Znajdź lek

Tobrexan

Działanie

Antybiotyk aminoglikozydowy w postaci preparatu okulistycznego. Badania kliniczne wykazały skuteczność tobramycyny przeciwko następującym bakteriom powodującym powierzchowne zakażenia oka: Staphylococcus aureus (metycylino-wrażliwe lub oporne), Staphylococcus epidermidis (metycylino-wrażliwe lub oporne), inne gatunki Staphylococcus koagulazo-ujemne, Streptococcus pneumoniae (penicylino-wrażliwe lub oporne), inne gatunki Streptococcus, Acinetobacter spp., Citrobacter spp., Enterobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella spp., Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens. Tobramycyna jest słabo wchłaniana przez rogówkę i spojówkę i minimalne ilości antybiotyku wchłaniane są do gałki ocznej po podaniu miejscowym.

Wskazania

Leczenie zewnętrznych zakażeń oka i jego przydatków wywołanych przez bakterie wrażliwe na tobramycynę, u dorosłych i dzieci w wieku ≥1 roku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tobramycynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci do ukończenia 1 rż. W przypadku jednoczesnego ogólnoustrojowego leczenia antybiotykami aminoglikozydowymi, w celu zapewnienia właściwego poziomu terapeutycznego, należy zwrócić uwagę na monitorowanie całkowitego stężenia antybiotyku we krwi (zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek). Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do nadmiernego wzrostu niewrażliwych drobnoustrojów, w tym grzybów; w przypadku wystąpienia nadkażenia, należy wdrożyć odpowiednią terapię. W razie wystąpienia objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku. Krople zawierają bromek benzododecyniowy, który może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe; przed zakropleniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe; można je ponownie założyć po upływie 15 min od zakroplenia.

Ciąża i laktacja

Ryzyko związane ze stosowaniem tobramycyny w postaci kropli do oczu u kobiet w ciąży i karmiących piersią ocenia się jako małe, ze względu na jej niewielką biodostępność po podaniu miejscowym. Jednak z powodu ograniczonego doświadczenia ze stosowaniem tobramycyny u tych pacjentek, wskazane jest w każdym przypadku rozważenie ryzyka stosowania preparatu.

Działania niepożądane

Często: świąd, przekrwienie gałki ocznej, łzawienie. Niezbyt często: oczne reakcje uczuleniowe, wydzielina w obrębie oka, dyskomfort w obrębie oka, obrzęk spojówek, obrzęk powiek, rumień powiek, zaburzenia funkcjonalne powiek.

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku), młodzież i dzieci ≥1 roku: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę (rano i wieczorem); w zakażeniach o ciężkim przebiegu pierwszego dnia zastosować 4 zakroplenia na dobę, następnie po 1 kropli do każdego oka 2 razy na dobę. Całkowity czas leczenia wynosi od 6 do 8 dni. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem 5-10-minutowej przerwy; maści do oczu powinny być podawane jako ostatnie.

Uwagi

Po zastosowaniu leku mogą wystąpić przejściowe zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie) - przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn należy zaczekać do powrotu prawidłowej ostrości widzenia.

Pharmindex