Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Moviprep

Moviprep to lek przeczyszczający, którego zadaniem jest oczyszczenie jelit przed zabiegami u osób dorosłych: np. przed badaniem endoskopowym lub radiologicznym. Do przeciwwskazań zaliczyć należy: niedrożność jelit lub żołądka, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także m.in. chorobę Leśniowskiego-Crohna. Poznaj działanie, wskazania i dawkowanie preparatu. 
Spis treści

Reklama

Moviprep - skład

Zestaw zawiera 2 saszetki. Saszetka A zawiera: 100 g Makrogolu 3350, 7,500 g bezwodnego siarczanu sodu, 2,691 g chlorku sodu, 1,015 g chlorku potasu; preparat zawiera aspartam. Saszetka B zawiera: 4,700 g kwasu askorbowego, 5,900 g askorbinianu sodu. Stężenie jonów elektrolitów po rozpuszczeniu obu saszetek w 1 l wody wynosi: 181,6 mmol/l (z czego absorbowalne jest nie więcej niż 56,2 mmol) sodu, 52,8 mmol/l  siarczanów, 59,8 mmol/l  chlorków, 14,2 mmol/l  potasu, 29,8 mmol/l askorbinianu.

Reklama

Moviprep - działanie

Osmotyczny lek przeczyszczający. Doustne przyjmowanie roztworów elektrolitowych na bazie makrogolu wywołuje umiarkowaną biegunkę i skutkuje szybkim opróżnieniem jelita grubego. Makrogol 3350, siarczan sodu i duże dawki kwasu askorbowego wywołują w jelicie reakcję osmotyczną o skutkach przeczyszczających. Makrogol 3350 zwiększa objętość stolca, co wyzwala ruchy jelita grubego za pośrednictwem szlaków nerwowo-mięśniowych. Fizjologicznym następstwem jego działania jest przyspieszenie pasażu zmiękczonych mas kałowych przez okrężnicę. Elektrolity wchodzące w skład preparatu oraz w dodatkowo przyjmowanych płynach mają zapobiegać znaczącym klinicznie zmianom stężenia sodu, potasu lub wody, zmniejszając tym samym ryzyko odwodnienia. Makrogol 3350 pozostaje w jelicie w postaci niezmienionej. Właściwie nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. Jeżeli makrogol 3350 zostanie wchłonięty, jest wydalany z moczem. Kwas askorbowy jest wchłaniany głównie w jelicie cienkim na drodze transportu aktywnego, zależnego od sodu i podlegającemu nasyceniu. Istnieje odwrotna zależność pomiędzy przyjętą dawką a procentową ilością wchłoniętej dawki. W przypadku dawek doustnych wynoszących 30-180 mg, wchłonięciu ulega ok. 70–85% dawki. W następstwie doustnego przyjęcia do 12 g kwasu askorbowego, wchłaniane jest tylko 2 g. Po doustnym przyjęciu dużych dawek kwasu askorbowego i w przypadku, gdy jego stężenie w osoczu przekroczy 14 mg/l, wchłonięty kwas askorbowy jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej.

Reklama

Moviprep - wskazania

Preparat do stosowania u osób dorosłych w celu oczyszczenia jelita przed zabiegami klinicznymi wymagającymi oczyszczonego jelita, jak np. przed badaniem endoskopowym lub radiologicznym jelita.

Reklama

Moviprep - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedrożność lub perforacja jelit lub żołądka. Zaburzenia opróżniania żołądka (np. gastropareza). Niedrożność jelita. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Niedobór G-6-PD (ze względu na zawartość askorbinianów). Toksyczne rozszerzenie okrężnicy olbrzymiej - poważne powikłanie ostrych stanów zapalnych jelita grubego, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Nie stosować u nieprzytomnych pacjentów.

Reklama

Moviprep - ostrzeżenia

Biegunka jest spodziewanym efektem wynikającym ze stosowania preparatu. Preparat należy stosować z zachowaniem ostrożności u bardzo osłabionych pacjentów w złym stanie ogólnym lub u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami klinicznymi takimi jak: upośledzony odruch gardłowy lub tendencja do zadławiania lub zarzucania pokarmu, zaburzenia przytomności, ciężka niewydolność nerek (CCr < 30 ml/min), niewydolność serca (III lub IV stopnia w skali NYHA), ryzyko wystąpienia arytmii, na przykład u pacjentów z chorobą układu krążenia lub chorobą tarczycy, odwodnienie, poważna choroba zakaźna o ostrym przebiegu. Przed podaniem preparatu należy wyleczyć odwodnienie. Płyn zawarty w leku rozpuszczonym w wodzie nie zastępuje płynów przyjmowanych normalnie, należy przyjmować normalną ilość płynów. Pacjenci z zaburzeniami świadomości lub pacjenci z tendencją do zadławiania lub zarzucania pokarmu powinni być uważnie obserwowani podczas stosowania leku, szczególnie, jeżeli jest on podawany przez zgłębnik żołądkowy. U osób, które mają problemy z połykaniem, które wymagają dodania zagęstnika do roztworów w celu poprawy właściwego przyjęcia płynu, należy rozważyć możliwe interakcje. W przypadku pojawienia się objawów wskazujących na arytmię lub zmiany poziomu płynów/elektrolitów (np. obrzęk, duszności, nasilające się zmęczenie, niewydolność serca), należy dokonać pomiaru stężenia elektrolitów w osoczu, monitorować EKG i zastosować odpowiednie leczenie. W przypadku pacjentów osłabionych i wyniszczonych, pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek, arytmią oraz zagrożonych zaburzeniem równowagi elektrolitowej lekarz powinien rozważyć wykonanie oznaczenia stężenia elektrolitów, testu czynności nerek oraz EKG przed zastosowaniem preparatu i po jego zastosowaniu jeżeli istnieje taka potrzeba. Odnotowano rzadkie doniesienia o wystąpieniu poważnych zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków, związanych z zastosowaniem jonowych osmotycznych środków przeczyszczających do przygotowywania jelita do zabiegu. Występują one przeważnie u pacjentów z czynnikami ryzyka zaburzeń pracy serca i zaburzeniami gospodarki elektrolitowej. W przypadku wystąpienia znacznego wzdęcia, rozdęcia brzucha, bólu brzucha lub innych reakcji utrudniających przygotowanie do zabiegu pacjent może ograniczyć lub chwilowo zaprzestać przyjmowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. U pacjentów leczonych makrogolem w celu oczyszczania jelita, notowano w okresie po wprowadzeniu do obrotu przypadki, w tym poważne, niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. Makrogol należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka niedokrwiennego zapalenia jelita grubego lub podczas jednoczesnego stosowania leków przeczyszczających o działaniu stymulującym (takich jak bisakodyl czy pikosiarczan sodu). Pacjentów z nagłym bólem brzucha, krwawieniem z odbytu lub innymi objawami niedokrwiennego zapalenia jelita grubego należy jak najszybciej poddać badaniom. Preparat zawiera 363,2 mmol (8,4 g) sodu w jednym cyklu leczenia, co stanowi 420% rekomendowanego przez WHO maksymalnego dziennego spożycia sodu dla dorosłych, które wynosi 2 g. (cykl leczenia składa się z dwóch litrów preparatu) - należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu. Tylko część sodu jest wchłonięta (do 112,4 mmol (2,6 g) w cyklu leczenia). Lek zawiera 28,4 mmol (1,1 g) potasu w jednym cyklu leczenia (cykl leczenia składa się z dwóch litrów prepratu) - należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów z upośledzoną czynnością nerek lub pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością potasu. Preparat zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny - może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Reklama

Moviprep - ciąża

W czasie ciąży i w okresie laktacji preparat powinien być przyjmowany wyłącznie, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

Reklama

Moviprep - efekty uboczne

Biegunka jest spodziewanym skutkiem przygotowywania jelit do zabiegu. Bardzo często: ból brzucha, nudności, rozdęcie brzucha, dyskomfort okolic odbytu, złe samopoczucie, gorączka. Często: zaburzenia snu, zawroty głowy, ból głowy, wymioty, niestrawność, dreszcze, pragnienie, głód. Niezbyt często: trudności z przełykaniem, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, dyskomfort. Częstość nieznana: reakcja alergiczna, w tym reakcja anafilaktyczna, duszność i reakcje skórne, zaburzenia równowagi elektrolitowej, w tym spadek zawartości dwutlenku węgla we krwi, hiper- i hipokalcemia, hipofosfatemia, hipokaliemia i hiponatremia oraz zmiany stężenia chlorków we krwi, odwodnienie, drgawki powiązane ze znaczną hiponatremią, przejściowy wzrost ciśnienia krwi, arytmia, kołatanie serca, wzdęcia, odruchy wymiotne, alergiczne reakcje skórne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień.

Moviprep - interakcje

W ciągu 1 h od przyjęcia preparatu nie należy przyjmować leków doustnych, ponieważ mogą zostać wypłukane z przewodu pokarmowego i nie zostaną wchłonięte. Szczególnie może to dotyczyć działania leków o wąskim zakresie terapeutycznym lub krótkim czasie połowicznego rozpadu. Lek może wywołać potencjalną interakcję gdy jest stosowany z substancjami zagęszczającymi na bazie skrobi. Składnik makrogolu przeciwdziała pęcznieniu skrobi, skutecznie upłynniając preparaty, które powinny zachować gęstość dla osób z problemami z połykaniem.

Moviprep - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku: pojedynczy cykl leczenia polega na przyjęciu 2 l roztworu. Zdecydowanie zaleca się, aby podczas cyklu leczenia pacjent przyjął również dodatkowy 1 l płynów, w skład których wchodzić mogą woda, lekkie, klarowne zupy, soki owocowe bez miąższu, napoje bezalkoholowe, herbata i/lub kawa bez mleka. Litr roztworu preparatu przygotowuje się rozpuszczając zawartość jednej „saszetki A” i jednej „saszetki B” w wodzie, by uzyskać 1 l roztworu. Tak przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 1-2 h. Tak samo należy przygotować i wypić drugi litr roztworu w ramach tego samego cyklu leczenia. Pojedynczy cykl leczenia może być zastosowany w dawkach podzielonych lub w pojedynczej dawce, a czas leczenia zależy od tego, czy zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym, czy bez znieczulenia ogólnego zgodnie z opisaną poniżej procedurą: dla zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym: 1. Dawki podzielone: 1 l roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg i 1 l roztworu wcześnie rano w dniu zabiegu. Należy zapewnić, aby przyjmowanie leku, jak również innych klarownych płynów zostało zakończone co najmniej 2 h przed rozpoczęciem zabiegu. 2. Dawka pojedyncza: 2 l roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg albo 2 l roztworu rano w dniu zabiegu. Należy zapewnić, aby przyjmowanie leku, jak również innych klarownych płynów zostało zakończone co najmniej 2 h przed rozpoczęciem zabiegu. Dla zabiegów wykonywanych bez znieczulenia ogólnego: 1. Dawki podzielone: 1 l roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg i 1l roztworu wcześnie rano w dniu zabiegu. Należy zapewnić, aby przyjmowanie leku, jak również innych klarownych płynów zostało zakończone co najmniej 1 h przed rozpoczęciem zabiegu. 2. Dawka pojedyncza: 2l roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg albo 2 l roztworu rano w dniu zabiegu. Należy zapewnić, aby przyjmowanie leku, jak również innych klarownych płynów zostało zakończone co najmniej 1 h przed rozpoczęciem zabiegu. Należy poinformować pacjenta, by przewidział odpowiednią ilość czasu na dojazd do pracowni kolonoskopii. Nie należy przyjmować żadnych pokarmów stałych od chwili rozpoczęcia przyjmowania leku do zakończenia zabiegu. Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie zbadano dotychczas działania preparatu w tej grupie wiekowej.

Moviprep - uwagi

Lek nie wywiera żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Alax
Altra
Laxitab
Tabulettae laxantes

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!