To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗
To koniec Alzheimera? 😮 Nowy lek może odmienić życie chorych pacjentów. Sprawdź❗

Finanorm

Spis treści

Reklama

Finanorm - skład

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Preparat zawiera laktozę oraz żółcień pomarańczową, lak.

Reklama

Finanorm - działanie

Swoisty, kompetycyjny inhibitor wewnątrzkomórkowego enzymu, 5-α-reduktazy typu II. Enzym ten przekształca testosteron do silniejszego androgenu - dihydrotestosteronu (DHT). Prawidłowa czynność i wzrost gruczołu krokowego, a więc także rozrośniętej tkanki gruczołu krokowego, są zależne od konwersji testosteronu do DHT. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptora androgenowego. Zmniejszenie stężenia DHT w surowicy prowadzi do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego. Po 3 mies. zmniejszenie objętości gruczołu krokowego wynosi ok. 20%; po tym czasie spadek wielkości gruczołu krokowego trwa, osiągając ok. 27% po 3 latach. Wyraźne zmniejszenie następuje w strefie obwodowej bezpośrednio otaczającej cewkę moczową. Preparat powoduje znaczące zmniejszenie napięcia mięśnia wypieracza moczu w wyniku zmniejszenia niedrożności, znaczącą poprawę maksymalnego tempa przepływu moczu oraz złagodzenie objawów. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 2 h, całkowite wchłanianie leku zachodzi po 6-8 h. Biodostępność wynosi ok. 80%. Wiązanie z białkami osocza wynosi ok. 93%. Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie. T0,5 wynosi średnio 6 h, u mężczyzn powyżej 70 rż. - 8 h. Ok. 39% podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, ok. 57% - z kałem.

Finanorm - wskazania

Leczenie i kontrola łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH) oraz profilaktyka zaburzeń urologicznych. Lek stosuje się w celu: zmniejszenia ryzyka ostrego zatrzymania moczu; zmniejszenia potrzeby zabiegu operacyjnego, w tym przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) i prostatektomii. Lek powoduje zmniejszenie powiększonego gruczołu krokowego, usprawnia przepływ moczu oraz łagodzi objawy związane z BPH. Lek należy stosować wyłącznie u pacjentów z powiększonym gruczołem krokowym.

Reklama

Finanorm - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u kobiet, dzieci i młodzieży. Nie stosować u kobiet w ciąży i kobiet, które mogą potencjalnie być w ciąży.

Reklama

Finanorm - ostrzeżenia

Pacjentów z dużą objętością moczu zalegającego w pęcherzu i (lub) znacznie ograniczonym odpływem moczu należy dokładnie obserwować pod kątem uropatii zaporowej. Pacjentom leczonym finasterydem należy zapewnić konsultację urologiczną. Brak jest doświadczenia w stosowaniu finasterydu u pacjentów z niewydolnością wątroby - należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ stężenie finasterydu w osoczu może być u nich zwiększone. Nie wykazano klinicznych korzyści u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego leczonych finasterydem. Przed rozpoczęciem leczenia preparatem u osób z BPH należy przeprowadzić badanie per rectum oraz inne badania w kierunku raka gruczołu krokowego. Badania te należy okresowo powtarzać w trakcie leczenia. Lek powoduje zmniejszenie stężenia PSA w surowicy o ok. 50% u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego nawet w przypadku współistniejącego raka gruczołu krokowego - należy to uwzględnić przy ocenie stężenia PSA u pacjentów z BPH leczonych finasterydem. U pacjenta leczonego co najmniej 6 mies. należy podwoić wartość stężenia PSA w celu porównania z zakresem wartości referencyjnych dla osób nieleczonych. Dzięki tej modyfikacji zachowana jest czułość i swoistość oznaczenia PSA, dzięki czemu nadal można je wykorzystywać do wykrywania raka prostaty. W przypadku wykorzystywania odsetka wolnego PSA jako wskaźnika w wykrywaniu raka gruczołu krokowego nie jest konieczne dokonywanie żadnych korekt tego wskaźnika. Ze względu na ryzyko wystąpienia raka piersi u mężczyzn lekarz powinien poinstruować pacjentów o konieczności pilnego zgłaszania wszelkich zmian w obrębie piersi, takich jak guzki, ból, powiększenie piersi lub wyciek z brodawki. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat zawiera barwnik żółcień pomarańczową, lak glinowy, który może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Reklama

Finanorm - ciąża

Lek jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży i u kobiet, które mogą potencjalnie zajść w ciążę. Kobiety w ciąży oraz kobiety, które mogą zajść w ciążę, nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek preparatu ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i późniejszego potencjalnego zagrożenia dla płodu płci męskiej. Tabletki preparatu są powlekane, co zapobiega kontaktom z substancją czynną podczas zwykłego użytkowania, pod warunkiem, że tabletki nie zostały przełamane lub rozgniecione. W nasieniu mężczyzn stosujących finasteryd wykrywa się niewielkie ilości finasterydu. Nie wiadomo, czy ekspozycja kobiety na nasienie mężczyzny leczonego finasterydem może niekorzystnie wpłynąć na płód płci męskiej. Dlatego, jeżeli partnerka leczonego mężczyzny jest w ciąży lub może zajść w ciążę, mężczyzna powinien unikać narażania partnerki na kontakt z nasieniem (np. stosując prezerwatywę) lub przerwać leczenie preparatem. Nie wiadomo, czy finasteryd jest wydzielany z mlekiem matki. Badania dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję u samców szczurów wykazały zmniejszenie masy gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych, zmniejszone wydzielanie z dodatkowych gruczołów płciowych i zmniejszenie wskaźnika płodności (spowodowane głównym farmakologicznym efektem finasterydu). Kliniczne znaczenie tych obserwacji jest niejasne.

Reklama

Finanorm - efekty uboczne

Często: impotencja, zmniejszenie popędu płciowego, zmniejszona objętość ejakulatu. Niezbyt często: tkliwość piersi, powiększenie piersi, zaburzenia ejakulacji, wysypka. Rzadko: ból jąder, świąd, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk warg i twarzy. Bardzo rzadko, w tym pojedyncze przypadki: wydzielina z gruczołu piersiowego, guzki piersi usuwane chirurgicznie u niektórych pacjentów. Częstość nieznana: kołatanie serca, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. W badaniach klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano raka piersi u mężczyzn. U pacjentów leczonych finasterydem stężenia PSA ulegają zmniejszeniu; szybkie zmniejszenie wartości PSA obserwuje się w pierwszych miesiącach leczenia, po których stężenie stabilizuje się na nowym poziomie, który stanowi ok. połowy wartości poziomu sprzed leczenia.

Finanorm - interakcje

Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji z innymi lekami. Finasteryd jest metabolizowany głównie przez CYP3A4, ale nie wydaje się wpływać istotnie na ten układ enzymatyczny. Chociaż ryzyko wpływu finasterydu na farmakokinetykę innych leków jest oceniane jako niskie, to prawdopodobny jest wpływ inhibitorów i induktorów CYP3A4 na stężenie finasterydu w osoczu. Jednak poznany margines bezpieczeństwa stosowania finasterydu wskazuje, że zwiększenie stężenia spowodowane jednoczesnym stosowaniem tych inhibitorów jest nieistotne klinicznie. U mężczyzn nie wykryto istotnych klinicznie interakcji z propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną ani fenazonem. W badaniach klinicznych finasteryd stosowano jednocześnie z inhibitorami ACE, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, α- i β-adrenolitykami, lekami blokującymi kanały wapniowe, azotanami nasercowymi, lekami moczopędnymi, antagonistami receptora histaminowego H2, inhibitorami reduktazy HMG-CoA, NLPZ, chinolonami i benzodiazepinami i nie stwierdzono żadnych istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji.

Finanorm - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zalecana dawka to 5 mg (1 tabl.) raz na dobę, niezależnie od posiłków. Leczenie należy kontynuować przez co najmniej 6-12 mies. Ryzyko ostrego zatrzymania moczu pozostaje zmniejszone przez 4 mies. po zakończeniu leczenia. Szczególne grupy pacjentów. Modyfikacja dawkowania u pacjentów z różnym stopniem niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy nawet niż 9 ml/min) nie jest konieczna. Brak danych dotyczących pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie stosować u dzieci i młodzieży. Sposób podania. Tabletkę należy połykać w całości i nie należy jej dzielić ani kuszyć.

Finanorm - uwagi


Podobne leki
Proscar
Penester
Finaride
Avodart

Reklama

Jak leczyć się w prywatnych szpitalach? 🏥
Sprawdź!