Nowy sklep

już ON-LINE

Tchawica

Tchawica to narząd układu oddechowego człowieka, który zapewnia dopływ powietrza do płuc. Sprawdź jak wygląda budowa tchawicy, jakie tchawica ma funkcje oraz jak rozpoznać zapalenie tchawicy.


Reklama

Spis treści

Tchawica (trachea) jest częścią układu oddechowego człowieka. Jest sprężystą rurą o długości ok 10 cm stanowiącą przedłużenie krtani i zapewniającą przepływ powietrza do płuc. W całym swoim przebiegu leży ona do przodu od przełyku, zajmując położenie pośrodkowe, jedynie w swojej dolnej części zbacza nieco w stronę prawą.

Tchawica budowa

Ścianę tchawicy tworzy błona włóknista, w którą włączone są podkowiaste chrząstki tchawicze (cartilagines tracheales).W przestrzeniach między sąsiednimi chrząstkami błona włóknista tworzy więzadła obrączkowate (ligamenta annularia). Dzięki swojej budowie tchawica stale zachowuje swoje światło (nie zapada się).

W swojej dolnej części, na wysokości V kręgu piersiowego, tchawica rozdziela się na dwa oskrzela główne uchodzące do płuc. Miejsce podziału nazwane jest rozdwojeniem tchawicy (bifurcatio tracheae), od którego tchawica rozdziela się na oskrzele główne prawe (bronchus principalis dexter) i lewe (bronchus principalis sinister). Oskrzele główne prawe jest krótsze od lewego, ma większe światło i przebiega bardziej pionowo w porównaniu z oskrzelem lewym.

Zapalenie tchawicy

Tchawica jak każdy narząd w ciele człowieka może "chorować". Zapalenie tchawicy to częsta choroba górnych dróg odechowych wywołana przez wirusy, która jest związana z zapaleniem gardła lub zapaleniem krtani. Zapalenie tchawicy objawia się nagłymi napadami kaszlu lub dusznościami oraz problemami z prawidłowym oddychaniem. Dotyka zarówno dzieci jak i dorosłych. Zapalenie tchawicy dzeli się na:

  • ostre zapalenie tchawicy - ustępuje samoistnie po kilku dniach
  • przewlekłe zapalenie tchawicy - jest związane z innymi chorobami narządów oddechowychReklama

Tchawica">

Tchawica


Reklama

Tchawica