczu, wynikające ze zmniejszonego wydalania digoksyny przez nerki.

Ze względu na właściwości hipoglikemizujące oraz wypieranie pochodnych sulfonylomocznika z połączeń z białkami osocza kwas acetylosalicylowy nasila działanie leków przeciwcukrzycowych. Podczas łącznego stosowania leków moczopędnych z kwasem acetylosalicylowym w dużych dawkach następuje osłabienie działania moczopędnego poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej, spowodowanej zmniejszoną syntezą prostaglandyn w nerkach.

Kwas acetylosalicylowy może nasilać działanie ototoksyczne furosemidu.

Glikokortykosteroidy podawane ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona, stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii, po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów.

Podczas łącznego stosowania inhibitorów ACE z kwasem acetylosalicylowym w dużych dawkach nasila się działanie przeciwnadciśnieniowe poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, które wynika z hamowania produkcji prostaglandyn. Kwas acetylosalicylowy zwiększa toksyczność kwasu walproinowego, poprzez wypieranie go z połączeń z białkami osocza. Kwas walproinowy nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego ze względu na synergistyczne działanie antyagregacyjne obu leków.

Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego (tj. owrzodzenie błony śluzowej lub krwawienia). W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Omeprazol i kwas askorbowy nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.

Kwas acetylosalicylowy może w znacznym stopniu zwiększać stężenie, a tym samym toksyczność acetazolamidu.

Dawkowanie leku Polopiryna S

Doustnie. Leczenie objawowe bez porady lekarskiej można prowadzić nie dłużej niż 3 dni.

Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Dorośli:

1-2 tabl. co 4 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 3 g.

Młodzież od 16 lat: 2-3 tabl. na dobę.

W stanach zapalnych według wskazań lekarza, zwykle: w gorączce reumatycznej - 3 tabl. 4 razy na dobę w reumatoidalnym zapaleniu stawów - 2 tabl. 3-4 razy na dobę.

Zawał mięśnia sercowego

profilaktyka zawału mięśnia sercowego: 1/2-1 tabl. na dobę.

Tabletki należy przyjmować w czasie lub po posiłku z dużą ilością płynu.

Sposób podania

Lek najlepiej przyjmować w czasie lub po posiłku, z dużą ilością płynu. Tabletkę można rozpuścić w 1/2 szklanki wody lub mleka.

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

\

Czytaj również

Podobne leki
Acard
Acesan
Aclotin
Aspimag

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!