Znajdź lek

Hytrin

Spis treści

Działanie

Lek blokujący receptory α1-adrenergiczne. Obniża ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej. Działanie na ciśnienie rozkurczowe jest najbardziej zaznaczone. Ponadto chlorowodorek terazosyny powoduje poprawę hemodynamiki moczu i zmniejsza nasilenie objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Chlorowodorek terazosyny jest właściwie całkowicie wchłaniany. W minimalnym stopniu ulega biotransformacji w wątrobie w wyniku efektu pierwszego przejścia i prawie cała dawka obecna jest w krwiobiegu w postaci związku macierzystego. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po ok. 1 h po podaniu. T0,5 wynosi ok. 12 h. Lek wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza. Ok. 10% podanej doustnie dawki wydala się w postaci związku macierzystego z moczem, a ok. 20% z kałem. Pozostałość wydalana jest w postaci metabolitów. Ogółem ok. 40% podanej dawki wydalane jest z moczem, a ok. 60% - z kałem.

Wskazania

Zmniejszenie nasilenia objawów przedmiotowych i podmiotowych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego w monoterapii. Leczenie nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu hipotensyjnym. Lek jest przeznaczony do stosowania u osób w wieku od 18 do 64 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terazosynę, jej analogi lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na innych antagonistów receptorów α-adrenergicznych. Omdlenia podczas mikcji w wywiadzie.