Nowy sklep

już ON-LINE

Prazolacid

Reklama

Działanie

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka w wyniku wybiórczego blokowania aktywności H+/K+-ATP-azy (tzw. pompy protonowej). Działanie leku zależy od dawki i prowadzi do zahamowania zarówno wydzielania podstawowego, jak i wydzielania stymulowanego. Zmniejsza kwaśność treści żołądkowej oraz wtórnie (w sposób odwracalny) zwiększa wydzielanie gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Po podaniu doustnym pantoprazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi w ciągu 2- 2,5 h. Biodostępność wynosi około 77%, pokarm nie zmniejsza biodostępności, może jedynie opóźnić wchłanianie leku. W około 98% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany w około 80% przez nerki w postaci metabolitów, pozostała część jest wydalana z kałem. T0,5 wynosi około 1,5 h.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie z atazanawirem.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Należy zachować ostrożność u pacjentów: z utratą masy ciała niespowodowaną celowym odchudzaniem się, niedokrwistością, krwawieniem z przewodu pokarmowego, dysfagią, uporczywymi lub krwawymi wymiotami; z przebytą chorobą wrzodową żołądka lub operacją w obrębie przewodu pokarmowego; leczonych na objawy niestrawności lub zgagę dłużej niż 4 tyg.; z żółtaczką, zaburzeniami czynności lub chorobami wątroby oraz innymi ciężkimi chorobami wpływającymi na ogólne samopoczucie, a także u pacjentów powyżej 55 lat, u których wystąpiły nowe objawy lub zmienił się charakter dotychczas obserwowanych objawów. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, gdyż pantoprazol może maskować obraz kliniczny i opóźniać rozpoznanie nowotworu. Nie należy równocześnie stosować innych inhibitorów pompy protonowej lub antagonistów receptorów histaminowych H2. Stosowanie preparatu może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka występowania zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami Salmonella, Campylobacter lub C.difficile.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy; biegunka, nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu; wysypka skórna, rumień, wykwity skórne, świąd; osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych; zaburzenia snu. Rzadko: zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie; pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy; bóle stawów, bóle mięśni; hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów, zmiana masy ciała; podwyższenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe; nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny); zwiększenie stężenia bilirubiny; depresja (i pogorszenie stanu psychicznego). Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia; dezorientacja (i pogorszenie stanu psychicznego). Nieznana: śródmiąższowe zapalenie nerek; zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło; hiponatremia; uszkodzenia komórek wątroby, żółtaczka, niewydolność komórek wątroby; omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów podatnych jak również nasilenie podobnych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania).

Interakcje

Lek może zmniejszać wchłanianie substancji czynnych, których biodostępność zależy od pH w żołądku (np. ketokonazolu). Jednoczesne stosowanie z atazanawirem jest przeciwwskazane, ze względu na istotne zmniejszenie biodostępności atazanawiru. Nie można wykluczyć interakcji pantoprazolu z innymi substancjami, które są metabolizowane przy udziale enzymatycznego układu cytochromu P-450. Nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji w specyficznych testach przeprowadzonych dla: karbamazepiny, kofeiny, diazepamu, diklofenaku, digoksyny, etanolu, glibenklamidu, metoprololu, naproksenu, nifedypiny, fenytoiny, piroksykamu, teofiliny i doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel i etynyloestradiol. Podczas jednoczesnego stosowania pochodnych kumaryny (np. fenprokumonu lub warfaryny) zaleca się kontrolę czasu protrombinowego po rozpoczęciu, zakończeniu i podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu. Nie stwierdzono żadnych interakcji z środkami zobojętniającymi sok żołądkowy.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę, przed posiłkiem. W celu złagodzenia objawów, konieczne może okazać się stosowanie leku przez kolejne 2-3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tyg. U pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Tabl. nie należy żuć ani rozgryzać.

Reklama

Uwagi

Nie należy stosować leku jeśli u pacjenta ma zostać wykonana endoskopia lub oddechowy test ureazowy. Jeśli podczas leczenia wystąpią zawroty głowy i zaburzenia widzenia, pacjenci nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Pharmindex