Tears Naturale II

Spis treści

Tears Naturale II - Skład

1 ml roztworu zawiera 3 mg hypromelozy i 1 mg dekstranu 70.

Tears Naturale II - Działanie

Preparat zawierający rozpuszczalny w wodzie układ polimerowy, który w połączeniu z naturalnymi łzami zapewnia długotrwałe nawilżenie rogówki. Tworzy warstwę ochronną na powierzchni rogówki, utrzymującą się dzięki adsorpcji. Wzmacnia stabilność warstwy łez oraz naturalne nawilżanie oka. W preparacie zastosowano substancję konserwującą - chlorek polidronium.

Reklama

Tears Naturale II - Wskazania

Leczenie objawowe zespołu suchego oka, m.in. w przebiegu suchego zapalenia rogówki i spojówki i zespołu Sjogrena. W celu doraźnego zmniejszenia pieczenia i podrażnienia, wynikającego z suchości oka; jako środek chroniący przed podrażnieniami i służący do doraźnego zmniejszania uczucia dyskomfortu związanego z niezbyt silnym podrażnieniem oka lub narażeniem na działanie słońca i wiatru.

Tears Naturale II - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Tears Naturale II - Ostrzeżenia

Stosować wyłącznie do oczu. Jeśli u pacjentów wystąpią ból głowy, ból oka, zaburzenia widzenia, podrażnienie oczu, trwałe zaczerwienienie lub gdy objawy choroby ulegną pogorszeniu lub nie ustąpią, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Jeśli po zdjęciu nakrętki zabezpieczający kołnierz zatrzaskowy poluzuje się, należy go usunąć przed zastosowaniem preparatu.

Tears Naturale II - Ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią oraz wpływu na płodność. Wszystkie składniki są farmakologicznie nieczynne lub generalnie klasyfikowane jako nietoksyczne i niedrażniące; z tego względu nie oczekuje się żadnych działań niepożądanych w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie oczekuje się wpływu na płodność.

Tears Naturale II - Efekty uboczne

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należą: brak działania leku, uczucie dyskomfortuze strony oka, podrażnienie oka i przekrwienie oka; działania te występowały bardzo rzadko. <u>W badaniach klinicznych.</u> Bardzo często: niewyraźne widzenie. Często: suchość oka, zaburzenia powieki, nieprawidłowe odczucia w oku, uczucie ciała obcego w oku, uczucie dyskomfortu w oku. Niezbyt często: świąd oka, podrażnienie oka, przekrwienie oka. <u>Dodatkowo, w okresie gromadzenia danych po wprowadzeniu leku do obrotu.</u> Częstość nieznana: nadwrażliwość, zaczerwienienie powieki, ból oka, obrzęk oka, wydzielina z oka, strupy na brzegach powiek, nasilone łzawienie.

Tears Naturale II - Dawkowanie

W razie potrzeby zakrapla się 1 lub 2 krople preparatu do chorego oka lub do obu oczu. Jeżeli stosuje się więcej niż jeden preparat podawany miejscowo do oczu, to pomiędzy podaniem każdego z preparatów należy zachować co najmniej 5 minut przerwy. Maści do oczu powinny być podawane jako ostatnie. <u>Szczególne grupy pacjentów.</u> Brak danych na temat stosowania u dzieci i młodzieży oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. <u>Sposób podania.</u> Należy zachować ostrożność, aby zapobiec zakażeniu końcówki zakraplacza i roztworu, nie dotykać końcówką zakraplacza powiek i otaczających tkanek ani żadnych powierzchni. Po każdym zakropleniu należy dokładnie zamknąć butelkę.

Tears Naturale II - Uwagi

Nie wolno stosować preparatu, jeżeli nastąpi zmiana koloru roztworu lub jego zmętnienie. Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po zakropleniu leku mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie) - przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn należy zaczekać do powrotu prawidłowej ostrości widzenia.

Pharmindex