Zaburzenia psychiczne

Ty lub ktoś z Twoich bliskich cierpi na zaburzenia psychiczne? Chcesz dowiedzieć się, z którymi fobiami się borykasz? A może interesują Cię objawy i leczenie nerwicy? W zakładce zaburzenia psychiczne znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Sprawdź podobne artykuły:

Zaburzenia psychiczne – lękowe, sensoryczne, afektywne i psychotyczne

Zaburzenia psychiczne to zgodnie z definicją zespół zaburzeń czynności psychicznych, a także zachowania, które najczęściej są źródłem cierpienia, jak również utrudnień w komunikowaniu się ze społeczeństwem lub odnalezieniu w różnorakich sytuacjach.

Zaburzenia psychiczne można podzielić na takie rodzaje, jak:

 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia sensoryczne,
 • zaburzenia afektywne,
 • zaburzenia psychotyczne,
 • zaburzenia bordeline.

Na czym dokładniej polega każdy z wymienionych rodzajów? W jaki sposób zapobiegać wystąpienia takiego stanu?

Zaburzenia lękowe

Pierwszą, jedną z najpopularniejszych grup są zaburzenia lękowe, inaczej nazywane jako nerwicowe to różnego rodzaju fobie, takie jak: fobia społeczna, agorafobia, czy lęki społeczne. Zwykle wywołane są na skutek niegroźnego czynnika czy sytuacji, które pacjent widzi jako zagrażające, stara się ich unikać, a gdy się przydarzą to odczuwa dyskomfort lub lęk, czasem nawet cierpienie.

Objawy zaburzeń lękowych to przede wszystkim:

Dodatkowo depresja lękowa daje również objawy fizyczne, jak: suchość w ustach, potliwość, kołatanie serca, czy napięcie mięśni. Widząc u siebie lub u bliskiej osoby objawy zaburzeń lękowych, niezwykle ważna jest konsultacja ze specjalistą w celu zdiagnozowania przyczyny takiego stanu, a także w razie potrzeby wprowadzenia odpowiedniego leczenia.

Zaburzenia sensoryczne

Drugą, równie popularną grupą są zaburzenia sensoryczne, jednak co ważne – nie mają one związku z uszkodzeniami zmysłów. Zaburzenia sensoryczne u dzieci to dość częste zjawisko, które objawia się poprzez:

 • nadmierną lub obniżoną wrażliwość na bodźce,
 • zbyt niski poziom kondycji ruchowej,
 • zbyt późny rozwój mowy,
 • nieprawidłowy poziom uwagi,
 • problemy w zachowaniu.

Należy wiedzieć, iż zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą problemów w przetwarzaniu bodźców w systemie: czuciowym, słuchowym, wzrokowym, węchowym, smakowym i przedsionkowym.

Zaburzenia afektywne

Kolejna grupa to tzw. zaburzenia afektywne. Jest to nazwa, które obejmuje wiele zaburzeń psychicznych, które mogą objawiać się nadmiernym lub zbyt obniżonym zmianom nastroju. Często towarzyszą im również inne objawy.

Najpopularniejsze choroby afektywne to:

 • depresja,
 • choroba afektywna jednobiegunowa – czyli tzw. depresja nawracająca,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowew ich czasie mogą występować różne rodzaje epizodów chorobowych: depresyjny, maniakalny/hipomaniakalny oraz mieszany,
 • dystymia – depresja przewlekła o podłożu nerwicowym,
 • cyklotymia – to zmienne występowanie stanów podwyższonego oraz obniżonego nastroju.

Zaburzenia psychotyczne i bordeline

Do tego typu dolegliwości zalicza się również zaburzenia psychotyczne, czyli takie które mają kilka cech wspólnych. Do najbardziej charakterystycznych należą urojenia i omamy.

Także w tej grupie znajduje się schizofrenia, czyli przewlekła choroba, która rozpoczyna się najczęściej przed 30. rokiem życia i dzieli się na objawy:

 • wytwórcze – urojenia, omamy, słyszenie głosów, które mogą prowadzić z nim lub pomiędzy sobą dialog,
 • negatywne – obniżenie emocji, izolowanie się od społeczeństwa, zmniejszona aktywność pacjenta, wycofanie się z życia społecznego,
 • poznawcze – problemy z koncentracją oraz pamięcią. Osoby chore mają problem z przyswajaniem informacji.

Zaburzenia bordeline, czyli tzw. osobowość bordeline to dolegliwość, która polega przede wszystkim niestabilności nastroju, poczuciu bezsensu i pustki, jak również zaburzeniach tożsamości.