MoviprepMoviprep to lek przeczyszczający, którego zadaniem jest oczyszczenie jelit przed zabiegami u osób dorosłych: np. przed badaniem endoskopowym lub radiologicznym. Do przeciwwskazań zaliczyć należy: niedrożność jelit lub żołądka, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, a także m.in. chorobę Leśniowskiego-Crohna. Poznaj działanie, wskazania i dawkowanie preparatu. 

Reklama

Działanie

Osmotyczny lek przeczyszczający. Doustne przyjmowanie roztworów elektrolitowych na bazie makrogolu wywołuje umiarkowaną biegunkę i skutkuje szybkim opróżnieniem jelita grubego. Makrogol 3350, siarczan sodu i wysokie dawki kwasu askorbinowego wywołują w jelicie reakcję osmotyczną o skutkach przeczyszczających. Makrogol 3350 zwiększa objętość stolca, co wyzwala ruchy jelita grubego za pośrednictwem szlaków nerwowo-mięśniowych. Fizjologicznym następstwem jego działania jest przyspieszenie pasażu zmiękczonych mas kałowych przez okrężnicę. Elektrolity wchodzące w skład leku oraz w dodatkowo przyjmowanych płynach mają zapobiegać znaczącym klinicznie zmianom stężenia sodu, potasu lub wody, zmniejszając tym samym ryzyko odwodnienia. Makrogol 3350 pozostaje w jelicie w postaci niezmienionej. Właściwie nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. Jeżeli makrogol 3350 zostanie wchłonięty, jest wydalany z moczem. Kwas askorbinowy jest wchłaniany głównie w jelicie cienkim na drodze transportu aktywnego, zależnego od sodu i podlegającemu nasyceniu. Istnieje odwrotna zależność pomiędzy przyjętą dawką a procentową ilością wchłoniętej dawki. W przypadku dawek doustnych wynoszących od 30 do 180 mg, wchłonięciu ulega ok. 70–85% dawki. W następstwie doustnego przyjęcia do 12 g kwasu askorbinowego, wchłaniane jest tylko 2 g. Po doustnym przyjęciu dużych dawek kwasu askorbinowego i w przypadku, gdy jego stężenie w osoczu przekroczy 14 mg/litr, wchłonięty kwas askorbinowy jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej.

Wskazania

Oczyszczanie jelita przed zabiegami klinicznymi wymagającymi oczyszczonego jelita, np. przed badaniem endoskopowym lub radiologicznym jelita - u osób dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki leku. Nie podawać pacjentom, u których stwierdzono lub podejrzewa się: niedrożność lub perforację jelit lub żołądka; zaburzenia opróżniania żołądka (np. gastroparezę); niedrożność jelita; fenyloketonurię (ze względu na zawartość aspartamu); niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ze względu na zawartość askorbinianów); toksyczne rozszerzenie okrężnicy olbrzymiej - poważne powikłanie ostrych stanów zapalnych jelita grubego, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Nie stosować u nieprzytomnych pacjentów.

Środki ostrożności

Lek należy stosować z zachowaniem ostrożności u bardzo osłabionych pacjentów w złym stanie ogólnym lub u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami klinicznymi takimi jak: upośledzony odruch gardłowy lub tendencja do zadławiania lub zarzucania pokarmu; zaburzenia przytomności; ostra niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min); niewydolność serca (III lub IV stopnia w skali NYHA); odwodnienie; poważna choroba zakaźna o ostrym przebiegu. Pzed podaniem leku pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni. Pacjenci z zaburzeniami świadomości lub pacjenci z tendencją do zadławiania lub zarzucania pokarmu powinni być uważnie obserwowani podczas stosowania leku, szczególnie, jeżeli jest on podawany przez zgłębnik żołądkowy. W przypadku pojawienia się objawów wskazujących na zmiany poziomu płynów/elektrolitów (np. obrzęk, duszności, nasilające się zmęczenie, niewydolność serca), należy dokonać pomiaru stężenia elektrolitów w osoczu i zastosować odpowiednie leczenie. W przypadku pacjentów osłabionych i wyniszczonych, pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek oraz zagrożonych zaburzeniem równowagi elektrolitowej należy rozważyć wykonanie oznaczenia stężenia elektrolitów i testu czynności nerek przed i po zastosowaniu leku. W przypadku wystąpienia znacznego wzdęcia, rozdęcia brzucha, bólu brzucha lub innych reakcji utrudniających przygotowanie do zabiegu pacjent może ograniczyć lub chwilowo zaprzestać przyjmowania leku i skonsultować się z lekarzem. Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 18 lat, ponieważ nie zbadano dotychczas działania leku w tej podgrupie. Lek zawiera aspartam - nie powinien być stosowany u pacjentów z fenyloketonurią oraz zawiera makrogol, który może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

Ciąża i laktacja

Brak jest danych dotyczących przyjmowania leku w ciąży i podczas karmienia piersią, lek powinien więc być przyjmowany wyłącznie, jeśli istnieje konieczność.

Działania niepożądane

Biegunka jest spodziewanym skutkiem przygotowywania jelit do zabiegu. Ze względu na charakter zabiegu, działania niepożądane występują u większości pacjentów podczas przygotowywania jelit. Bardzo często: ból brzucha, nudności, rozdęcie brzucha, dyskomfort okolic odbytu, złe samopoczucie. Często: zaburzenia snu, zawroty głowy, ból głowy, wymioty, niestrawność, drgawki, pragnienie, głód. Niezbyt często: trudności z przełykaniem, dyskomfort, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby. Częstość nieznana: anafilaksja, konwulsje powiązane ze znaczną hiponatremią, przejściowy wzrost ciśnienia krwi, wzdęcia, odruchy wymiotne, świąd, pokrzywka, wysypka, zaburzenia stężenia elektrolitów łącznie z obniżeniem stężenia wodorowęglanów we krwi, hiperkalcemia, hipokalcemia, hipofosfatemia, hipokaliemia, hiponatremia oraz zmianami stężenia chlorków we krwi. Hipokaliemia i hiponatremia występują częściej u pacjentów z przyjmujących jednocześnie leki mające wpływ na pracę nerek tj. inhibitory ACE i diuretyki.

Interakcje

W ciągu 1 h od przyjęcia leku nie należy przyjmować leków doustnych, ponieważ mogą zostać wypłukane z przewodu pokarmowego i nie zostaną wchłonięte. Szczególnie może to dotyczyć działania leków o wąskim zakresie terapeutycznym lub krótkim czasie połowicznego rozpadu.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i osoby w podeszłym wieku: pojedyncza seria leczenia polega na przyjęciu 2 litrów roztworu. Zaleca się, aby podczas serii leczenia pacjent przyjął również dodatkowy litr płynów, w skład których wchodzić mogą woda, lekkie, klarowne zupy, soki owocowe bez miąższu, napoje bezalkoholowe, herbata i/lub kawa bez mleka. Litr roztworu przygotowuje się rozpuszczając zawartość 1 saszetki A i 1 saszetki B w 1 l litrze wody. Tak przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 1-2 h. Pojedyncza seria leczenia może polegać na przyjęciu 1 litra roztworu wieczorem dnia poprzedniego i 1 litra wcześnie rano w dniu badania, lub na przyjęciu dwóch litrów roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg. Od zakończenia przyjmowania płynu do rozpoczęcia kolonoskopii powinna upłynąć co najmniej 1 h. Nie należy przyjmować żadnych pokarmów stałych od chwili rozpoczęcia przyjmowania leku do zakończenia zabiegu.

Reklama

Uwagi

Pharmindex