Ranitydyna Sanofi

Spis treści

Ranitydyna Sanofi - Skład

1 tabl. powl. zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku.

Ranitydyna Sanofi - Działanie

Antagonista kompetycyjny receptora histaminowego H<sub>2</sub> w błonie śluzowej żołądka. Zmniejsza ona zarówno podstawowe, jak i posiłkowe wydzielanie kwasu solnego oraz zmniejsza wydzielanie pepsyny w soku żołądkowym. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po około 2-3 h. Pokarm i środki zobojętniające treść żołądkową, przyjmowane jednocześnie z ranitydyną, nieznacznie zmniejszają wchłanianie leku. T<sub>0,5</sub> wynosi około 2-3 h. Ranitydyna wydalana jest z moczem (60-70%) i kałem (26%), głównie w postaci niezmienionej i w niewielkim stopniu w postaci metabolitów.

Reklama

Ranitydyna Sanofi - Wskazania

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej. Zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo-przełykowego. Zespół Zollinger-Ellisona. Zapobieganie owrzodzeniom dwunastnicy wywołanym przyjmowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zapobieganie zespołowi Mendelsona (przed znieczuleniem ogólnym, u pacjentów, u których istnieje ryzyko aspiracji kwasu). Zapobieganie krwawieniom z owrzodzenia stresowego.

Ranitydyna Sanofi - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na ranitydynę lub pozostałe składniki preparatu.

Ranitydyna Sanofi - Ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek, w przypadku jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych i ranitydyny, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku i pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie. Należy unikać stosowania leku u pacjentów z ostrą porfirią w wywiadzie. Palenie tytoniu zmniejsza skuteczność leczenia ranitydyną.

Ranitydyna Sanofi - Ciąża

Ranitydyna przenika przez barierę łożyska, lecz dawki lecznicze podawane pacjentkom podczas porodu, a także przed cesarskim cięciem nie miały szkodliwego wpływu na poród, ani później na rozwój niemowlęcia. Przenika do mleka matki. Ranitydyna może być podawana w okresie ciąży i karmienia piersią tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Ranitydyna Sanofi - Efekty uboczne

Bardzo rzadko: zwykle przemijające zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi, przypadki agranulocytozy lub niedokrwistości aplastycznej czasami z częściowym lub całkowitym zahamowaniem czynności szpiku, wstrząs anafilaktyczny, przemijające stany splatania, depresji i omamy, bóle i zawroty głowy, przemijające ruchy mimowolne, przemijające niewyraźne widzenie, zwolnienie czynności serca i blok przedsionkowo-komorowy, zapalenie naczyń, ostre zapalenie trzustki, biegunka, zwykle przemijające zapalenie wątroby (komórkowe, kanalikowe lub mieszane) przebiegające z żółtaczką lub bez żółtaczki, rumień wielopostaciowy, łysienie, bóle stawowe i mięśniowe, ostre śródmiąższowe zapalenie nerek, przemijająca impotencja, powiększenie gruczołu piersiowego u mężczyzn. Rzadko: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, spadek ciśnienia tętniczego krwi, ból w klatce piersiowej), przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych, wysypki skórne.

Ranitydyna Sanofi - Interakcje

Ranitydyna nie hamuje aktywności układu enzymatycznego oksygenazy związanej z wątrobowym cytochromem P-450, dzięki czemu nie nasila działania leków inaktywowanych przez ten enzym: diazepamu, lignokainy, fenytoiny, propranololu, teofiliny i warfaryny. Nie stwierdzono interakcji między ranitydyną a amoksycyliną lub metronidazolem. Nie należy przyjmować jednocześnie z lekami zmniejszającymi kwaśność soku żołądkowego.

Ranitydyna Sanofi - Dawkowanie

Czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy: 150 mg 2 razy na dobę, rano i przed snem lub 300 mg raz na dobę przed snem (leczenie trwa 4-8 tyg.). Zapobieganie nawrotom choroby wrzodowej: 150 mg raz na dobę przed snem. Zapalenie przełyku w przebiegu refluksu żołądkowo-przełykowego: 150 mg 2 razy na dobę przez 2 tyg. W razie konieczności leczenie można powtórzyć. Zespół Zollinger-Ellisona: 150 mg 3 razy na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 6 g na dobę. Profilaktyka owrzodzeń dwunastnicy związanych z przyjmowaniem leków z grupy NLPZ: 150 mg 2 razy na dobę, w trakcie stosowania leków przeciwzapalnych. Zapobieganie zespołowi Mendelsona: 150 mg wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg, a następnie 150 mg na 2 h przed znieczuleniem. Zapobieganie krwawieniom z owrzodzenia stresowego: 150 mg 2 razy na dobę. Dzieci i młodzież: 2-4 mg/kg mc./dawkę 2 razy na dobę, maksymalnie do 300 mg na dobę.<br>U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min stosować 150 mg na dobę (wieczorem). W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 150 mg 2 razy na dobę. U pacjentów przewlekle dializowanych ranitydynę w dawce 150 mg należy podawać bezpośrednio po dializie.<br>Ranitydynę można przyjmować zarówno w czasie posiłku, jak i na czczo.

Ranitydyna Sanofi - Uwagi

U pacjentów z wrzodem żołądka należy każdorazowo przed rozpoczęciem leczenia wykluczyć nowotworowy charakter choroby, ponieważ leczenie ranitydyną może maskować objawy raka żołądka. Podczas stosowania leku mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia i zawroty głowy, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex
<-- popup -->