Nowy sklep

już ON-LINE

Flexove

Działanie

Glukozamina jest substancją endogenną, typowym składnikiem łańcuchów polisacharydowych substancji międzykomórkowej chrząstki i glukozaminoglikanów płynu maziowego. Badania in vitro i in vivo wykazały, że glukozamina pobudza syntezę fizjologicznych glukozaminoglikanów i proteoglikanów przez chondrocyty oraz kwasu hialuronowego przez synowiocyty. Mechanizm działania u ludzi nie jest znany. Nie można ocenić czasu, jaki upłynie, zanim nastąpi odpowiedź. Dostępne informacje na temat właściwości farmakokinetycznych glukozaminy są ograniczone. Bezwzględna dostępność biologiczna jest nieznana. Objętość dystrybucji wynosi ok. 5 litrów, a T0,5 po podaniu dożylnym to ok. 2 h. Ok. 38% dawki dożylnej jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Wskazania

Łagodzenie objawów łagodnego i umiarkowanego zapalenia stawu kolanowego u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Alergia na skorupiaki (z nich pozyskiwana jest substancja czynna).

Środki ostrożności

Glukozamina nie jest zalecana w przypadku ostrego bólu. U pacjentów z obniżoną tolerancją glukozy przed rozpoczęciem leczenia i okresowo w jego trakcie zalecane jest kontrolowanie poziomów glukozy we krwi i, gdy jest to potrzebne, zapotrzebowania na insulinę. U pacjentów z rozpoznanym czynnikiem ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych zalecane jest kontrolowanie stężenia lipidów we krwi, ponieważ w rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych glukozaminą zaobserwowano hipercholesterolemię. Ze względu na ryzyko zaostrzenia objawów astmy po rozpoczęciu leczenia glukozaminą, u pacjentów z astmą należy zachować ostrożność. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności nie stosować glukozaminy u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować w ciąży (brak danych). Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią (brak danych).

Działania niepożądane

Często: ból głowy, zmęczenie, nudności, ból brzucha, niestrawność, biegunka, zaparcia. Niezbyt często: wysypka, świąd, zaczerwienienie. Częstość nieznana: zawroty głowy, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, obrzęki/obrzęki obwodowe, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka, pogorszenie kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą. Odnotowano sporadyczne, samoistne przypadki hipercholesterolemii, której przyczyn nie ustalono.

Interakcje

Opisywano nasilenie działania doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryny) podczas jednoczesnego stosowania z glukozaminą; podczas leczenia skojarzonego należy dokładnie obserwować pacjentów. Jednoczesne leczenie glukozaminą może spowodować zwiększenie absorpcji i stężenia tetracykliny w surowicy, jednakże wyniki badań klinicznych dotyczące tej interakcji są ograniczone. W związku z ograniczoną dokumentacją na temat potencjalnych interakcji leków z glukozaminą należy uwzględnić zmienione działanie lub stężenie jednocześnie używanych preparatów.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1250 mg raz na dobę. Złagodzenie objawów (szczególnie bólu) występuje dopiero po kilku tyg. leczenia, a w niektórych przypadkach nawet później. Jeśli po 2-3 mies. nie nastąpi złagodzenie objawów, należy ponownie rozważyć leczenie glukozaminą. Szczególne grupy pacjentów. Podczas leczenia ogólnie zdrowych pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagana zmiana dawkowania (zgodnie z doświadczeniem klinicznym). Brak badań dotyczących stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Nie stosować glukozaminy u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Sposób podania. Tabl. można przyjmować niezależnie od posiłków.

Uwagi

Nie przeprowadzono badań dotyczących zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn; w przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych ani obsługiwania maszyn.

Pharmindex