Gasec

Reklama

Działanie

Inhibitor pompy protonowej (H+/K+- ATP-azy) w komórkach okładzinowych żołądka. Działanie leku zależy od dawki i prowadzi do zahamowania wydzielania kwasu solnego zarówno podstawowego, jak i stymulowanego, niezależnie od rodzaju bodźca pobudzającego. Dawka podana raz na dobę odwracalnie hamuje wydzielanie kwasu solnego. Zmniejszenie wydzielania kwasu solnego w żołądku prowadzi do złagodzenia bólu i przyspieszenia gojenia uszkodzeń błony śluzowej. Omeprazol wiąże się z białkami osocza w ok. 95%. Jest metabolizowany głównie w wątrobie przez enzym CYP2C19. Biodostępność pojedynczej dawki wynosi około 35%, po podaniu wielokrotnym wzrasta do około 65%. Prawie 80% dawki jest wydalane z moczem, pozostała część z żółcią. T0,5 wynosi do 1 h.

Wskazania

Objawy cofania treści żołądkowej do przełyku. Objawowe leczenie dolegliwości pieczenia w przełyku (zgaga).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią. Jednoczesne stosowanie z atazanawirem.

Środki ostrożności

Ze względu na zawartość sacharozy preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy oraz niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Ciąża i laktacja

Ze względu na brak wystarczających danych, omeprazol nie jest zalecany kobietom w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często: ból głowy, biegunka, zaparcie, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcie. Rzadko: wysypka, świąd, pokrzywka, zawroty głowy, parestezje, senność, zaburzenia równowagi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, złe samopoczucie. W pojedynczych przypadkach: nadwrażliwość na światło, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, wypadanie włosów, ból mięśni i stawów, osłabienie siły mięśni, grzybicze zakażenie przewodu pokarmowego, suchość i zapalenie błon śluzowych jamy ustnej, zapalenie wątroby z żółtaczką lub bez, niewydolność wątroby, u pacjentów z występującą wcześniej ciężką niewydolnością wątroby może wystąpić encefalopatia, ginekomastia, trombocytopenia, leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia, niewyraźne widzenie, reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy), gorączka, skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie nerek, wstrząs anafilaktyczny, zwiększenie potliwości, obrzęki obwodowe, zaburzenia smaku, hiponatremia, impotencja. U ciężko chorych pacjentów, w pojedynczych przypadkach, występowały przemijające stany dezorientacji, pobudzenie, agresja, depresja, omamy.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie omeprazolu z atazanawirem i rytonawirem powodowało znaczące zmniejszenie ekspozycji na atazanawir - stosowanie z atazanawirem jest przeciwwskazane. Omeprazol nie powinien być stosowany jednocześnie z innymi lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH soku żołądkowego może być zmniejszone (np. ketokonazol i itrakonazol) podczas jednoczesnego stosowania omeprazolu. Omeprazol może wydłużać czas eliminacji leków metabolizowanych w wątrobie przez CYP2C19 (diazepam, fenytoina, warfaryna). Jednoczesne stosowanie omeprazolu i klarytromycyny powoduje zwiększenie stężenia obydwu leków we krwi. Wyniki badań nad różnymi interakcjami z omperazolem w dawkach od 20 do 40 mg nie wykazały wpływu na izoenzymy cytochromu P450. Dotychczas nie stwierdzono interakcji omeprazolu z pokarmem i następującymi lekami: kofeina, propranolol, teofilina, metoprolol, cyklosporyna, lidokaina, chinidyna, fenacetyna, estradiol, diklofenak, S-warfaryna, naproksen, piroksykam, leki zobojętniające kwas żołądkowy, etanol.

Dawkowanie

Doustnie: 10 mg-20 mg raz na dobę przez 2 tyg. Jeśli po 2 tyg. nie nastąpi złagodzenie objawów lub po zakończonym leczeniu nastąpi szybki nawrót objawów należy przeprowadzić dalsze badania diagnostyczne.
U pacjentów z niewydolnością wątroby należy rozważyć stosowanie mniejszych dawek. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów w podeszłym wieku. Kapsułki należy przyjmować rano, w całości bez rozgryzania, popijając płynem. Kapsułek nie należy żuć ani rozgniatać. W przypadku trudności z połykaniem, kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość połknąć; można również wymieszać zawartość kapsułki z wodą lub lekko kwaśnym płynem, np. sokiem, jogurtem i natychmiast wypić.

Reklama

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, gdyż omeprazol może maskować objawy i opóźnić rozpoznanie nowotworu. Ze względu na możliwe działania niepożądane preparat może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Pharmindex