Nowy sklep

już ON-LINE

Krwioobieg mały

Krążenie płucne określane też jako krwiobieg mały lub mały obieg krwi ma za zadanie doprowadzenie krwi do płuc w celu jej natlenienia. Sprawdź, jak wygląda krążenie płucne fizjologia i krwiobieg mały budowa.


Reklama

Spis treści

Krążenie płucne - krwioobieg mały

Krwiobieg mały, zwany również krążeniem płucnym, to element układu krwionośnego człowieka. Krążenie płucne rozpoczyna się prawą komorą serca (ventriculus dexter), a kończy w lewym przedsionku serca (atrium sinistrum). W krążeniu płucnym tętnice prowadzą krew odtlenowaną, a żyły krew utlenowaną.

Krwiobieg mały opis

Odtlenowana krew powracająca z narządów wewnętrznych do prawego przedsionka, a nastepnie prawej komory, wypompowywana jest z niej przez zastawkę pnia płucnego (valva trunci pulmonalis). Dalej płynie pniem płucnym (truncus pulmonalis) dzielacym się bezpośrednio pod łukiem aorty (arcus aortae) na dwie tętnice płucne: prawą i lewą (arteriae pulmonales).

Poszczególne tętnice wnikają do płuc (odpowiednio do prawego i lewego płuca) i tu rozgałęziają się aż do utworzenia cienkościennych włośniczek oplatających pęcherzyki płucne (alveolus), na granicy których dochodzi do wymiany gazowej. Przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową zgodnie z gradientem ciśnień parcjalnych, tlen z powietrza przenika z pecherzyków płucnych do krwi, gdzie zostaje w większości związany z hemoglobiną, a dwutlenek węgla przenika z włośniczek do pęcherzyków płucnych, a nastepnie zostaje wydalony z ustroju.

Utlenowana i oczyszczona z dwutlenku węgla krew powraca żyłami płucnymi (venae pulmonales) do przedsionka lewego, a tam przez zastawkę dwudzielną (mitralną) wpływa do lewej komory serca, gdzie zaczyna się duży krwiobieg krwi.Reklama

Krwioobiegmały">

Krwioobieg mały


Reklama

Krwioobieg mały