Nowy sklep

już ON-LINE

Ibufen Baby

Działanie

Lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Mechanizm działania przeciwzapalnego związany jest ze zmniejszeniem syntezy i uwalniania prostaglandyn poprzez hamowanie aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej, która katalizuje przemianę kwasu arachidonowego do prostaglandyn, nie wyklucza się jednak istnienia innych mechanizmów. Działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe rozpoczyna się w ciągu 30 min od przyjęcia preparatu. Po podaniu doodbytniczym ibuprofen wchłania się szybko i prawie całkowicie. Maksymalne stężenie w surowicy występuje w ciągu 1 h i 25 min od podania. Ibuprofen wiązany jest w ponad 99% z białkami osocza krwi. Lek i jego metabolity są całkowicie i szybko wydalane z organizmu przez nerki. T0,5 wynosi ok. 2 h.

Wskazania

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu małym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni towarzyszące przeziębieniu i grypie; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządu ruchu (nadwyrężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, w tym bóle na skutek ząbkowania; bóle głowy; bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie (2 lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia lub krwawienia), również te występujące po podaniu NLPZ. Jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. Czopków 125 mg nie stosować u dzieci o mc. <12,5 kg. Czopków 60 mg nie stosować u dzieci o mc. <6 kg (wiek do 3 miesięcy). III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z: toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej; chorobami odbytu i odbytnicy; chorobami przewodu pokarmowego oraz przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna); nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniem czynności serca; zaburzeniami czynności nerek (należy monitorować czynność nerek); zaburzeniami czynności wątroby; zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia). U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji) jest większe niż u pacjentów młodszych. Przewlekłe stosowanie NLPZ u pacjentów w podeszłym wieku nie jest zalecane. U osób z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi preparat może spowodować skurcz oskrzeli. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym powinny stosować jak najmniejszą dawkę. Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg/dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć poprzez zwiększanie dawki leku przeciwbólowego. W przypadku wystąpienia wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej lub innych objawów nadwrażliwości preparat należy odstawić. W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich jako powikłania w przebiegu ospy wietrznej (obecnie nie można wykluczyć działania leków z grupy NLPZ w zwiększaniu tych zakażeń) - zaleca się unikanie stosowania ibuprofenu u chorych na ospę wietrzną. Podczas stosowania ibuprofenu notowano pojedyncze przypadki toksycznej ambliopii, dlatego wszelkie zaburzenia widzenia należy zgłaszać lekarzowi. Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki.

Ciąża i laktacja

Ibuprofenu nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne(ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego (0,0008% zastosowanej dawki). Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Działania niepożądane

Niezbyt często: zgaga, niestrawność, biegunka, ból brzucha, nudności, miejscowe podrażnienie odbytu, ból głowy, wysypka skórna, pokrzywka i świąd. Rzadko: wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia, obrzęki. Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia sodu we krwi (retencja sodu), zmniejszenie ilości wydalanego mocznika i zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), żółtaczka zastoinowa, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie, np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, niedociśnienie, wstrząs), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca (związane ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach). Pojedyncze przypadki: depresja, reakcje psychotyczne, szumy uszne, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (głównie u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną, np. toczeniem rumieniowatym układowym i pokrewnymi chorobami tkanki łącznej). Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem lub bez, czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku oraz perforacja. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka. Podczas długotrwałej terapii dużymi dawkami mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane.

Interakcje

Ibuprofenu nie należy stosować jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym lub innymi NLPZ lub lekami przeciwbólowymi, ze względu na zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych; ponadto działanie hamujące agregację płytek krwi małych dawek kwasu acetylosalicylowego może być zaburzone. Preparatu nie stosować z lekami moczopędnymi oraz przeciwnadciśnieniowymi (zwłaszcza inhibitory ACE i antagoniści angiotensyny II): ibuprofen może zmniejszać działanie moczopędne i przeciwnadciśnieniowe. U niektórych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. pacjenci odwodnieni lub w podeszłym wieku) jednoczesne stosowanie NLPZ z inhibitorami ACE lub antagonistami angiotensyny II może spowodować dalsze pogorszenie czynności nerek, aż do ostrej niewydolności nerek (zwykle odwracalnej). Z tego względu należy zachować ostrożność podczas stosowania leczenia skojarzonego, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjentów tych należy odpowiednio nawadniać oraz ściśle monitorować czynność nerek na początku leczenia oraz okresowo w trakcie trwania kuracji. Preparatu nie należy stosować z: lekami przeciwzakrzepowym (NLPZ mogą zwiększać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi); z litem i metotreksatem (NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu jak i metotreksatu - zaleca się kontrolę litu i metotreksatu w surowicy); z zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia); z kortykosteroidami (zwiększenie ryzyka działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego); z cyklosporyną (zwiększone ryzyko działania toksycznego na nerki); z digoksyną (zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu - podczas stosowania przez okres 3 dni monitorowanie stężenia digoksyny zwykle nie jest konieczne); z takrolimusem (możliwe zwiększenie ryzyka działania toksycznego na nerki); z lekami przeciwzakrzepowymi oraz selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (możliwe zwiększenie ryzyka krwawień żołądkowo-jelitowych); z mifepristonem (NLPZ nie powinny być używane 8-12 dni po zastosowaniu mifepristonu, ponieważ mogą zmniejszać jego działanie); z antybiotykami z grupy chinolonów (zwiększone ryzyko drgawek); glikozydami nasercowymi (NLPZ mogą nasilać objawy niewydolności serca i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w osoczu); z aminoglikozydami (mogą zmniejszać czynność nerek u podatnych pacjentów, może zmniejszyć się wydalanie aminoglikozdów i zwiększyć ich stężenie w surowicy); z probenecydem (może zmniejszać metabolizm i wydalanie leków z grupy NLPZ i ich metabolitów); z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (może nastąpić zmniejszenie metabolizmu pochodnych sulfonylomocznika, zwiększenie T0,5 i zwiększenie ryzyka hipoglikemii).

Dawkowanie

Doodbytniczo. Maksymalna dawka jednorazowa: 10 mg/kg mc. Maksymalna dawka dobowa: 20-30 mg/kg mc., w 3-4 dawkach podzielonych. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni. W przypadku dzieci w wieku 3-5 miesięcy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach. Czopki 60 mg. Nie stosować u dzieci w wieku <3 mż. oraz o mc. <6 kg. Dzieci od 3 mż. do 9 mż. (6-8 kg): 1 czopek 3 razy na dobę, w odstępach co 6-8 h, nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu doby; dzieci od 9 mż. do 2 lat (8-12 kg): 1 czopek 4 razy na dobę, w odstępach co 6 h, nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu doby. Czopki 125 mg. Nie stosować u dzieci o mc. <12,5 kg. Dzieci od 2 do 4 lat (12,5-17 kg): 1 czopek w odstępach co 6-8 h, nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu doby; dzieci od 4 do 6 lat (17-20,5 kg): 1 czopek 4 razy na dobę, w odstępach co 6 h, nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu doby.

Uwagi

W przypadku krótkotrwałego stosowania lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci długotrwale leczeni powinni mieć monitorowaną czynność nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

Pharmindex