Visine Classic

Reklama

Działanie

Tetryzolina jest substancją o działaniu sympatykomimetycznym, pochodną imidazoliny, należącą do grupy leków zmniejszających przekrwienie. Bezpośrednio stymuluje receptory α-adrenergiczne we współczulnym układzie nerwowym. Wykazuje przy tym niewielki wpływ lub brak wpływu na receptory β-adrenergiczne. Po zastosowaniu miejscowym na spojówkę wywołuje przejściowe działanie obkurczające małe naczynia krwionośne, w konsekwencji zmniejszając rozszerzenie naczyń krwionośnych i obrzęk spojówki. Średni okres półtrwania tetryzoliny w surowicy krwi wynosił około 6 h.

Wskazania

Leczenie objawowe stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, będących skutkiem podrażnienia oka, np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną wodę, kosmetyki, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak katar sienny lub uczulenie na pyłki traw. Krople do oczu łagodzą towarzyszące objawy, takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Środki ostrożności

Długotrwałe stosowanie lub nadużywanie leku może spowodować nasilenie lub nawrót przekrwienia. Stosowanie preparatu może spowodować przejściowe rozszerzenie źrenicy. U pacjentów z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (np. z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy) i (lub) zaburzeniami metabolicznymi (np. cukrzycą, nadczynnością tarczycy), leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) – również w okresie do 10 dni od zakończenia ich przyjmowania – i innymi lekami, mogącymi podwyższać ciśnienie krwi, jak również u chorych na suchy nieżyt nosa, zapalenie rogówki i spojówek oraz jaskrę, stosowanie kropli powinno się odbywać po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści i zagrożeń. W przypadku wystąpienia bólu oka, zaburzeń widzenia, utrzymywania się bądź nasilenia podrażnienia czy przekrwienia oka lub jeśli objawy nie ustępują, nasilają się bądź jeśli pojawią się nowe objawy, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. W celu uniknięcia zanieczyszczenia preparatu nie należy dotykać końcówką pojemnika do jakiejkolwiek powierzchni. Lek należy wyrzucić, jeśli zmieni kolor lub stanie się mętny.

Ciąża i laktacja

Ze względu na możliwe ogólnoustrojowe działania niepożądane stosowanie kropli przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią jest możliwe jedynie po starannym rozważeniu przez lekarza zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem.

Działania niepożądane

Często: podrażnienie oczu (ból, kłucie, pieczenie), zaburzenia widzenia. Bardzo rzadko: zwiększone łzawienie, rozszerzenie źrenicy, reakcje w miejscu podania (w tym pieczenie oka lub jego okolic, rumień, podrażnienie, obrzęk, ból i świąd). Częstość nieznana: uczucie suchości oka, ból głowy.

Interakcje

U pacjentów przyjmujących leki będące inhibitorami MAO oraz inne leki mogące podwyższać ciśnienie tętnicze krwi, krople powinny być stosowane po konsultacji z lekarzem. Należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu z innymi lekami podawanymi do oka.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 1-2 krople wkraplać do chorego oka maksymalnie 3 razy na dobę. Nie stosować dłużej niż 2 dni; stosowanie dłuższe niż 2 dni może odbywać się tylko pod nadzorem lekarza. Stosowanie u dziecka w wieku poniżej 12 lat powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Szczególne grupy pacjentów. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. U dzieci w wieku 2-6 lat stosowanie preparatu powinno odbywać się pod nadzorem lekarza. Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Sposób podania. Przed zakropleniem należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć dopiero po ok. 15 min od zastosowania preparatu.

Reklama

Uwagi

Podanie kropli do oczu może spowodować przejściowe, niewyraźne widzenie - w takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex