Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Proursan - skład i dawkowanie. Jak długo stosować?

Proursan to lek stosowany w trakcie chorób wątroby o różnorodnym pochodzeniu. Zawiera kwas ursodeoksycholowy. Preparat należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza. Każda z kapsułek zawiera 250 miligramów kwasu ursodeoksycholowego.
Spis treści

Reklama

Skład leku Proursan

1 kaps. twarda zawiera 250 mg kwasu ursodeoksycholowego.

Reklama

Jakie lek ma działanie?

Działanie preparatu polega na zastępowaniu lipofilnych, detergentopodobnych, toksycznych kwasów żółciowych przez hydrofilny i nietoksyczny kwas ursodeoksycholowy o właściwościach cytoprotekcyjnych, poprawie czynności wydzielniczej hepatocytów oraz regulowaniu procesów immunologicznych.

Kwas ursodeoksycholowy występuje w niewielkiej ilości w żółci. Po doustnym podaniu kwasu ursodeoksycholowego wysycenie żółci cholesterolem zmniejsza się w następstwie zahamowania wchłaniania cholesterolu w jelicie i zmniejszenia wydzielania cholesterolu do żółci. Złogi cholesterolowe stopniowo rozpuszczają się, prawdopodobnie na skutek rozpraszania się cholesterolu i tworzenia ciekłych kryształów.

U dzieci z zaburzeniami czynności wątroby i dróg żółciowych, związanymi z mukowiscydozą leczenie kwasem ursodeoksycholowym może powodować zmniejszenie proliferacji przewodu żółciowego, zatrzymanie progresji histologicznego uszkodzenia wątroby i dróg żółciowych oraz wpływać na odwrócenie zmian w przypadku podania we wczesnym stadium CFAHD.

Po podaniu doustnym jest szybko wchłaniany. Wchłania się w 60-80%. Jest niemal w całości sprzęgany w wątrobie z glicyną i tauryną, a następnie wydzielany do żółci. Około 60% kwasu ursodeoksycholowego jest metabolizowane w trakcie pierwszego przejścia przez wątrobę.

W zależności od dawki dobowej, zaburzeń czynności oraz kondycji wątroby obserwuje się kumulację hydrofilnego kwasu ursodeoksycholowego w żółci oraz jednocześnie względne zmniejszenie ilości innych bardziej lipofilnych kwasów żółciowych.

Część kwasu ursodeoksycholowego jest rozkładana przez bakterie jelitowe do kwasu 7-ketolitocholowego i kwasu litocholowego. Kwas litocholowy działa hepatotoksycznie. Wchłania się w bardzo małych ilościach.

Po wchłonięciu jest unieczynniany w wątrobie poprzez sprzęganie z jonami siarczkowymi, a następnie wydzielany do żółci i wydalany z kałem. T0,5 wynosi 3,5-5,8 dni.

Reklama

Wskazania do stosowania leku Proursan

Leczenie chorób wątroby o różnej etiologii w przypadku braku wskazań do innych rekomendowanych terapii. Pierwotne zapalenie dróg żółciowych u pacjentów bez zdekompensowanej marskości wątroby.

Zapalenie błony śluzowej żołądka spowodowane zarzucaniem żółci. Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych o średnicy nie przekraczającej 15 mm, przepuszczalnych dla promieni rentgenowskich, u pacjentów, u których pomimo obecności kamieni czynność pęcherzyka żółciowego jest zachowana.

Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą u dzieci i młodzieży od 6 do 18 lat.

Reklama

Jakie są przeciwwskazania?

Nadwrażliwość na kwasy żółciowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Niedrożność dróg żółciowych (niedrożność przewodu żółciowego wspólnego lub przewodu pęcherzykowego).

Częste epizody kolki żółciowej. Zwapniałe kamienie żółciowe widoczne w promieniach rentgenowskich. Osłabiona kurczliwość pęcherzyka żółciowego. Nie stosować po nieudanym zabiegu portoenterostomii lub w przypadku braku poprawy w przepływie żółci u dzieci z niedrożnością dróg żółciowych.

Reklama

Ostrzeżenia przed zażywaniem leku Proursan

Preparat należy przyjmować pod nazdzorem lekarza. AspAT, ALAT i GGT należy kontrolować co 4 tyg. przez pierwsze 3 miesiące leczenia, a następnie co 3 miesiące.

Poza identyfikacją pacjentów odpowiadających i nieodpowiadających na leczenie wśród pacjentów leczonych z powodu pierwotnej żółciowej marskości wątroby to monitorowanie umożliwia również wczesne wykrywanie potencjalnego uszkodzenia wątroby, szczególnie u pacjentów z zaawansowaną pierwotną żółciową marskością wątroby.

W przypadku stosowania preparatu do rozpuszczania cholesterolowych kamieni żółciowych, w celu oceny skuteczności leczenia i wczesnego wykrycia zwapnień w obrębie złogów żółciowych, należy wykonać badanie radiologiczne pęcherzyka żółciowego (cholecystografię doustną) po 6-10 miesiącach od rozpoczęcia leczenia, w zależności od średnicy złogów.

Zdjęcia (przeglądowe i po podaniu kontrastu) należy wykonać zarówno w pozycji stojącej, jak i leżącej (monitorowanie ultrasonograficzne).

Preparatu nie należy stosować, jeśli pęcherzyk żółciowy jest niewidoczny na zdjęciu RTG, występują zwapnienia w obrębie złogów, czynność skurczowa pęcherzyka żółciowego jest zaburzona lub często występuje kolka żółciowa.

Podczas stosowania preparatu w leczeniu zaawansowanej pierwotnej żółciowej marskości wątroby, bardzo rzadko obserwowano dekompensację marskości wątroby, która ulegała częściowej regresji po przerwaniu leczenia.

W razie wystąpienia biegunki dawkę należy zmniejszyć, a w przypadku uporczywej biegunki leczenie należy przerwać.

Reklama

Proursan a ciąża

W ciąży nie należy stosować bez wyraźnej konieczności. Badania na zwierzętach wykazały ryzyko uszkodzenia płodu w trakcie stosowania preparatu we wczesnej fazie ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny przyjmować lek tylko z równoczesnym stosowaniem skutecznych metod zapobiegania ciąży.

Zaleca się stosowanie metod niehormonalnych lub doustnych środków antykoncepcyjnych o niskiej zawartości estrogenu. U pacjentek przyjmujących preparat w celu rozpuszczenia kamieni żółciowych należy stosować skuteczne metody niehormonalne, ponieważ doustne hormonalne środki antykoncepcyjne mogą nasilać kamicę żółciową.

Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć ciążę. Nie stosować w okresie karmienia piersią. Jeżeli leczenie preparatem jest konieczne, należy zaprzestać karmienia piersią.

Reklama

Efekty uboczne stosowania leku

  • Często: jasne stolce, biegunka.
  • Bardzo rzadko: zwapnienie kamieni żółciowych, pokrzywka, w trakcie leczenia pierwotnej marskości żółciowej wątroby silny ból w prawym, górnym kwadracie brzucha i nasilenie objawów marskości wątroby, które częściowo ustępowały po odstawieniu leku.

Interakcje Proursanu z innymi lekami

Preparatu nie należy stosować równocześnie z kolestyraminą, kolestypolem lub lekami zobojętniającymi kwas solny zawierającymi wodorotlenek glinu i (lub) inne związki glinu (tlenek glinu).

Wymienione substancje wiążą kwas ursodeoksycholowy w jelicie i uniemożliwiają jego wchłanianie. Jeśli stosowanie tych substancji jest konieczne, kwas ursodeoksycholowy należy przyjmować 2 h przed lub 2 h po zastosowaniu tych substancji. Kwas ursodeoksycholowy może nasilać wchłanianie cyklosporyny z jelita. U pacjentów leczonych cyklosporyną należy kontrolować jej stężenie we krwi, a w razie konieczności skorygować dawkę.

W pojedynczych przypadkach, kwas ursodeoksycholowy może zmniejszać wchłanianie cyprofloksacyny. Wykazano, że kwas ursodeoksycholowy zmniejsza stężenie maksymalne w osoczu (Cmax) oraz pole powierzchni pod krzywą (AUC) antagonisty wapnia - nitrendypiny.

Donoszono także o interakcji ze zmniejszeniem efektu terapeutycznego dapsonu. Powyższe obserwacje, wraz z wynikami badań in vitro mogłyby wskazywać, że kwas ursodeoksycholowy może indukować enzymy cytochromu P450 3A. Jednak kontrolowane badania kliniczne wykazały, że kwas ursodeoksycholowy nie wywołuje istotnego efektu indukującego enzymy cytochromu P450 3A.

Hormony estrogenowe oraz leki obniżające poziom cholesterolu we krwi, takie jak klofibrat mogą nasilać kamicę żółciową, co jest działaniem przeciwnym do działania kwasu ursodeoksycholowego stosowanego w celu rozpuszczania kamieni żółciowych.

Dawkowanie leku Proursan

Doustnie. Dorośli.

Rozpuszczanie cholesterolowych kamieni żółciowych: 10 mg/kg mc./dobę, co odpowiada mc. do 60 kg - 500 mg na dobę (2 kaps.), mc. do 80 kg - 750 mg na dobę (3 kaps.), mc. do 100 kg - 1000 mg na dobę (4 kaps.), mc. >100 kg - 1250 mg na dobę (5 kaps.). Kapsułki należy przyjmować jednorazowo, wieczorem przed snem.

Długość leczenia oraz jego skuteczność zależą od wielkości kamieni żółciowych. Czas trwania leczenia wynosi 0,5-2 lata. Leczenie należy przerwać, jeśli kamienie nie ulegną zmniejszeniu w ciągu roku.

Należy przeprowadzać badania aktywności aminotransferaz w surowicy krwi w ciągu pierwszych 3 mies. leczenia co 4 tyg. Jeśli wyniki nie są zgodne z normą, zaleca się zmniejszenie dawki. Stan rozpuszczania kamieni powinien być monitorowany ultrasonograficznie co 6 mies. Po rozpuszczeniu kamieni zaleca się kontynuowanie leczenia przez 3 mies. w celu całkowitego rozpuszczenia złogów.

Leczenie zapalenia błony śluzowej spowodowanego zarzucaniem żółci: 1 kaps. na dobę, wieczorem przed snem przez 10-14 dni.

Leczenie chorób wątroby o różnej etiologii w przypadku braku wskazań do innych rekomendowanych terapii

W leczeniu chorób wątroby o różnej etiologii w przypadku braku wskazań do innych rekomendowanych terapii, zalecane jest następujące dawkowanie: mc. 47-62 kg - 12-16 mg/kg mc./dobę, tj. 1 kaps. 3 razy na dobę przez pierwsze 3 mies., następnie 3 kaps. raz na dobę wieczorem; mc. 63-78 kg - 13-16 mg/kg mc./dobę, tj. 1 kaps. rano, 1 kaps. w południe i 2 kaps. wieczorem przez pierwsze 3 mies., następnie 4 kaps. raz na dobę wieczorem; mc. 79-93 kg - 13-16 mg/kg mc./dobę, tj. 1 kaps. rano, 2 kaps. w południe i 2 kaps. wieczorem przez pierwsze 3 mies., następnie 5 kaps. raz na dobę wieczorem; mc. 94-109 kg – 14-16 mg/kg mc./dobę, tj. 2 kaps. 3 razy na dobę przez pierwsze 3 mies., następnie 6 kaps. raz na dobę wieczorem; mc. >110 kg - 2 kaps. rano, 2 kaps. w południe i 3 kaps. wieczorem przez pierwsze 3 mies., następnie 7 kaps. raz na dobę wieczorem.

Pierwotne zapalenie dróg żółciowych

W pierwotnym zapaleniu dróg żółciowych stosuje się 14 ± 2 mg/kg mc. Przez pierwsze 3 miesiące leczenia, lek należy przyjmować 3 razy na dobę w dawkach podzielonych.

Gdy parametry czynnościowe wątroby ulegną poprawie, dawka dobowa może być przyjmowana raz na dobę wieczorem.

W rzadkich przypadkach, u pacjentów z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych, na początku leczenia może dojść do nasilenia objawów klinicznych (np. świądu). Jeśli to nastąpi, należy kontynuować leczenie stosując połowę dawki dobowej leku, a następnie stopniowo zwiększać dawkę preparatu (zwiększając dawkę co tydzień o 1 kaps.), aż do uzyskania zalecanej dawki.

Dzieci i młodzież

U dzieci powyżej 2 lat dawkę ustala się indywidualnie. Zalecana dawka wynosi 10-20 mg/kg mc. na dobę.

Dzieci i młodzież 6-18 lat z mukowiscydozą 20 mg/kg mc./dobę w 2-3 dawkach podzielonych, w razie konieczności dawkę można zwiększyć do 30 mg/kg mc./dobę.

Sposób podania

Kapsułki należy połykać bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Nie obserwowano wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Czytaj również

Podobne leki
Ursocam
Ursopol

Reklama

Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!