Znajdź lek

Rozalin

Działanie

Silny inhibitor anhydrazy węglanowej II w postaci preparatu okulistycznego. Hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie ilości wydzielanej cieczy wodnistej. W następstwie tego dochodzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Po miejscowym podaniu do oka dorzolamid obniża zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, bez względu na to czy jest ono związane z jaskrą. Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego.

Wskazania

Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z: nadciśnieniem ocznym, jaskrą z otwartym kątem, jaskrą torebkową.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dorzolamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) lub kwasica hiperchloremiczna.

Środki ostrożności

Leczenie pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem powoduje konieczność, poza podawaniem leków zmniejszających ciśnienie w gałce ocznej, także innych interwencji terapeutycznych - nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z tym rozpoznaniem. Zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby (nie badano zastosowania leku u tych pacjentów); u pacjentów z dodatnim wywiadem w kierunku kamicy nerkowej (ryzyko wystąpienia kamicy dróg moczowych); u pacjentów z rozpoznanymi uprzednio przewlekłymi ubytkami rogówki i (lub) dodatnim wywiadem w kierunku zabiegów wewnątrzgałkowych (ryzyko wystąpienia obrzęku rogówki oraz nieodwracalnej dekompensacji rogówki). Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej po zabiegach filtracyjnych zgłaszano przypadki odwarstwienia naczyniówki oka. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub ciężkich działań niepożądanych (możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych typowych dla podawanych ogólnie sulfonamidów), jak również przypadku wystąpienia miejscowych objawów niepożądanych, takich jak zapalenie spojówek czy podrażnienie powiek. Nie prowadzono badań dotyczących stosowania dorzolamidu o pacjentów przed 36. tyg. życia płodowego oraz <1. tyg. życia; u chorych z istotną niedojrzałością cewek nerkowych, dorzolamid należy stosować wyłącznie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, z uwagi na możliwość wystąpienia kwasicy metabolicznej. Krople zawierają chlorek benzalkoniowy, który może wywoływać podrażnienie oka i odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych; przed zakropleniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe; można je ponownie założyć po upływie 15 min od zakroplenia.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: pieczenie i kłucie w oku. Często: ból głowy, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie spojówek, zapalenie powiek, swędzenie oczu, podrażnienie oczu, zaburzenia widzenia, nudności, gorzki posmak, osłabienie, zmęczenie. Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego. Rzadko: parestezje, zawroty głowy, podrażnienie (w tym zaczerwienienie) oka, ból oka, sklejanie powiek, przemijająca krótkowzroczność (ustępująca po zaprzestaniu terapii), obrzęk rogówkowy, obniżone napięcie gałki ocznej, odwarstwienie naczyniówki po zabiegach filtracyjnych, krwawienie z nosa, podrażnienie gardła, suchość w ustach, kontaktowe zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna epidermoliza naskórka, kamica moczowa, nadwrażliwość (objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji miejscowych, w tym reakcji w obrębie powiek oraz objawy ogólnych reakcji alergicznych, w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, pokrzywka, świąd). Nie stwierdzono klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych związanych ze stosowaniem dorzolamidu. Dzieci: uczucie pieczenia i kłucia w oku, przekrwienie spojówek, ból oka; rzadziej (<4%) występował obrzęk i przymglenie rogówki; po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano występowanie kwasicy metabolicznej u bardzo młodych chorych, szczególnie z niedojrzałością lub zaburzeniem funkcji nerek.

Interakcje

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie preparatu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej. Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji podczas jednoczesnego stosowania dorzolamidu z lekami działającymi ogólnie: inhibitorami ACE, antagonistami kanału wapniowego, lekami moczopędnymi i NLPZ (w tym z kwasem acetylosalicylowym), a także ze środkami hormonalnymi (np. estrogeny, insulina, tyroksyna). Nie stwierdzono interakcji podczas stosowania dorzolamidu z tymololem i betaksololem w postaci kropli do oczu. Nie przeanalizowano w pełni możliwych interakcji pomiędzy dorzolamidem, lekami zwężającymi źrenicę i agonistami receptora adrenergicznego, występujących u chorych w trakcie leczenia jaskry.

Dawkowanie

W monoterapii: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 3 razy na dobę. W leczeniu wspomagającymi w skojarzeniu ze stosowanymi miejscowo lekami β-adrenolitycznymi: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę. Przy stosowaniu kilku leków okulistycznych podawanych miejscowo należy zachować co najmniej 10 min przerwy między zakraplaniem kolejnych leków. Dzieci: ilość dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania leku w 3 dawkach dobowych jest ograniczona.

Uwagi

Możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy lub niewyraźne widzenie, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Pharmindex