Nowy sklep

już ON-LINE

Płuca

Płuca człowieka są najważniejszym narządem układu oddechowego. Budowa płuc obejmuje płuco lewe i płuco prawe, które są podzielone na płaty. Sprawdź, jak wygląda budowa i anatomia płuca.


Reklama

Spis treści

Płuca człowieka jako parzysty narząd należący do układu oddechowego odpowiedzialny jeden za jeden z ważniejszych procesów człowieka - oddychanie. 

Płuca anatomia

Płuca zbudowane są z gąbczastej, elastycznej tkanki. Składają się z pęcherzyków wypełniających się powietrzem, dlatego podczas wdechu powiększają się a wraz z wydechem zmniejszają się. Na ich wielkość ma również wpływ płeć, budowa ciała i wytrenowanie. Najdłuższy wymiar płuca to jego wysokość wynosząca około 25 cm.

Oba płuca łącznie ważą przeciętnie nieco ponad kilogram. Są oddzielone od ścian klatki piersiowej dwiema blaszkami opłucnej: opłucną ścienną i opłucną płucną, czyli trzewną. Między blaszkami opłucnej znajduje się włosowata szczelina - jama opłucnej.

Płuco lewe i płuco prawe

Zarówno lewe jak i prawe płuco podzielone jest na płaty. Płuco lewe (pulmo sinister) podzielone jest szczeliną skośną (fissura obliqua) na dwa płaty: górny i dolny (lobus superior et lobus inferior). Płuco prawe (pulmo dexter) jest nieco większe od lewego i ma dwie szczeliny: poziomą (fissura horizontalis) oraz skośną (fissura obliqua). Szczeliny te dzielą płuco na trzy płaty górny (lobus superior), środkowy (lobus medius) i dolny (lobus inferior).

Reklama

Płuca budowa

W płucu można wyróżnić: szczyt (apex pulmonis), powierzchnię żebrową płuca (facies costalis), powierzchnię przyśrodkową in. Śródpiersiową (facies medialis) oraz wklęsłą podstawę, czyli powierzchnię przeponową (facies diaphragmatica – basis pulmonis). Na powierzchni przyśrodkowej do przodu od wnęki i więzadła płucnego znajduje się głęboka wklęsłość tzw. wycisk sercowy (impressio cardiaca). Leży w nim serce objęte osierdziem. Wycisk ten jest znacznie głębszy i większy na płucu lewym niż na prawym, ponieważ serce większą częścią leży po stronie lewej.

Szczyt płuca jest zaokrąglony i wystaje nieco nad przednim brzegiem otworu górnego klatki piersiowej. Wypełnia tam, położony w dole nadobojczykowym większym u podstawy szyi, osklepek opłucnej (cupula pleurae). Na powierzchni sródpiersiowej leży wnęka płuca (hilum pulmonis), gdzie zlokalizowane są min. liczne węzły chłonne (nodi lymphatici), oskrzela (bronchus), naczynia krwionośne płucne i oskrzelowe (arteria pulmonalis, vena pulmonalis superior et vena pulmonalis inferior), które stanowią tak zwany korzeń płuca (radix pulmonis). Korzeń płuca jest od góry objęty opłucną, której przednia i tylna blaszka przedłużają się ku dołowi, tworząc więzadło płucne (ligamentum pulmonale).Płuca


Płucolewe">

Płuca


Płuca


Reklama

Płuco lewe