Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Brufen

Spis treści

Reklama

Brufen - skład

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu. Lek zawiera maltitol ciekły (0,5 mg/ml) i sód (5,32 mg/ml).

Reklama

Brufen - działanie

Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, przeciwbólowym, który hamuje syntezę prostaglandyn. Ponadto hamuje agregację płytek wywoływaną przez ADP i kolagen. Po podaniu doustnym, ibuprofen jest częściowo wchłaniany z żołądka, a następnie całkowicie wchłaniany w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie w osoczu następuje po 1-2 h. Silnie wiąże się z białkami osocza (w 99%). Po przejściu przez wątrobę (hydroksylacja, karboksylacja) farmakologicznie nieaktywne metabolity są całkowicie usuwane, głównie przez nerki (90%) oraz z żółcią. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 2 h.

Reklama

Brufen - wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe niewielkich lub umiarkowanie nasilonych dolegliwości bólowych (np. ból zęba, ból głowy) oraz gorączki - u dzieci o mc. ≥10 kg (≥1 rż.), młodzieży i dorosłych.

Reklama

Brufen - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub pozostałe składniki preparatu. Potwierdzone reakcje skurczu oskrzeli, astmy, nieżytu nosa lub pokrzywki po wcześniejszym przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Niesprecyzowane zaburzenia hematopoezy. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacji w wywiadzie jako wynik wcześniejszej terapii NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa lub więcej różnych potwierdzonych epizodów owrzodzeń lub krwawienia). Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Ciężkie odwodnienie spowodowane wymiotami, biegunką lub niedostatecznym uzupełnianiem płynów. III trymestr ciąży. Dzieci przed ukończeniem 1 rż. i o mc. poniżej 10 kg.

Reklama

Brufen - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z: toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych); wrodzonym zaburzeniem metabolizmu porfiryn (np. ostrą przemijającą porfirią); chorobami przewodu pokarmowego oraz przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna (ryzyko zaostrzenia tych chorób); nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniem czynności serca (ryzyko pogorszenia czynności nerek, wystąpienia obrzęków); zaburzeniami czynności nerek; zaburzeniami czynności wątroby; zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia); bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym; z czynną lub przebytą astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, katarem siennym, polipami nosa lub z nadwrażliwością na inne substancje (zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, w tym skurczu oskrzeli); w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Ponadto pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością krążenia, rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, obwodowymi chorobami tętnic i (lub) chorobami mózgowo-naczyniowymi oraz czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (np. nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palący tytoń) powinni być leczeni ibuprofenem po dokładnym rozważeniu. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie (zwłaszcza powikłanym krwotokiem lub perforacją), u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia (takie jak: kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, leki antyagregacyjne, w tym ASA) - w tych grupach pacjentów należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę ibuprofenu, przez jak najkrótszy czas; należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia należy natychmiast odstawić preparat. Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: wysypka skórna, uszkodzenie błon śluzowych. Należy unikać stosowania ibuprofenu w przypadku ospy wietrznej (ryzyko nasilenia ciężkich powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich). Ibuprofen może maskować objawy infekcji i gorączkę. Podczas długotrwałego stosowania należy w regularnych odstępach czasu kontrolować wskaźniki morfologii krwi oraz czynność nerek i wątroby. W wyniku długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami tego leku. Podczas stosowania ibuprofenu notowano pojedyncze przypadki toksycznej ambliopii, dlatego wszelkie zaburzenia widzenia należy dokładnie monitorować. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Lek zawiera maltitol - dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z nietolerancją fruktozy, oraz sód - co należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Reklama

Brufen - ciąża

Ibuprofenu nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w zalecanych dawkach, w celach przeciwbólowych oraz przeciwgorączkowych. Ibuprofen może zaburzeń płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Reklama

Brufen - efekty uboczne

Często: zawroty głowy, zgaga, niewielkie krwawienie z przewodu pokarmowego (mogące prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości), niestrawność, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia, zmęczenie. Niezbyt często: nieżyt błony śluzowej żołądka, reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, pokrzywka, świąd, jak również napady duszności - możliwe wystąpienie w połączeniu z obniżeniem ciśnienia tętniczego), bezsenność, niepokój, ból głowy, parestezje, pobudzenie, rozdrażnienie, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu, astma, skurcz oskrzeli, duszność, owrzodzenia przewodu pokarmowego (potencjalnie z krwawieniem i perforacją), zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka lub jelit (niekiedy z krwawieniem i perforacją), wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby Leśniowskiego-Crohna. Rzadko: depresja, stany splątania, zapalenie nerwu wzrokowego, toksyczna neuropatia nerwu wzrokowego, szumy uszne, martwica brodawek nerkowych, obrzęk. Bardzo rzadko: objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, zaostrzenie związane z zakażeniem stanów zapalnych (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi), małopłytkowość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna lub hemolityczna; ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk wewnętrzny krtani z upośledzeniem drożności dróg oddechowych, niewydolność oddechowa, przyspieszenie czynności serca, obniżenie ciśnienia krwi, do zagrażającego życiu wstrząsu włącznie), reakcje psychotyczne, niewydolność serca, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (w szczególności po długotrwałym leczeniu), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy, łysienie, ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich u pacjentów zakażonych wirusem ospy wietrznej, obniżona diureza i obrzęki (w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek).

Brufen - interakcje

Ibuprofenu nie należy stosować jednocześnie z: innymi NLPZ (ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia); kwasem acetylosalicylowym w małych dawkach (hamowanie działania antyagregacyjnego ASA, natomiast uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne); lekami przeciwnadciśnieniowymi (zmniejszenie skuteczność leków hipotensyjnych); lekami moczopędnymi (zmniejszenie skuteczności diuretyków); lekami przeciwzakrzepowymi (nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych); litem i metotreksatem (zwiększenie stężenia i nasilenie toksyczności litu i metotreksatu; zaleca się kontrolę stężenia litu i metotreksatu we krwi); zydowudyną (ryzyko wydłużenia czasu krwawienia); kortykosteroidami (zwiększenie ryzyka działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego); digoksyną, fenytoiną (zwiększenie stężenia tych leków we krwi); cyklosporyną, takrolimusem (zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego); antybiotykami chinolowymi (ryzyko wystąpienia drgawek); probenecydem, sulfinpyrazonem (opóźnienie wydalania ibuprofenu); lekami przeciwpłytkowymi i niektórymi selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); mifepristonem (osłabienie działania mifepristonu; NLPZ nie powinny być zażywane 8-12 dni po zastosowaniu mifepristonu); diuretykami oszczędzającymi potas (ryzyko hiperkaliemii; zaleca się kontrolowanie stężenia potasu we krwi). Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i inhibitorow CYP2C9 może zwiększać ekspozycję organizmu na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu z zastosowaniem worykonazolu i flukonazolu (inhibitory CYP2C9) stwierdzono zwiększenie ekspozycji na S(+)ibuprofen o około 80 do 100%. W przypadku jednoczesnego podawania silnych inhibitorow CYP2C9 należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu, szczególnie jeśli ibuprofen w dużych dawkach jest podawany jednocześnie z worykonazolem lub flukonazolem.

Brufen - dawkowanie

Doustnie. Zwykle stosowana dawka wynosi 7-10 mg/kg mc. w dawce pojedynczej, aż do maksymalnej całkowitej dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc. Należy zachować co najmniej 6-godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Dzieci 10-15 kg (1-3 lata) – 2,5 ml (100 mg ibuprofenu) w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 7,5 ml; dzieci 16-19 kg (4-5 lat) - 3,75 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 11,25 ml; dzieci 20-29 kg (6-9 lat) - 5 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 15 ml; dzieci 30-39 kg (10-12 lat) - 5 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 20 ml; dzieci ≥40 kg (dorośli i dzieci powyżej 12 lat) - 5-10 ml w dawce pojedynczej, maksymalna dawka dobowa - 30 ml. Jeśli u dzieci w wieku od 1 rż i młodzieży konieczne będzie podawanie tego produktu dłużej niż przez 3 dni, lub jeśli nasilą się objawy, należy zweryfikować diagnozę. Podobnie jeśli u dorosłych będzie konieczne podawanie dłużej niż przez 3 dni w przypadku gorączki lub dłużej niż 4 dni w celu leczenia bólu, lub jeśli nasilą się objawy, należy zweryfikować diagnozę. Zawiesinę doustną można przyjmować niezależnie od posiłków, jedynie osobom z wrażliwym żołądkiem zaleca się przyjmowanie podczas posiłków.

Brufen - uwagi

Podczas stosowania ibuprofenu mogą występować działania niepożądane dotyczące o.u.n., takie jak zmęczenie i zawroty głowy, w pojedynczych przypadkach czas reakcji oraz zdolność do aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym i obsługiwania maszyn może być ograniczona, szczególnie w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.  


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!