Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗
Masz tatuaż? Sprawdź, czy to bezpieczne dla Twojego zdrowia. 😯 Najnowsze wyniki badań zaskakują❗

Tobrexan

Spis treści

Reklama

Tobrexan - skład

1 ml kropli zawiera 3 mg tobramycyny. Preparat zawiera bromek benzododecyniowy.

Reklama

Tobrexan - działanie

Antybiotyk aminoglikozydowy w postaci preparatu okulistycznego o szybkim działaniu bakteriobójczym i szerokim spektrum działania. Hamuje syntezę łańcuchów polipeptydowych na rybosomach. Badania kliniczne wykazały skuteczność tobramycyny przeciwko następującym bakteriom powodującym powierzchowne zakażenia oka: Staphylococcus aureus (metycylino-wrażliwe lub oporne), Staphylococcus epidermidis (metycylino-wrażliwe lub oporne), inne gatunki Staphylococcus koagulazo-ujemne, Streptococcus pneumoniae (penicylino-wrażliwe lub oporne), inne gatunki Streptococcus, Acinetobacter spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. Tobramycyna jest słabo wchłaniana przez rogówkę i spojówkę i minimalne ilości antybiotyku wchłaniane są do gałki ocznej po podaniu miejscowym.

Tobrexan - wskazania

Leczenie zewnętrznych zakażeń oka i jego przydatków wywołanych przez bakterie wrażliwe na tobramycynę, u dorosłych i dzieci w wieku ≥1 roku.

Reklama

Tobrexan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Tobrexan - ostrzeżenia

Preparat tylko do miejscowego stosowania do oczu. Nie do wstrzykiwań do gałki ocznej. U niektórych pacjentów może wystąpić nadwrażliwość na aminoglikozydy stosowane miejscowo. Objawy nadwrażliwości mogą mieć różne nasilenie: od reakcji miejscowych do reakcji uogólnionych, takich jak rumień, świąd, pokrzywka, wysypka skórna, reakcja anafilaktyczna, reakcja rzekomoanafilaktyczna lub reakcja pęcherzowa. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości w trakcie stosowania leku, należy przerwać jego przyjmowanie. Może również występować krzyżowa nadwrażliwość na inne aminoglikozydy. Należy wziąć pod uwagę, że pacjenci, u których występuje nadwrażliwość na tobramycynę mogą również wykazywać nadwrażliwość na inne miejscowo i (lub) ogólnie działające aminoglikozydy.
U pacjentów poddanych ogólnemu leczeniu aminoglikozydami obserwowano występowanie ciężkich działań niepożądanych obejmujących neurotoksyczność, ototoksyczność i nefrotoksyczność. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kropli z ogólnoustrojowymi aminoglikozydami. Należy zachować ostrożność przepisując krople pacjentom ze znanymi lub podejrzewanymi zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, takimi jak miastenia lub choroba Parkinsona. Aminoglikozydy mogą nasilać osłabienie mięśni ze względu na ich potencjalny wpływ na funkcje nerwowo-mięśniowe. Długotrwałe stosowanie preparatu może powodować nadmierne namnażanie się organizmów opornych, włącznie z grzybami. W przypadku wystąpienia nadkażenia należy rozpocząć odpowiednie leczenie. Podczas leczenia zakażenia oka nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych. Krople zawierają bromek benzododecyniowy, który może powodować podrażnienie. Ponadto powoduje on zmianę koloru miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy pouczyć pacjentów, którym wolno nosić soczewki kontaktowe, aby wyjmowali je przed zakropleniem leku i odczekali co najmniej 15 min przed ich ponownym założeniem.

Reklama

Tobrexan - ciąża

Preparat może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne. Tobramycyna przenika do mleka ludzkiego po podaniu ogólnym. Nie wiadomo, czy również po miejscowym podaniu do oka, tobramycyna przenika do mleka ludzkiego. Należy podjąć decyzję o kontynuowaniu bądź przerwaniu karmienia piersią lub kontynuowaniu bądź przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści z leczenia dla matki.

Reklama

Tobrexan - efekty uboczne

Często: dyskomfort w oku, przekrwienie oka. Niezbyt często: nadwrażliwość, ból głowy, zapalenie rogówki, otarcie rogówki, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rumień powiek, obrzęk spojówek, obrzęk powiek, ból oka, zespół suchego oka, wydzielina z oka, świąd oka, nasilone łzawienie, zaburzenia funkcjonowania powieki, pokrzywka, zapalenie skóry, utrata rzęs, bielactwo, świąd, suchość skóry. Dodatkowe działania niepożądane, zidentyfikowane po wprowadzeniu leku do obrotu (częstość nieznana): reakcja anafilaktyczna, podrażnienie oka, świąd powiek, reakcje alergiczne oka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, wysypka. Ciężkie działania niepożądane obejmujące neurotoksyczność, ototoksyczność i nefrotoksyczność występowały u pacjentów otrzymujących ogólną terapię tobramycyną. U niektórych pacjentów możliwe jest pojawienie się nadwrażliwości na miejscowo stosowane aminoglikozydy.

Tobrexan - interakcje

Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji w przypadku miejscowego podania do oka. Nie prowadzono badań klinicznych ukierunkowanych na ocenę interakcji preparatu.

Tobrexan - dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku), młodzież i dzieci ≥1 roku: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę (rano i wieczorem); w zakażeniach o ciężkim przebiegu pierwszego dnia zastosować 4 zakroplenia na dobę, następnie po 1 kropli do każdego oka 2 razy na dobę aż do zakończenia okresu leczenia trwającego 7±1dni. Stosowanie tobramycyny do oczu powoduje bardzo małe działanie ogólnoustrojowe. W przypadku jednoczesnego ogólnoustrojowego leczenia antybiotykami aminoglikozydowymi, w celu zapewnienia właściwego poziomu terapeutycznego, należy zwrócić uwagę na monitorowanie całkowitego stężenia antybiotyku w surowicy. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u osób w podeszłym wieku. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u osób z zaburzeniami wątroby i nerek nie zostały ustalone. Lek może być stosowany u dzieci w wieku od 1 roku i starszych w takich samych dawkach jak u dorosłych. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności preparatu u dzieci w wieku poniżej 1 roku (nie ma dostępnych danych). Sposób podania. Po wkropleniu leku zaleca się delikatnie zamknąć powiekę i ucisnąć przewód nosowo-łzowy - może to zmniejszyć ogólnoustrojowe wchłanianie leku podanego do oka i przyczynić się do zmniejszenia jego ogólnych działań niepożądanych. W przypadku jednoczesnego leczenia innymi miejscowo działającymi lekami okulistycznymi należy zachować przerwę przynajmniej 5 min pomiędzy podaniem kolejnych preparatów. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Tobrexan - uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli po podaniu kropli do oczu wystąpi niewyraźne widzenie, należy odczekać do momentu uzyskania pełnej ostrości widzenia przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn.


Podobne leki
Biodacyna Ophthalmicum
Gentamicin WZF
Neomycinum Jelfa
Cusi Erythromycin

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!