Znajdź lek

AlfuLEK

Spis treści

Działanie

Selektywny antagonista receptorów α1-adrenergicznych zlokalizowanych w trójkącie pęcherza moczowego, w cewce moczowej oraz w gruczole krokowym. Powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich, poprawiając w ten sposób przepływ moczu. Ułatwia opróżnianie pęcherza moczowego. U pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego alfuzosyna znacząco zwiększa maksymalny przepływ moczu, znacząco zmniejsza napięcie mięśnia wypieracza pęcherza moczowego i zwiększa objętość wywołującą silną potrzebę oddania moczu oraz znacząco zmniejsza objętość zalegającego moczu. Lek może wywierać działanie umiarkowanie hipotensyjne. Maksymalne stężenie w osoczu uzyskuje się po 9 h od podania. Wiązanie z białkami osocza wynosi ok. 90%. Wykazano preferencyjną dystrybucję leku w gruczole krokowym w porównaniu z osoczem. Średni T0,5 w osoczu wynosi ok. 5 h (1-10h). Alfuzosyna jest w dużym zakresie metabolizowana w wątrobie (kilka szlaków), a metabolity wydalane są drogą nerkową i prawdopodobnie również za pośrednictwem żółci. Po podaniu 75-91% dawki doustnej jest wydalane z kałem, 35% w postaci niezmienionej, a reszta w postaci metabolitów, co wskazuje na pewien stopień wydalania z żółcią. Ok. 10% wydala się z moczem w postaci niezmienionej. Żaden z metabolitów nie jest czynny farmakologicznie. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek objętość dystrybucji i klirens są zwiększone, T0,5 pozostaje niezmieniony. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby T0,5 jest wydłużony, biodostępność zwiększona, obserwuje się również dwukrotne zwiększenie Cmax. U pacjentów w podeszłym wieku, po podaniu alfuzosyny w postaci tabl. o przedłużonym uwalnianiu Cmax, biodostępność oraz T0,5 pozostają niezmienione.

Wskazania

Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów czynnościowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne chinazoliny (np. terazosynę, doksazosynę, prazosynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany przebiegające z niedociśnieniem ortostatycznym. Niewydolność wątroby. Stosowanie jednocześnie z innymi lekami blokującymi receptory α1-adrenergiczne.