Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗
Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗
Zakaz palenia na balkonach? ⛔ Ministerstwo Zdrowia odpowiada. Sprawdź❗

Apselan Plus

Spis treści

Reklama

Apselan Plus - skład

1 tabl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Tabletki zawierają laktozę.

Reklama

Apselan Plus - działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Wykazuje skojarzone działanie dwóch składników: ibuprofenu, należącego do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i pseudoefedryny będącej α-sympatykomimetykiem. Ibuprofen działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, natomiast pseudoefedryna stosowana jest w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej dróg oddechowych. Ibuprofen jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Biodostępność ibuprofenu w postaci racemicznej wynosi 71%. Jest metabolizowany w wątrobie. W ponad 75% wydalany jest przez nerki w postaci nieczynnych metabolitów oraz w postaci niezmienionej (ok. 34%). T0,5 wynosi ok. 2 h. Po podaniu doustnym chlorowodorek pseudoefedryny jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Początek działania pseudoefedryny obserwuje się po 15-30 min, a maksymalny efekt terapeutyczny po 30-60 min od podania dawki doustnej. Działanie sympatykomimetyczne wykazuje pseudoefedryna oraz jej aktywny metabolit norpseudoefedryna. Czas działania wynosi 4-6 h. Pseudoefedryna wydalana jest w moczu w 55-90% w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 5-8 h.

Apselan Plus - wskazania

Stosowanie doraźne w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia.

Reklama

Apselan Plus - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ, lub reakcja nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) podczas stosowania ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ. Czynny lub nawracający wrzód trawienny, lub krwawienia (potwierdzone ≥2 odrębne epizody owrzodzeń lub krwawień). Guz chromochłonny nadnerczy, jaskra zamkniętego kąta, cukrzyca lub choroba tarczycy. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Ciąża lub okres karmienia piersią. Ciężkie zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa, częstoskurcz. Zatrzymanie moczu. Jednoczesne stosowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów COX-2, leków przeciwbólowych lub leków obkurczających błonę śluzową nosa oraz trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Stosowanie z lekami z grupy inhibitorów MAO oraz w ciągu 14 dni od zaprzestania ich stosowania. Nadczynność tarczycy. Jaskra z wąskim kątem. Krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać ryzyko krwotocznego udaru mózgu, np. w wyniku przyjmowania leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo. Dzieci i młodzież <15 lat.

Reklama

Apselan Plus - ostrzeżenia

Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z innymi NLPZ, w tym również z selektywnymi inhibitorami COX-2. Działania niepożądane można ograniczyć poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy okres konieczny do ustąpienia objawów. Jeśli objawy nasilą się, trwają dłużej niż 3 dni lub wystąpią inne objawy niezwiązane ze stanem początkowym, należy przerwać leczenie, chyba, że lekarz zaleci inaczej. U pacjentów w podeszłym wieku zanotowano zwiększoną częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne. Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja, które mogą być śmiertelne, odnotowano w przypadku stosowania wszystkich NLPZ, w każdym momencie leczenia, z lub bez objawów ostrzegawczych lub występujących poważnych zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja zwiększa się wraz ze wzrostem dawek NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie z powikłanym krwawieniem lub perforacją, u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci ci powinni rozpoczynać leczenie od możliwie najmniejszej dawki. U tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających jednoczesnego stosowania małej dawki aspiryny lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, należy stosować leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Pacjenci, u których w wywiadzie wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego, zwłaszcza, gdy są w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowej fazie leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy. Lek należy odstawić w momencie wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia. NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna), gdyż ich stan może ulec zaostrzeniu. U pacjentów z zaburzeniami czynności serca lub nerek, należy zachować ostrożność, ponieważ stosowanie NLPZ może powodować pogorszenie czynności nerek. Stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru). W ujęciu ogólnym badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie ibuprofenu w małych dawkach (np. ≤1200 mg/dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych. W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych leczenie ibuprofenem należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy unikać stosowania w dużych dawkach (2400 mg/dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca i palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę). Konieczne jest ostrzeżenie (przez lekarza lub farmaceutę) przed rozpoczęciem leczenia pacjentów z obecnością w wywiadzie arytmii, zawału mięśnia sercowego, nadciśnienia i (lub) niewydolności serca, ponieważ w związku z leczeniem NLPZ zgłaszano przypadki zatrzymania płynów, nadciśnienia i obrzęków. Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, były notowane bardzo rzadko w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Ryzyko pojawienia się tych reakcji występuje u pacjentów w początkowym okresie leczenia, w szczególności w 1. miesiącu - lek należy odstawić po wystąpieniu objawów wysypki skórnej, zmian na błonach śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości. Podczas stosowania ibuprofenu i pseudoefedryny mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP). Osutka krostkowa może wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni leczenia, razem z gorączką oraz licznymi, małymi, zwykle niepęcherzykowymi krostkami pojawiającymi się na obrzmiałych zmianach rumieniowych i głównie umiejscowionymi w zgięciach skóry, na tułowiu i na kończynach górnych. Pacjentów należy uważnie obserwować. Jeśli wystąpią takie objawy, jak gorączka, rumień lub pojawienie się licznych niewielkich krostek, należy odstawić lek i jeśli to konieczne, wdrożyć odpowiednie leczenie. Toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej - zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowych. Ponieważ NLPZ mogą zakłócać czynności płytek krwi, należy je stosować ostrożnie u pacjentów z krwawieniem wewnątrz czaszkowym i skazą krwotoczną. Pacjenci z astmą, nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca, cukrzycą, marskością wątroby, niewydolnością nerek, chorobami tarczycy lub rozrostem gruczołu krokowego powinni przed zastosowaniem leku skonsultować się z lekarzem. Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek u odwodnionych pacjentów - młodzieży. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Ostrożnie stosować u pacjentów, u których występuje czynna lub w wywiadzie astma oskrzelowa oraz choroby alergiczne ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. Podczas stosowania preparatu należy unikać spożywania alkoholu. Podobnie jak w przypadku innych leków, które stymulują OUN, istnieje ryzyko nadużywania pseudoefedryny. Podczas stosowania wyższych dawek mogą wystąpić działania toksyczne. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do tachyfilaksji oraz zwiększenia ryzyka przedawkowania. Po nagłym zaprzestaniu leczenia może wystąpić depresja. Podczas stosowania pseudoefedryny zgłaszano przypadki niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Należy zaprzestać podawania pseudoefedryny, jeśli u pacjenta wystąpi nagła utrata wzroku lub pogorszenie ostrości widzenia, np. w postaci mroczków. Lek może maskować objawy zakażenia, co może prowadzić do opóźnionego rozpoczęcia stosowania właściwego leczenia, a przez to pogarszać skutki zakażenia. Zjawisko to zaobserwowano w przypadku pozaszpitalnego bakteryjnego zapalenia płuc i powikłań bakteryjnych ospy wietrznej. Jeśli lek stosowany jest z powodu gorączki lub bólu związanych z zakażeniem, zaleca się kontrolowanie przebiegu zakażenia. W warunkach pozaszpitalnych pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się lub nasilają. 1 tabl. zawiera 0,1239 g laktozy (0,06195 g glukozy i 0,06195 g galaktozy), należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabl., można go uznać za „wolny od sodu”.

Reklama

Apselan Plus - ciąża

Stosowanie leku jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią. Stosowanie NLPZ może zaburzać płodność u kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Kobiety, które mają trudności z zajściem w ciążę lub u których prowadzona jest diagnostyka niepłodności nie powinny stosować tego leku.

Reklama

Apselan Plus - efekty uboczne

Ibuprofen. Często: niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, brak apetytu, nieznaczna utrata krwi z przewodu pokarmowego, w rzadkich przypadkach prowadząca do anemii. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka, świąd i napady astmy (z obniżeniem ciśnienia krwi), zaburzenia OUN (takie jak: ból i zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie), zaburzenia widzenia, wrzód żołądka z krwawieniem i (lub) perforacją, zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, wysypki skórne różnego rodzaju. Rzadko: szumy uszne, uszkodzenie tkanek nerek (martwica brodawek nerkowych), zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Bardzo rzadko: nasilenie zakaźnych stanów zapalnych (np. martwiczego zapalenia powięzi), aseptyczne zapalenie opon mózgowych (sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka lub dezorientacja u pacjentów z wcześniej istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (SLE, mieszana choroba tkanki łącznej), zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego (np. niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza), ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości (m.in. obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, duszność, tachykardia, spadek ciśnienia krwi, wstrząs anafilaktyczny), reakcje psychotyczne, depresja, kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, przeponopodobne zwężenie jelit, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie w terapii długotrwałej), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, wysypki pęcherzykowe takie jak w zespole Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), wyłysienie, ciężkie zakażenia skóry, powikłania miękkich tkanek w infekcji ospy, obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem płucnym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek. Częstość nieznana: zawroty głowy, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS), ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), zmniejszony hematokryt i zmniejszenie stężenia hemoglobiny. Pseudoefedryna. Rzadko: zaostrzenie astmy lub reakcje nadwrażliwości ze skurczem oskrzeli. Bardzo rzadko: ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości (m.in. obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, duszność, tachykardia, spadek ciśnienia krwi, wstrząs anafilaktyczny). Częstość nieznana: pobudzenie, omamy, niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, niepokój, zaburzenia zachowania, bezsenność, pobudliwość, drażliwość, nerwowość, zdenerwowanie, udar krwotoczny mózgu, udar niedokrwienny mózgu, drgawki, ból głowy, bezsenność, nerwowość, niepokój, pobudzenie, drżenie, omamy, kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, arytmia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększone pragnienie, nudności, wymioty, wysypka, pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), trudności w oddawaniu moczu (zatrzymanie moczu u mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego).

Apselan Plus - interakcje

Ibuprofen. Jednoczesne stosowanie kilku NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego ze względu na efekt synergiczny - należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ. Jednoczesne stosowanie preparatu z digoksyną, fenytoiną lub litem może powodować zwiększenie stężenia digoksyny, fenytoiny i litu w surowicy. Kontrolowanie stężenia digoksyny, fenytoiny i litu w surowicy nie jest wymagane w przypadku zalecanego stosowania (maksymalnie 5 dni). Kortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza tych z przewodu pokarmowego (żołądkowo-jelitowe, owrzodzenia lub krwawienia). Podczas łącznego stosowania z lekami przeciwpłytkowymi istnieje zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Stosowanie ibuprofenu w połączeniu z warfaryną lub heparyną bez nadzoru lekarza jest niebezpieczne. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania ibuprofenu i kwasu acetylosalicylowego, ponieważ potencjalnie zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Ibuprofen może kompetycyjnie hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi, gdy leki te są podawane jednocześnie. Regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać działanie kardioprotekcyjne małych dawek kwasu acetylosalicylowego. Sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego. Ibuprofen może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryna, tyklopidyna, klopidogrel, tirofiban, eptifibatyd, abcyksymab, iloprostem). Jednoczesne podawanie z SSRI zwiększa ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu. NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) jednoczesne podawanie inhibitora ACE, leków β-adrenolitycznych lub antagonistów angiotensyny II i leków hamujących cyklooksygenazę może powodować dalsze pogorszenie funkcji czynności nerek, w tym ostrą niewydolność nerek, działanie to jest zazwyczaj odwracalne. W związku z tym, równoczesne podawanie leku powinno być stosowane z ostrożnością, szczególnie u osób starszych podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawadniani. Należy stosować monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego. Pracę nerek należy monitorować także po zakończeniu leczenia. Jednoczesne stosowanie preparatu wraz z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas może prowadzić do hiperkaliemii (zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy). Podanie leku w ciągu 24 h przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i zwiększenia jego toksycznego działania. Jednoczesne podawanie ibuprofenu z cyklosporyną może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek przez cyklosporynę. Podczas łącznego podawania ibuprofenu z takrolimusem zwiększa się ryzyko nefrotoksyczności. Istnieje zwiększone ryzyko występowania krwawień i krwiaków u chorych na hemofilię HIV (+) leczonych jednocześnie zydowudyną i ibuprofenem. Badania kliniczne wykazały interakcje między NLPZ a lekami przeciwcukrzycowymi (sulfonylomocznik). Mimo, że interakcje pomiędzy ibuprofenem i pochodnymi sulfonylomocznika nie zostały do tej pory opisane, w przypadku jednoczesnego podawania zaleca się kontrolowanie wartości glukozy we krwi. U pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ i chinolonów może pojawić się zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Podczas jednoczesnego stosowania ibuprofenu z heparynami lub preparatami Gingko biloba zwiększa się ryzyko krwawienia. NLPZ nie należy stosować przez 8-12 dni od momentu podania mifeprystonu, gdyż NLPZ mogą osłabiać działanie mifeprystonu. Niektóre leki zobojętniające mogą zwiększyć wchłanianie ibuprofenu z przewodu pokarmowego, jest to szczególnie istotne podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu. Podczas łącznego podawania ibuprofenu z aminoglikozydami, spowolnienie czynności nerek u pacjentów podatnych, zmniejsza eliminację aminoglikozydów i powoduje zwiększenie ich stężenia w osoczu. Pseudoefedryna. Nie należy podawać pseudoefedryny pacjentom leczonym inhibitorami MAO lub w ciągu 14 dni od zaprzestania takiego leczenia, ponieważ ryzyko wystąpienia epizodu z nadciśnieniem napadowym może prowadzić do hipertermii, która może być śmiertelna. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny z innymi pośrednio działającymi podawanymi doustnie lub donosowo lekami sympatykomimetycznymi lub lekami zwężającymi naczynia, lekami α-sympatykomimetycznymi, fenylopropanolaminą, fenylefryną, efedryną lub metylofenidatyną oraz odwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy A (RIMA), linezolidem lub alkaloidami sporyszu zwiększa ryzyko zwężenia naczyń i (lub) nadciśnienia tętniczego. Łączne podawanie z ulatniającymi się chlorowcowanymi środkami znieczulającymi może powodować okołooperacyjne ostre nadciśnienie tętnicze; w przypadku zaplanowanego zabiegu należy zaprzestać stosowania pseudoefedryny na kilka dni przed zabiegiem. Podczas stosowania z guanetydyną, rezerpiną lub metylodopą działanie pseudoefedryny może być osłabione; z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi działanie pseudoefedryny może być osłabione lub wzmożone. Podczas łącznego podawania pseudoefedryny z naparstnicą purpurową, chinidyną lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi częstość arytmii się zwiększa.

Apselan Plus - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >15 lat: 1-2 tabl. co 4-6 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabl. (1200 mg ibuprofenu i 180 mg chlorowodorku pseudoefedryny w dawkach podzielonych). Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Szczególne grupy pacjentów. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci <15 lat. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagana modyfikacja dawkowania, o ile nie jest zaburzona czynność nerek lub wątroby. Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek lub wątroby; należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Jeśli konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Sposób podania. Tabletki należy podawać po posiłkach.

Apselan Plus - uwagi

Stosowanie pseudoefedryny może skutkować pozytywnym wynikiem testu antydopingowego. Pacjenci, u których występują zawroty głowy, omamy, nietypowe bóle głowy i zaburzenia widzenia lub słuchu powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednorazowe zażycie bądź krótkotrwałe stosowanie leku z reguły nie uzasadniają podjęcia szczególnych środków ostrożności.


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!