Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Kidofen

Spis treści

Reklama

Kidofen - skład

1 czopek zawiera 60 mg lub 125 mg ibuprofenu.

Reklama

Kidofen - działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn. Ibuprofen zmniejsza ból wywołany stanem zapalnym, obrzęk i gorączkę. Dodatkowo odwracalnie hamuje agregację płytek krwi. Po podaniu doodbytniczym wchłania się szybko i prawie całkowicie. Cmax w osoczu osiąga już po 0,75 h od podania czopków w dawce 60 mg. Ibuprofen silnie wiąże się z białkami osocza i przenika do płynu synowialnego. Jest metabolizowany w wątrobie do dwóch głównych nieaktywnych metabolitów, które w tej postaci lub w postaci sprzężonej wydalane są przez nerki razem z nieznaczną ilością ibuprofenu w postaci nie zmienionej. Wydalanie przebiega głównie przez nerki - szybko i całkowicie. T0,5 wynosi ok. 2 h. Nie obserwowano zmian farmakokinetycznych u osób w wieku podeszłym.

Reklama

Kidofen - wskazania

Bóle o nasileniu małym do umiarkowanego, np.: bóle w trakcie ząbkowania i bóle zębów, bóle głowy, bóle uszu, bóle gardła, bóle pooperacyjne, bóle na skutek uszkodzenia tkanek miękkich, stawów i kości, bóle i gorączka występujące w przeziębieniu i grypie. Lek w czopkach stosuje się gdy podanie w formie doustnej jest niemożliwe lub gdy występują wymioty.

Reklama

Kidofen - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związana ze stosowaniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa lub więcej osobne przypadki potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. Niemowlęta o mc. nieprzekraczającej 6 kg. III trymestr ciąży.

Reklama

Kidofen - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów: z mieszaną chorobą tkanki łącznej (układowy toczeń rumieniowaty); z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi włączając przewlekłe zapalenie jelit (wrzodziejące zapalenie dwunastnicy, choroba Leśniewskiego-Crohna), choroby odbytu i odbytnicy; z nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniem czynności serca; z zaburzeniami czynności nerek; z zaburzeniami czynności wątroby; z zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia) oraz u pacjentów w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko działań niepożądanych). Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia i perforacji zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki NLPZ oraz u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie powiązanego z krwawieniem lub perforacją oraz u pacjentów w podeszłym wieku. U tych pacjentów, jak również u pacjentów stosujących jednocześnie małe dawki aspiryny lub innych leków zwiększających ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych, należy rozważyć terapię skojarzoną ze środkami ochraniającymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie preparaty mogące zwiększyć ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy. Terapię należy przerwać w przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia oraz po wystąpieniu pierwszych objawów tj. wysypka, uszkodzenia błony śluzowej lub inne objawy nadwrażliwości. U pacjentów z czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, zapaleniem zatok, polipami nosa lub alergią może wystąpić skurcz oskrzeli. W przypadku odwodnienia należy podać odpowiednio dużą ilość płynów. Szczególną ostrożność należy zachować u dzieci z ciężkimi odwodnieniem, spowodowanym biegunką ponieważ odwodnienie to może się przyczynić do powstania ostrej niewydolności nerek. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych. U pacjentów z niewydolnością serca, nerek lub wątroby, otrzymujących leki moczopędne lub ze znaczną utratą płynów, spowodowaną dużym zabiegiem chirurgicznym, należy rozważyć ścisłe monitorowanie diurezy i czynności nerek. Należy zachować szczególną ostrożność przed zastosowaniem leku u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca w wyniku zatrzymywania płynów, nadciśnieniem lub obrzękiem związanym ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w wywiadzie. Zaleca się unikanie stosowania ibuprofenu u chorych na ospę wietrzną. Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie w połączeniu z innymi lekami przeciwbólowymi może prowadzić do powstania niewydolności nerek (nefropatia wywołana przez leki przeciwbólowe). Pacjenci długotrwale leczeni powinni mieć kontrolowaną czynność nerek, wątroby i układu krwiotwórczego. Leku nie należy stosować u dzieci o wadze mniejszej niż 12,5 kg, ze względu na zbyt dużą ilość substancji czynnej.

Reklama

Kidofen - ciąża

Ibuprofen można stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego. Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Reklama

Kidofen - efekty uboczne

Często: niestrawność, ból brzucha, nudności. Niezbyt często: biegnuka, wzdęcia, zaparcia i wymioty, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego (czasem ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku), smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, miejscowe podrażnienie odbytu, ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, szumy uszne, zmęczenie, reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem. Bardzo rzadko: zmniejszenie wydalania mocznika, obrzęk, śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy, ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych (zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania), zwiększenie stężenie mocznika we krwi, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania), ostre zapalenie wątroby, zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie, np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, niedociśnienie lub ciężki wstrząs), nasilenie objawów astmy, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (głównie u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną, np. toczeniem rumieniowatym układowym i pokrewnymi chorobami tkanki łącznej). W wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i tkanek miękkich jako powikłania w przebiegu ospy wietrznej. Podczas stosowania NLPZ odnotowano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego, niewydolność serca. Z badań klinicznych i epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar). Podczas długotrwałej terapii dużymi dawkami mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane.

Kidofen - interakcje

Ibuprofenu (podobnie jak innych leków z grupy NLPZ) nie należy stosować jednocześnie z następującymi lekami: z kwasem acetylosalicylowym lub innymi NLPZ i glikokortykosteroidami (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego); z lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi i lekami moczopędnymi (ryzyko zmniejszenia ich skuteczność); z litem (NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia litu w osoczu); z metotreksatem (NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia metotreksatu w osoczu); z takrolimusem (zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek); z cyklosporyną (NLPZ mogą powodować zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek); z kortykosteroidami (zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z żołądka lub jelit i owrzodzenia); z lekami przedwzakrzepowymi (NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna); z lekami antyagregacyjnymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego). Z danych klinicznych wynika, że ibuprofen podawany jednocześnie z małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego może hamować jego działanie zapobiegające agregacji płytek. Jednakże dane te są ograniczone i niejednoznaczne, po ekstrapolacji danych ex vivo na przypadki kliniczne, co uniemożliwia ocenę wpływu podczas regularnego stosowania ibuprofenu, a w przypadku sporadycznego stosowania ibuprofenu przyjmuje się, że działanie istotne klinicznie nie występuje.

Kidofen - dawkowanie

Doodbytniczo. Maksymalna dawka dobowa: 20-30 mg/kg mc., w 3-4 dawkach podzielonych. Nie należy stosować leku dłużej niż 3 dni. Czopki 60 mg. Nie stosować u dzieci w wieku <3 mż. oraz o mc. <6 kg. Dzieci o mc. 6-8 kg: początkowo 1 czopek, następnie w razie potrzeby 1 czopek po 6-8 h, nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu doby; dzieci o mc. 8-12,5 kg: początkowo 1 czopek, następnie w razie potzreny 1 czopek po 6 h, nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu doby. Czopki 125 mg. Nie stosować u dzieci o mc. <12,5 kg. Dzieci o mc. 12,5-17 kg: początkowo 1 czopek, następnie w razie potrzeby 1 czopek po 6-8 h, nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu doby; dzieci o mc. 17-20,5 kg: początkowo 1 czopek, następnie w razie potrzeby 1 czopek po 6 h, nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu doby. Stosowanie preparatu nie powinno trwać dłużej niż 3 dni. Szczególne grupy pacjentów. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby przed zastosowaniem preparatu powinni skonsultować się z lekarzem.

Kidofen - uwagi

W przypadku krótkotrwałego stosowania lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!