Znajdź lek

Ibuprofen-Pabi

Spis treści

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, wykazujący słabe do umiarkowanego działanie przeciwbólowe oraz działanie przeciwgorączkowe. Mechanizm działania przeciwzapalnego i przeciwgorączkowego polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn; nie wyklucza się jednak istnienia innych mechanizmów. Przeciwbólowe działanie ibuprofenu może zależeć również m.in. od hamowania lipooksygenazy, odpowiedzialnej za syntezę leukotrienów, uważanych za mediatory reakcji bólowej. Ibuprofen wykazuje również zdolność odwracalnego zahamowania agregacji płytek krwi. Ibuprofen jest wchłaniany z przewodu pokarmowego w ok. 80%. Maksymalne stężenie w surowicy występuje w ciągu 1-2 h. od podania doustnego. Wiąże się w ponad 99% z białkami osocza, głównie z albuminami. Ibuprofen powoli przenika do jam stawowych i dlatego jego działanie w gośćcu występuje dopiero kilka do kilkunastu godzin od podania. Metabolizowany jest w wątrobie do 2 metabolitów. Wydalany jest głównie przez nerki w postaci nieaktywnych metabolitów. Niewielka ilość wydalana jest z kałem. T0,5 w surowicy wynosi ok. 2 h.

Wskazania

Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy i przeziębienia). Bolesne miesiączkowanie. Objawowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów oraz choroba zwyrodnieniowa stawów. Objawowe leczenie młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2. III trymestr ciąży.