Znajdź lek

Apo-Indap

Spis treści

Działanie

Lek moczopędny o działaniu hipotensyjnym - pochodna sulfonoamidowa, o właściwościach farmakologicznych zbliżonych do diuretyków tiazydowych. Działa w części korowej nerek, gdzie hamuje wchłanianie zwrotne sodu. Zwiększa to wydalanie nerkowe sodu i chlorków, a w mniejszym stopniu potasu i magnezu, zwiększając w ten sposób objętość wydalanego moczu. Ponadto działanie przeciwnadciśnieniowe polega na poprawie podatności tętnic, zmniejszeniu oporu naczyniowego w tętniczkach i zmniejszeniu całkowitego oporu naczyniowego. Leki moczopędne z grupy tiazydów w dawkach większych niż zalecane nie działają silniej przeciwnadciśnieniowo, a powodują zwiększenie częstości działań niepożądanych. Indapamid zmniejsza przerost lewej komory serca. Nie zaburza metabolizmu lipidów i węglowodanów. Wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego. Jego maksymalne stężenie we krwi występuje po 12 h od podania. Wiąże się z białkami osocza w 79%. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 14-24 h (średnio 18 h). Stan stacjonarny osiągany jest po 7 dniach leczenia. Indapamid jest wydalany z moczem (70% dawki) i kałem (22% dawki), w postaci nieczynnych metabolitów.

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze (monoterapia lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na indapamid, sulfonoamidy lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), bezmocz. Ciężka niewydolność wątroby, encefalopatia wątrobowa. Hipokaliemia.