Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Gastranin Zdrovit

Spis treści

Reklama

Gastranin Zdrovit - skład

1 tabl. musująca zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku ranitydyny. Ponadto preparat zawiera aspartam, sorbitol i sód.

Reklama

Gastranin Zdrovit - działanie

Antagonista receptorów histaminowych H2. Hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku (zarówno podstawowe, jak i poposiłkowe), a także zmniejsza wydzielanie pepsyny w żołądku. Dawka 150 mg hamuje wydzielanie kwasu przez około 12 h. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 2-3 h. W ciągu pierwszych 24 h około 40% dawki doustnej wydala się z moczem w postaci niezmienionej. Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową i do mleka kobiecego.

Reklama

Gastranin Zdrovit - wskazania

Objawowe leczenie dolegliwości dyspeptycznych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak zgaga, niestrawność, nadkwaśność.

Reklama

Gastranin Zdrovit - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Porfiria. Fenyloketonuria.

Reklama

Gastranin Zdrovit - ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia ranitydyną u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby (szczególnie dotyczy to osób w średnim lub podeszłym wieku, u których dolegliwości dyspeptyczne nie występowały wcześniej lub zmieniły się), ponieważ leczenie ranitydyną może maskować objawy raka żołądka i opóźnić rozpoznanie. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Ranitydyna jest wydalana przez nerki i dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie należy dostosować indywidualnie. Należy unikać stosowania preparatu u pacjentów z ostrą porfirią w wywiadzie (istnieją rzadkie doniesienia kliniczne wskazujące, że ranitydyna może wywołać ostre napady porfirii). Pacjenci leczeni jednocześnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i ranitydyną powinni być poddawani regularnej kontroli, dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie. Stwierdzono, że w pewnych grupach pacjentów, jak osoby w podeszłym wieku, chorzy z cukrzycą lub z przewlekłą chorobą płuc lub z zaburzeniami odporności ryzyko zachorowania na pozaszpitalne zapalenie płuc jest zwiększone. W dużych badaniach epidemiologicznych wykazano, że ryzyko względne (RR) zachorowania na pozaszpitalne zapalenie płuc u osób aktualnie przyjmujących jedynie ranitydynę, w porównaniu z osobami, które przerwały leczenie, zwiększa się do 1,82 (1,26 –2,64 przy przedziale ufności CI 95%). Preparat zawiera sorbitol, który może powodować podrażnienie żołądka i biegunkę. Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Ze względu na zawartość sodu ostrożnie stosować lek u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie i u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Ze względu na zawartość aspartamu lek może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Reklama

Gastranin Zdrovit - ciąża

Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Brak danych dotyczących wpływu ranitydyny na płodność u ludzi. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie wykazano wpływu na płodność osobników obu płci.

Reklama

Gastranin Zdrovit - efekty uboczne

Niezbyt często: bóle brzucha, zaparcia, nudności (objawy te przeważnie przemijają podczas kontynuowania terapii). Rzadko: reakcje nadwrażliwości, które występowały czasami po podaniu pojedynczej dawki leku (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia krwi, ból w klatce piersiowej, przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych, wysypka skórna, zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu (zazwyczaj nieznaczne; wraca do normy podczas kontynuowania terapii). Bardzo rzadko: przemijające zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi, agranulocytoza, pancytopenia, niedokrwistość aplastyczna, czasami z częściowym lub całkowitym zahamowaniem czynności szpiku), wstrząs anafilaktyczny, pobudzenie, dezorientacja, depresja, omamy (zwłaszcza u pacjentów ciężko chorych, w podeszłym wieku i u pacjentów z nefropatią), bóle głowy (czasami silne) i zawroty głowy, przemijające ruchy mimowolne, przemijające niewyraźne widzenie (prawdopodobnie w wyniku zaburzenia akomodacji), zapalenie naczyń; ostre zapalenie trzustki, biegunka, zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez żółtaczki, rumień wielopostaciowy, łysienie, bóle stawów i mięśni, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, ginekomastia, mlekotok i przemijająca impotencja u mężczyzn, jak w przypadku innych antagonistów receptora H2 - bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy i tachykardia. Częstość nieznana: duszność.

Gastranin Zdrovit - interakcje

Ranitydyna w dawkach terapeutycznych nie nasila działania leków, które są unieczynniane przez układ oksygenazy związanej z cytochromem P-450, takich jak diazepam, lidokaina, fenytoina, propranolol i teofilina. Podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych - pochodnych kumaryny (np. warfaryny) czas protrombinowy może się wydłużyć. W związku z wąskim indeksem terapeutycznym należy uważnie kontrolować wydłużanie lub skracanie czasu protrombinowego w trakcie jednoczesnego leczenia ranitydyną. Duże dawki ranitydyny mogą zmniejszać wydalanie prokainamidu i N-acetyloprokainamidu, powodując zwiększenie stężenia tych leków w osoczu. Zmiana pH soku żołądkowego podczas stosowania ranitydyny może spowodować zwiększenie wchłaniania triazolamu, glipizydu, midazolamu lub zmniejszenie wchłaniania ketokonazolu, atazanawiru, delawirydyny i gefitynibu. Jeśli jednocześnie z ranitydyną podawane są duże dawki sukralfatu (2 g), absorpcja ranitydyny może być obniżona. Działanie to nie występuje, jeśli sukralfat jest przyjmowany w odstępie przynajmniej 2 h. Nie stwierdzono interakcji między ranitydyną a amoksycyliną lub metronidazolem.

Gastranin Zdrovit - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 16 lat: 1 tabl. na dobę, maksymalnie dwa razy w ciągu doby po 1 tabl. Jeżeli objawy dyspeptyczne utrzymują się dłużej niż 14 dni, należy zweryfikować diagnozę. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min): 1 tabl. na dobę. Pacjenci przewlekle dializowani: 1 tabl. bezpośrednio po dializie. Nie stosować preparatu u dzieci w wieku poniżej 16 lat. Sposób podania. Tabletkę rozpuścić w 1/2 szklanki wody.

Gastranin Zdrovit - uwagi

Podczas stosowania preparatu może nastąpić pogorszenie sprawności psychofizycznej. Jeśli wystąpią takie działania niepożądane jak zawroty głowy czy niewyraźne widzenie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Famogast - ulotka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne
Quamatel
Raniberl 300
Ranigast

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!