Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗
Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗
Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗

Arthryl

Arthryl to lek, który leczy objawową łagodną, bądź umiarkowaną chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. Substancją czynną preparatu jest glukozamina, którą otrzymuje się ze skorupiaków, dlatego głównym przeciwwskazaniem do stosowania leku jest uczulenie na skorupiaki.   
Spis treści

Reklama

Arthryl - skład

1 saszetka zawiera 1500 mg glukozaminy siarczanu w postaci 1884 mg krystalicznego glukozaminy siarczanu (zawierającego 384 mg sodu chlorku). Preparat zawiera aspartam (E 951) i sorbitol.

Reklama

Arthryl - działanie

Siarczan glukozaminy jest solą aminomonosacharydu glukozaminy występującego fizjologicznie w ustroju. Mechanizm działania siarczanu glukozaminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów jest nieznany. Glukozamina jest naturalnym składnikiem łańcuchów polisacharydowych substancji międzykomórkowej chrząstki i glikozoaminoglikanów płynu maziówkowego. W badaniach in vitro i in vivo wykazano, że siarczan glukozaminy pobudza syntezę glikozoaminoglikanów i proteoglikanów przez chondrocyty oraz kwasu hialuronowego przez komórki maziówki. Siarczan glukozaminy ma zdolność hamowania działania enzymów niszczących chrząstkę, jak kolagenaza i fosfolipaza A2, innych substancji uszkadzających tkanki, jak wolne rodniki, hamuje także aktywność enzymów lizosomalnych. Z tego działania może wynikać niewielki efekt przeciwzapalny. Siarczan glukozaminy jest również wykorzystywany przez komórki maziówki do syntezy kwasu chondroitynosiarkowego, który jest składnikiem płynu maziówkowego i w stawach nawilża oraz odżywia chrząstkę stawową. Po podaniu doustnym siarczan glukozaminy wchłania się w ok. 90%. Całkowita dostępność biologiczna wynosi 25%, co jest związane z szybkim metabolizmem w wątrobie, gdzie jest metabolizowane ponad 70% podanej dawki. T0,5 wynosi ok. 70 h.

Reklama

Arthryl - wskazania

Leczenie objawów łagodnej lub umiarkowanej choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych.

Reklama

Arthryl - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na glukozaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Glukozamina otrzymywana jest ze skorupiaków - leku nie należy stosować u pacjentów uczulonych na skorupiaki. Preparat zawiera aspartam i jest przeciwwskazany u chorych z fenyloketonurią.

Reklama

Arthryl - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu u pacjentów chorych na astmę, ponieważ osoby te mogą cechować się większą skłonnością do reakcji alergicznej na glukozaminę, co wiąże się z potencjalnym zaostrzeniem objawów chorobowych. Nie prowadzono badań klinicznych u chorych z niewydolnością nerek lub wątroby. Profil toksykologiczny i farmakokinetyczny siarczanu glukozaminy nie wskazuje na konieczność zmiany dawkowania w tych grupach chorych, jednak zaleca się szczególną ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek. Zaleca się ostrożność podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami tolerancji glukozy. U osób chorych na cukrzycę na początku leczenia może być konieczna ścisła kontrola stężenia glukozy we krwi. Należy wykluczyć obecność innych chorób stawów, które mogą wymagać zastosowania alternatywnego leczenia. Siarczanu glukozaminy nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, gdyż nie określono u nich bezpieczeństwa stosowania i skuteczności glukozaminy. Preparat zawiera 2,5 mg mg apartamu (E 951) w każdej saszetce. Aspartam po podaniu doustnym jest hydrolizowany w przewodzie pokarmowym. Jednym z głównych produktów hydrolizy jest fenyloalanina - może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Lek zawiera 2028,5 mg sorbitolu (E 420) w każdej saszetce (sorbitol jest źródłem fruktozy) - pacjenci z dziedziczną nietolerancją fruktozy nie mogą go przyjmować. Należy wziąć pod uwagę addytywne działanie podawanych jednocześnie preparatów zawierających fruktozę (lub sorbitol) oraz pokarmu zawierającego fruktozę (lub sorbitol). Sorbitol zawarty w preparacie może wpływać na biodostępność innych, podawanych równocześnie drogą doustną leków. Przed zastosowaniem u pacjentów z objawami dziedzicznej nietolerancji fruktozy należy przeprowadzić szczegółowy wywiad. Preparat zawiera 6,6 mmol (151 mg) sodu w każdej saszetce co odpowiada 7,6% zalecanej przez WHO maksymalnej 2 g dobowej dawki sodu u osób dorosłych - należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

Reklama

Arthryl - ciąża

Nie należy stosować leku podczas ciąży. Stosowanie glukozaminy w okresie karmienia piersią nie jest zalecane, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u noworodków.

Reklama

Arthryl - efekty uboczne

Często: ból głowy, senność, nagłe zaczerwienienie, zwłaszcza twarzy, biegunka, zaparcie, nudności, wzdęcia, ból brzucha, niestrawność, zmęczenie. Niezbyt często: rumień, świąd, wysypka. Częstość nieznana: reakcje alergiczne (nadwrażliwość), niedostateczna kontrola stężenia glukozy we krwi w cukrzycy, bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia rytmu serca, np. tachykardia, astma / zaostrzenie astmy, wymioty, żółtaczka, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, obrzęk / obrzęk obwodowy, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, wahania wskaźnika INR. Zgłaszano przypadki hipercholesterolemii, jednakże związek przyczynowo-skutkowy nie został wykazany.

Arthryl - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi lekami, jednak właściwości fizykochemiczne i farmakokinetyczne siarczanu glukozaminy wskazują na niskie ryzyko interakcji. Podczas przeprowadzonych badań klinicznych nie obserwowano interakcji pomiędzy siarczanem glukozaminy a innymi lekami. Ponadto stwierdzono, że siarczan glukozaminy nie hamuje ani nie indukuje aktywności żadnego z głównych enzymów CYP450 u ludzi. Występowanie interakcji jest mało prawdopodobne, ponieważ glukozamina nie konkuruje o mechanizmy wchłaniania, a po wchłonięciu nie wiąże się z białkami osocza, gdyż jako substancja fizjologiczna jest wbudowywana w proteoglikany lub rozkładana niezależnie od układu enzymów cytochromalnych. Dane dotyczące możliwych interakcji leków z glukozaminą są ograniczone, ale notowano zwiększanie się wartości parametru INR podczas stosowania jej z doustnymi antagonistami witaminy K. Z tego względu pacjentów leczonych doustnymi antagonistami witaminy K należy ściśle kontrolować podczas rozpoczynania oraz kończenia leczenia glukozaminą. Doustne podanie siarczanu glukozaminy może zwiększyć wchłanianie tetracyklin, ale kliniczne znaczenie tej interakcji jest prawdopodobnie ograniczone. Steroidowe lub niesteroidowe leki przeciwbólowe albo przeciwzapalne można podawać razem z siarczanem glukozaminy.

Arthryl - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: zawartość 1 saszetki (rozpuszczoną w szklance wody) należy przyjmować raz dziennie, z posiłkiem. Wykazano skuteczność preparatu podczas stosowania przez okres do 3 miesięcy, z resztkowym działaniem widocznym przez 2 miesiące po zaprzestaniu podawania. Skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzono również w kluczowym badaniu klinicznym dotyczącym stosowania przez okres do 3 lat. Nie można zalecić ciągłego podawania leku przez okres dłuższy niż 3 lata, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa stosowania dłużej niż 3 lata. Dzieci i młodzież: nie udowodniono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania go w tej grupie wiekowej.

Arthryl - uwagi

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie jest znany istotny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy lub motoryczny, który mógłby upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże zaleca się ostrożność w przypadku bólu głowy, senności, zmęczenia, zawrotów głowy lub zaburzenia widzenia.


Podobne leki
Aulin
Rodanol
Piascledine
Coxalgan

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!