Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Alumag

Spis treści

Reklama

Alumag - skład

1 tabl. zawiera 200 mg uwodnionego tlenku glinu i 200 mg wodorotlenku magnezu. Preparat zawiera sorbitol.

Reklama

Alumag - działanie

Lek złożony zawierający tlenek glinu i wodorotlenek magnezu o działaniu zobojętniającym (wzrost pH powyżej 3). Skutkiem działania preparatu jest zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego poprzez zobojętnianie kwasu solnego. Tworzenie soli przez wodorotlenek glinu i magnezu w reakcji z żołądkowym kwasem solnym zwiększa pH soku żołądkowego i zmniejsza uszkadzające działanie kwasu solnego na błonę śluzową żołądka. Lek zwiększając pH soku żołądkowego zmniejsza również aktywność pepsyny. Ponadto zawarty w leku glin może wiązać pepsynę i kwasy żółciowe, co ma korzystny wpływ w leczeniu choroby wrzodowej. Lek wykazuje działanie miejscowe zależne od czasu jego przebywania w żołądku. Wodorotlenek magnezu może działać przeczyszczająco na skutek powstania w jelicie trudno rozpuszczalnych soli (np. siarczanów). Wodorotlenek glinu wykazuje wolniejsze i słabsze działanie neutralizujące, ale dzięki właściwościom ściągającym działa zapierająco. Lek wykazuje działanie miejscowe praktycznie bez działań ogólnych ze względu na to, że wchłanianie substancji czynnych z przewodu pokarmowego jest niewielkie. W wyniku reakcji zobojętnienia uwodnionego tlenku glinu i wodorotlenku magnezu w żołądku powstają chlorki, które następnie w postaci soli są wydalane głównie z kałem.

Reklama

Alumag - wskazania

Leczenie objawowe zaburzeń dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego, związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, w tym: zapalenie błony śluzowej przełyku i żołądka, zgaga, niestrawność, refluksowe zapalenie przełyku spowodowane wstecznym zarzucaniem treści pokarmowej do przełyku i przepuklina rozworu przełykowego, leczenie objawowe. Pomocniczo w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Reklama

Alumag - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek. Hipofosfatemia. Zwężenie jelita grubego. Jednoczesne stosowanie leków lub suplementów diety w postaci tabl. musujących zawierających kwas cytrynowy, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Reklama

Alumag - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u dzieci poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek. Stosowanie wodorotlenku magnezu u małych dzieci może spowodować wystąpienie hipermagnezemii (szczególnie w przypadku stwierdzonego zaburzenia czynności nerek lub odwodnienia). Ze względu na możliwość wystąpienia kumulacji jonów magnezu i glinu ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością nerek lub hemodializowanych. Długotrwałe stosowanie związków glinu w dużych dawkach u osób dializowanych może spowodować lub nasilić osteomalację oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii. Ponadto stosowanie leku może spowodować niewydolność nerek wskutek odkładania się fosforanu magnezowo-amonowego. Lek zawiera sorbitol - nie należy stosować go u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Reklama

Alumag - ciąża

Ze względu na brak badań, lek należy stosować ostrożnie w ciąży i podczas karmienia piersią. Leku nie należy stosować długotrwale. Nie zaobserwowano wpływu uwodnionego tlenku glinu i wodorotlenku magnezu na płodność.

Reklama

Alumag - efekty uboczne

Bardzo rzadko: hipermagnezemia (po długotrwałym przyjmowaniu leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek). Częstość nieznana: zaparcia, biegunka, nudności, wymioty, jasne zabarwienie kału, ból brzucha. Długotrwałe stosowanie leku w dużych dawkach może prowadzić do niewydolności nerek, osteomalacji oraz encefalopatii.

Alumag - interakcje

Jednoczesne stosowanie leku i innych preparatów, w tym suplementów diety w postaci tabl. musujących zawierających kwas cytrynowy jest przeciwwskazane. Przyjmowanie preparatów zawierających uwodniony tlenek glinu i niektórych leków może opóźniać ich wchłanianie, zaleca się przyjmowanie leków (z wyjątkiem wymienionych poniżej) od 2 do 3 h po przyjęciu tego leku. Jednoczesne stosowanie leku z chinolonami zmniejsza wchłanianie chinolonów oraz może nasilać ich działanie neurotoksyczne, stąd należy wziąć pod uwagę następujące wytyczne - cyprofloksacynę należy przyjmować 2 h przed lub 4 h po zastosowaniu leku, lewofloksacynę i norfloksacynę należy przyjmować 2 h przed lub 2 h po zastosowaniu leku, moksyfloksacynę należy przyjmować 6 h przed lub 6 h po zastosowaniu leku, ofloksacynę i pefloksacynę należy przyjmować 2 h przed zastosowaniem leku. Jednoczesne stosowanie leku z tetracyklinami zmniejsza wchłanianie tetracyklin - lek należy przyjmować co najmniej 2-3 h po lub 2-3 h przed podaniem tetracyklin. Lek podawany jednocześnie z ketokonazolem zmniejsza jego wchłanianie - lek należy przyjmować co najmniej 2 h po podaniu ketokonazolu. Możliwe jest opóźnione i zmniejszone wchłanianie izoniazydu w przypadku jednoczesnego stosowania z tlenkiem glinu i wodorotlenkiem magnezu - lek należy przyjmować 1-2 h po zastosowaniu izoniazydu. W przypadku etambutolu mechanizm interakcji nie jest znany, jednakże lek należy przyjmować 4 h po podaniu etambutolu. Stosowanie glikozydów naparstnicy jednocześnie z lekiem może hamować wchłanianie i zmniejszać stężenie tych leków w osoczu - zaleca się, aby odstęp między przyjęciem leku i glikozydów naparstnicy wynosił co najmniej 2 h. Stosowanie leku jednocześnie ze statynami związane było ze zmniejszonym wchłanianiem tych związków - w większości przypadków zmiany te nie miały znaczenia klinicznego. Jednakże w przypadku rozuwastatyny występowało istotne zmniejszenie skuteczności - lek należy przyjmować co najmniej 2 h po zastosowaniu rozuwastatyny. Alkalizaja moczu w wyniku podawania wodorotlenku magnezu może zmienić wydalanie niektórych leków z organizmu; obserwowano zwiększenie wydalania salicylanów.

Alumag - dawkowanie

Doustnie. Zwykle 2 tabl. 3 razy w ciągu doby, po około 1,5 h po każdym podstawowym posiłku oraz 2 tabl. bezpośrednio przed snem, ewentualnie w razie wystąpienia bólu. Maksymalnie 12 tabl. na dobę. Leku nie należy stosować nieprzerwanie dłużej niż 4 tygodnie. Sposób podania. Tabl. przed użyciem należy pokruszyć lub rozgryźć.

Alumag - uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Maalox
Rennie Antacidum
Gastal
Malgacid

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!