Arthryl

Arthryl to lek, który leczy objawową łagodną, bądź umiarkowaną chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. Substancją czynną preparatu jest glukozamina, którą otrzymuje się ze skorupiaków, dlatego głównym przeciwwskazaniem do stosowania leku jest uczulenie na skorupiaki.   

Spis treści

Arthryl - skład

1 saszetka zawiera 1500 mg siarczanu glukozaminy w postaci 1884 mg krystalicznego siarczanu glukozaminy (zawierającego 384 mg chlorku sodu). Preparat zawiera aspartam i sorbitol.

Arthryl - Działanie

Siarczan glukozaminy pobudza syntezę glikozoaminoglikanów i proteoglikanów przez chondrocyty oraz kwasu hialuronowego przez komórki maziówki. Siarczan glukozaminy ma zdolność hamowania działania enzymów niszczących chrząstkę, jak kolagenaza i fosfolipaza A2, innych substancji uszkadzających tkanki, jak wolne rodniki, hamuje także aktywność enzymów lizosomalnych. Z tego działania może wynikać niewielki efekt przeciwzapalny. Siarczan glukozaminy jest również wykorzystywany przez komórki maziówki do syntezy kwasu chondroitynosiarkowego, który jest składnikiem płynu maziówkowego i w stawach nawilża oraz odżywia chrząstkę stawową. Po podaniu doustnym siarczan glukozaminy wchłania się w ok. 90%. Całkowita dostępność biologiczna wynosi 25%, co jest związane z szybkim metabolizmem w wątrobie, gdzie jest metabolizowane ponad 70% podanej dawki. T0,5 wynosi ok. 70 h.

Arthryl - wskazania

Leczenie objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Arthryl - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na glukozaminę lub którąkolwiek substancje pomocniczą. Glukozamina otrzymywana jest ze skorupiaków - leku nie należy stosować u pacjentów uczulonych na skorupiaki. Preparat zawiera aspartam i jest przeciwwskazany u chorych z fenyloketonurią.

Arthryl - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu u pacjentów chorych na astmę, ponieważ osoby te mogą cechować się większą skłonnością do reakcji alergicznej na glukozaminę, co wiąże się z potencjalnym zaostrzeniem objawów chorobowych. Lek zawiera 151 mg sodu na dawkę. Należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu. Nie prowadzono badań klinicznych u chorych z niewydolnością nerek lub wątroby. Profil toksykologiczny i farmakokinetyczny siarczanu glukozaminy nie wskazuje na konieczność zmiany dawkowania w tych grupach chorych, jednak zaleca się szczególną ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. Lek zawiera sorbitol, nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Zaleca się ostrożność podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami tolerancji glukozy. U osób chorych na cukrzycę na początku leczenia może być konieczna ścisła kontrola stężenia glukozy we krwi. Siarczanu glukozaminy nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, gdyż nie określono u nich bezpieczeństwa stosowania i skuteczności glukozaminy. Należy wykluczyć obecność innych chorób stawów, które mogą wymagać zastosowania alternatywnego leczenia.

Arthryl - ciąża

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży. Stosowanie glukozaminy w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

Arthryl - efekty uboczne

Często: ból głowy, senność, nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy, biegunka, zaparcie, nudności, wzdęcia, ból brzucha, niestrawność, zmęczenie. Niezbyt często: rumień, świąd, wysypka. Ponadto mogą wystąpić: reakcje alergiczne (nadwrażliwość), niedostateczna kontrola stężenia glukozy we krwi w cukrzycy, bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca, np. tachykardia, astma / zaostrzenie astmy, wymioty, żółtaczka, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, obrzęk / obrzęk obwodowy, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, wahania wskaźnika INR. Zgłaszano przypadki hipercholesterolemii, jednakże związek przyczynowo-skutkowy nie został wykazany.

Arthryl - interakcje

Występowanie interakcji jest mało prawdopodobne, ponieważ glukozamina nie konkuruje o mechanizmy wchłaniania, a po wchłonięciu nie wiąże się z białkami osocza, gdyż jako substancja fizjologiczna jest wbudowywana w proteoglikany lub rozkładana niezależnie od układu enzymów cytochromalnych. Stosowanie jednocześnie siarczanu glukozaminy z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy pochodnych kumaryny może nasilać działania tych leków, dlatego u pacjentów stosujących jednocześnie te leki można rozważyć staranniejszą kontrolę parametrów krzepnięcia krwi podczas rozpoczynania lub kończenia leczenia glukozaminą. Doustne podanie siarczanu glukozaminy może zwiększyć wchłanianie tetracyklin ale kliniczne znaczenie tej interakcji jest prawdopodobnie ograniczone. Steroidowe lub niesteroidowe leki przeciwbólowe albo przeciwzapalne można podawać razem z siarczanem glukozaminy.

Arthryl - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: 1 saszetka (rozpuszczona w szklance wody) raz dziennie, z posiłkiem. Wykazana jest skuteczność preparatu podczas stosowania przez okres do 3 miesięcy, z resztkowym działaniem widocznym przez 2 miesiące po zaprzestaniu podawania. Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono również w kluczowym badaniu klinicznym dotyczącym stosowania przez okres do 3 lat. Nie można zalecić ciągłego podawania leku przez okres dłuższy niż 3 lata, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania dłużej niż 3 lata. Dzieci i młodzież. Nie udowodniono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania go w tej grupie wiekowej.

Arthryl - uwagi

Nie jest znany istotny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy lub motoryczny, który mógłby upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże zaleca się ostrożność w przypadku bólu głowy, senności, zmęczenia, zawrotów głowy lub zaburzenia widzenia.

Pharmindex