Nurofen Zatoki

Spis treści

Nurofen Zatoki - skład

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny; tabletki zawierają żółcień chinolinową i żółcień pomarańczową.

Nurofen Zatoki - Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny w połączeniu z sympatykomimetykiem. Ibuprofen wywiera działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe poprzez hamowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje w ciągu 1-2 h po podaniu tabletek. Wiąże się z białkami osocza w 99%. Jest metabolizowany w wątrobie do dwóch głównych nieaktywnych metabolitów, które w postaci wolnej lub sprzężonej wydalane są przez nerki razem z niezmienionym ibuprofenem. Wydalanie przez nerki jest szybkie i całkowite. T0,5 wynosi do 2 h. Pseudoefedryna wykazuje działanie sympatykomimetyczne aktywując receptory α-adrenergiczne w mięśniach gładkich tętniczek oporowych i zatok żylnych błony śluzowej, w tym nosa i zatok przynosowych, powodując ich skurcz i zmniejszenie przekrwienia. Dzięki temu poprawia się drożność jamy nosowej oraz drenaż wydzieliny z zatok. Ponadto, pseudoefedryna wykazuje niewielkie działanie pobudzające OUN. Maksymalne stężenie pseudoefedryny we krwi występuje w ciągu 1-3 h po podaniu tabletek. Jest wydalana głównie z moczem w postaci niezmienionej wraz z niewielkimi ilościami metabolitów powstałych w wątrobie.
T0,5 wynosi 5-8 h, może być skrócony przez zakwaszenie moczu.

Nurofen Zatoki - wskazania

Doraźne łagodzenie objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia.

Nurofen Zatoki - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku oraz inne leki z grupy NLPZ. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej po kwasie acetylosalicylowym lub innych NLPZ. Czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również powiązane z zastosowaniem NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. Skaza krwotoczna. Ciężka choroba układu krążenia - choroba niedokrwienna serca, częstoskurcz i ciężkie nadciśnienie tętnicze. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Zatrzymanie moczu w wywiadzie. Nadczynność tarczycy. Krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, np. przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo. Ciąża. Okres karmienia piersią. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO lub w okresie 14 dni od zakończenia leczenia.

Nurofen Zatoki - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z: czynną lub przebytą astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi (zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, w tym skurczu oskrzeli); toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych); chorobami przewodu pokarmowego oraz przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna (ryzyko zaostrzenia tych chorób); zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego lub niewydolnością serca w wywiadzie; zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek); zaburzeniami czynności wątroby; zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia); objawami zaburzeń neurologicznych (nudności, ból głowy); cukrzycą; niedrożnością szyi pęcherza moczowego; zwężeniem odźwiernika; łagodnym rozrostem gruczołu krokowego; w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie (zwłaszcza powikłanym krwotokiem lub perforacją), u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia (takie jak: kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, leki antyagregacyjne, w tym ASA) - w tych grupach pacjentów należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę ibuprofenu, przez jak najkrótszy czas; należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia należy natychmiast odstawić preparat. Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: wysypka skórna, zmiany na błonach śluzowych. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Podczas stosowania pseudoefedryny istnieje ryzyko nadużywania leku, natomiast długotrwałe przyjmowanie może prowadzić do wystąpienia tachyfilaksji ze zwiększeniem ryzyka przedawkowania. Po nagłym odstawieniu leku może wystąpić depresja. Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej oraz żółcieni pomarańczowej, lek może powodować reakcje alergiczne.

Nurofen Zatoki - ciąża

Lek jest przeciwwskazany w ciąży i podczas karmienia piersią. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Nurofen Zatoki - efekty uboczne

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, ból głowy, drżenie, pokrzywka, świąd, wysypka. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, depresja, drażliwość, uczucie zmęczenia. Bardzo rzadko: wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwsze objawy: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie), ciężkie reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, języka, krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli), anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niewydolność serca i obrzęk, tachykardia, arytmia, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności wątroby, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, dyzuria, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, ostra niewydolność nerek, hiponatremia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny. Częstość nieznana: polidypsja, szumy uszne, osłabienie mięśni, drżenie, reaktywność dróg oddechowych (w tym astma, skurcz oskrzeli, duszność), suchość w jamie ustnej, nadmierna potliwość, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS), zastój moczu, nietrzymanie moczu. Długotrwałe przyjmowanie ibuprofenu w dużych dawkach może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic; badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. ≤1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca.

Nurofen Zatoki - interakcje

Przeciwskazane jest stosowanie leku w skojarzeniu z inhibitorami MAO oraz w okresie do 14 dni po ich odstawieniu (ryzyko przełomu nadciśnieniowego). Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (w tym salicylanami w dawkach przeciwzapalnych oraz inhibitorami COX-2), ze względu na ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia. Stosowanie ibuprofenu z: kortykosteroidami - ryzyko reakcji niepożądanych, głównie w obrębie przewodu pokarmowego (owrzodzenie lub krwawienie); lekami przeciwzakrzepowymi (pochodne kumaryny) - nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych; litem, metotreksatem - zwiększenie stężenia i nasilenie toksyczności tych leków (zaleca się kontrolę stężenie tych leków we krwi); lekami przeciwnadciśnieniowymi (leki moczopędne, inhibitory ACE, leki β-adrenolityczne oraz antagoniści angiotensyny II) - zmniejszenie skuteczność diuretyków i innych leków hipotensyjnych oraz ryzyko pogorszenia czynności nerek; zydowudyną - zwiększone ryzyko działania toksycznego na układ krwiotwórczy, ryzyko wydłużenia czasu krwawienia. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania pseudoefedryny z następującymi lekami ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zwężenia naczyń i zwiększenia ciśnienia krwi podczas terapii skojarzonej: agoniści receptora dopaminowego, pochodne alkaloidy sporyszu (bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid); dopaminergiczne leki zwężające naczynia (dihydroergotamina, ergotamina, metylergometryna); linezolid; leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej (stosowane doustnie lub donosowo - fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina). Ponadto nie zaleca się stosowania z pseudoefedryną: leków hamujących łaknienie i leków psychostymulujących typu amfetaminy (pseudoefedryna może nasilać ich działanie); leków przeciwnadciśnieniowych, α-metyldopa, mekamilamina, rezerpina, alkaloidy ciemierzycy, guanetydyna (pseudoefedryna może zmniejszać ich działanie przeciwnadciśnieniowe); trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (pseudoefedryna może teoretycznie zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia i zaburzeń rytmu). Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, a kaolin zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny. Podczas stosowania gazów halogenopochodnych, wziewnych leków znieczulających ogólnie, w skojarzeniu z pseudoefedryną może wystąpić ostra reakcja nadciśnieniowa w okresie okołooperacyjnym, podobnie jak w przypadku stosowania tych leków w skojarzeniu z innymi lekami o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym - zaleca się odstawienie leku na 24 h przed planowanym znieczuleniem ogólnym.

Nurofen Zatoki - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: dawka początkowa 2 tabl., następnie w razie potrzeby 1-2 tabl. co 4-6 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabl. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania u osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością wątroby lub nerek; w przypadku zaburzeń czynności nerek lub wątroby dawkowanie należy ustalić indywidualnie. Nie stosować u dzieci

Nurofen Zatoki - uwagi

Lek wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń. Podczas stosowania pseudoefedryny może wystąpić dodatni wynik testów antydopingowych.

Pharmindex