Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Treprovist

Spis treści

Reklama

Treprovist - skład

1 ml roztworu 0,3 mg bimatoprostu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Treprovist - działanie

Syntetyczny prostamid, zbliżony budową do prostaglandyny F. Bimatoprost obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej oka przez siatkę włókien kolagenowych w kącie przesączania oka i nasilenie odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową. Obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego zaczyna się ok. 4 h po pierwszym podaniu leku, a maksymalne działanie osiągane jest w ciągu 8-12 h. Działanie utrzymuje się przez przynajmniej 24 h. Bimatoprost przenika dobrze in vitro do rogówki i twardówki oka ludzkiego. Po podaniu do oka ogólnoustrojowa ekspozycja na działanie bimatoprostu jest bardzo mała, bez akumulacji w czasie.

Reklama

Treprovist - wskazania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u dorosłych pacjentów z przewlekłą jaskrą otwartego kąta i nadciśnieniem śródgałkowym (w monoterapii lub jako leczenie wspomagające podczas stosowania leków β-adrenolitycznych).

Reklama

Treprovist - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Reklama

Treprovist - ostrzeżenia

Podczas stosowania preparatu zgłaszano rzadko torbielowaty obrzęk plamki - należy zachować ostrożność u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka obrzęku plamki (np. pacjenci z bezsoczewkowością, pacjenci z bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem tylnej części torebki soczewki). Po zastosowaniu leku zgłaszano przypadki nawrotu przebytych zmian naciekowych rogówki lub zakażenia oczu - należy zachować ostrożność u pacjentów po przebytych istotnych zakażeniach wirusowych oka (np. zakażenie opryszczkowe), zapaleniu błony naczyniowej lub zapaleniu tęczówki. Preparat nie został przebadany u pacjentów ze stanami zapalnymi gałki ocznej, z jaskrą neowaskularną, jaskrą wrodzoną lub jaskrą z zamkniętym lub wąskim kątem przesączania. Istnieje ryzyko wzrostu włosów w miejscach, w których dochodzi do częstego kontaktu preparatu ze skórą - należy uważać, aby roztwór nie wydostał się z oka na policzek lub inny obszar skóry. Brak badań u pacjentów z upośledzoną czynnością oddechową - należy zachować ostrożność. Brak badań u pacjentów z blokiem serca cięższym niż Ist. lub niewyrównaną zastoinową niewydolnością serca. Istnieje ograniczona liczba spontanicznych zgłoszeń bradykardii lub niedociśnienia tętniczego. Zachować ostrożność u pacjentów z tendencją do wolnego tętna lub niskiego ciśnienia tętniczego. Częstsza ekspozycja oka na ponad jedną dawkę bimatoprostu na dobę może osłabić działanie zmniejszające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Pacjenci stosujący preparat razem z innymi analogami prostaglandyn powinni być obserwowani pod kątem zmiany ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zawarty w preparacie chlorek benzalkoniowy może być wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe. Może także wystąpić podrażnienie oka i zmiana barwy miękkich soczewek kontaktowych. Soczewki należy wyjąć przed zakropleniem i założyć po 15 min od zakroplenia. Chlorek benzalkoniowy może wywoływać keratopatię punkcikowatą i (lub) toksyczną keratopatię wrzodziejącą - podczas częstego lub długotrwałego stosowania preparatu należy monitorować stan pacjentów z zespołem suchego oka lub uszkodzoną rogówką. Pacjenci z uszkodzeniem powierzchni nabłonka rogówki są bardziej zagrożeni wystąpieniem bakteryjnego zapalenia rogówki. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego - brak badań. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Reklama

Treprovist - ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania preparatu w okresie ciąży. Preparatu nie należy stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo, czy bimatoprost przenika do mleka karmiących matek. W badaniach na zwierzętach wykazano, że bimatoprost przenika do mleka. Przed podjęciem decyzji o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu stosowania preparatu, należy uwzględnić bilans korzyści z karmienia piersią dla dziecka i kontynuowania leczenia dla matki.

Reklama

Treprovist - efekty uboczne

Bardzo często: przekrwienie spojówek, świąd oka, nadmierny wzrost rzęs. Często: ból głowy, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, nadżerka rogówki, uczucie pieczenia w oku, podrażnienie oczu, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek, pogorszenie ostrości widzenia, astenopia, obrzęk spojówki, uczucie obecności ciała obcego w oku, suchość oka, ból oka, światłowstręt, łzawienie, wydzielina z oka, zaburzenia wzroku, zamglone widzenie, zwiększona pigmentacja tęczówki, ściemnienie rzęs, zaczerwienie powiek, rumień powiek, świąd powiek, pigmentacja skóry wokół oczu, nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby. Niezbyt często: zawroty głowy, krwawienie do siatkówki, zapalenie błony naczyniowej oka, torbielowaty obrzęk plamki, zapalenie tęczówki, skurcz powiek, retrakcja powiek, rumień okołooczodołowy, nudności, obrzęk powiek, hirsutyzm, osłabienie. Częstość nieznana: zapadnięcie gałek ocznych.

Treprovist - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Nie przewiduje się interakcji u ludzi, gdyż ogólnoustrojowe stężenie bimatoprostu po podaniu do worka spojówkowego jest bardzo niskie. Bimatoprost ulega biotransformacji z udziałem wielu enzymów na drodze wielu przemian metabolicznych, a w badaniach przedklinicznych nie zaobserwowano żadnego wpływu na wątrobowe enzymy metabolizujące leki. W badaniach klinicznych nie wykazano interakcji pomiędzy bimatoprostem a kilkoma różnymi β-adrenolitykami do podawania do oczu. Skojarzone stosowanie preparatu i leków przeciwjaskrowych innych niż miejscowe β-adrenolityki nie było badane w czasie wspomagającej terapii przeciwjaskrowej. Możliwe jest osłabienie zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe działania analogów prostaglandyn (np. bimatoprostu) u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym w razie stosowania innych analogów prostaglandyn.

Treprovist - dawkowanie

Dorośli: zalecana dawka to 1 kropla do zmienionego chorobowo oka (oczu) raz na dobę, wieczorem. Nie należy przekraczać zalecanej dawki, gdyż częstsze podawanie może zmniejszać działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, każdy z tych preparatów należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego preparat należy stosować ostrożnie. U pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą wątroby o łagodnym nasileniu lub wyjściowo nieprawidłowymi wartościami AlAT, AspAT i (lub) bilirubiny, w ciągu 24 mies. nie stwierdzono niepożądanego wpływu leku na czynność wątroby.

Treprovist - uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości nadmiernego wzrostu rzęs, ściemnienia skóry powiek i wzmożenia pigmentacji tęczówki (niektóre z tych zmian mogą mieć trwały charakter i mogą prowadzić do różnic w wyglądzie oczu w przypadku, gdy jest leczone tylko jedno oko). Podanie preparatu może wywołać przejściową utratę ostrości widzenia, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi urządzeń mechanicznych musi odczekać, aż nastąpi powrót ostrości widzenia.


Podobne leki
Xalatan
Travatan
Lumigan
Taflotan

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!