Znajdź lek

Apo-Doxan

Spis treści

Działanie

Antagonista receptorów α-adrenergicznych, stosowany doustnie w leczeniu nadciśnienia tętniczego i łagodnego przerostu gruczołu krokowego. Rozszerza tętnice obwodowe, zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi zmniejszając opór naczyń obwodowych. Korzystnie wpływa na zawartość lipidów we krwi: zmniejsza stężenie lipoprotein o małej i bardzo małej gęstości (LDL i VLDL), nie zmienia stężenia lipoprotein o dużej gęstości (HDL). Zmniejsza stężenie triglicerydów oraz cholesterolu całkowitego we krwi, co powoduje zwiększenie wartości stosunku HDL/cholesterol całkowity. W okresie stosowania doksazosyny przerost lewej komory serca zmniejsza się, występuje zahamowanie agregacji płytek krwi oraz zwiększenie aktywności tkankowego aktywatora plazminogenu. Doksazosyna zwiększa wrażliwość na insulinę u pacjentów, u których wrażliwość ta była zmniejszona oraz wykazuje nieznaczny lub umiarkowany wpływ na zaburzenia seksualne. U pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego doksazosyna powoduje zmniejszenie dolegliwości i poprawę parametrów urodynamicznych związanych z utrudnieniem odpływu moczu. Selektywnie blokuje receptory adrenergiczne typu α1 w błonie mięśniowej podstawy i torebki gruczołu krokowego, a także szyi pęcherza moczowego. Doksazosyna dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym Cmax osiąga po około 2-3 h. Biodostępność wynosi 65%. Z białkami wiąże sie w 98%. Doksazosyna jest intensywnie metabolizowana w wątrobie. Eliminacja doksazosyny z surowicy krwi jest dwufazowa. T0,5 wynosi 22 h. Na eliminację nie ma wpływu wiek pacjenta ani łagodna lub umiarkowana niewydolność nerek.

Wskazania

Leczenie objawów dyzurycznych wywołanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego (lek można stosować u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi i z nadciśnieniem). Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego: w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. z moczopędnymi lekami tiazydowymi, lekami blokującymi receptory adrenergiczne typu beta, antagonistami wapnia i inhibitorami ACE).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na doksazosynę, pochodne chinazoliny np. prazosin, terazosin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.