Nowy sklep

już ON-LINE

Układ limfatyczny

Układ limfatyczny człowieka, określany też jako układ chłonny, jest odpowiedzialny za obronę organizmu przed zakażeniami. Budowa układu limfatycznego obejmuje naczynia chłonne oraz węzły chłonne.


Reklama

Spis treści

Układ limfatyczny człowieka (z łac. systema lymphaticum), nazywany też układem chłonnym, jest ściśle związany z układem krążenia i układem odpornościowym. Jego najważniejszą rolą jest ochrona organizmu przed zakażaniem poprzez produkcję specjalnych komórek mających zdolność niszczenia obcych antygenów - bakterii, drobnoustrojów, patogenów czy komórek nowotworowych. 

Układ limfatyczny budowa

W skład układu limfatycznego naczynia chłonne włosowate (vasa lymphatica), naczynia chłonne zbiorcze różnej wielkości oraz węzły chłonne (nodi lymphatici). Do układu chłonnego należą mi.in. śledziona czy migdałki. 

Skupiska węzłów chłonnych znajdują się między innymi w jamie brzusznej, dole pachowym, w okolicy pachwinowej, na szyi w trójkącie szyjnym i podżuchwowym. Wszystkie narządy chłonne zbudowane są z tkanki siateczkowatej, ktorej oczka prawie wyłącznie wypełnione są limfocytami.

Chłonka

Płyn zawarty w naczyniach chłonnych zwany jest chłonką (lympha), którą stanowi klarowna i prawie bezbarwna ciecz, przypominająca uboższe w białko i węglowodany osocze krwi. Jest ona transportowana po całym organizmie, każdego dnia przez układ chłonny przepływa około 2 litrów chłonki. Chłonka składa się z wody, soli mineralnych, białek, tłuszczy i limfocytów.

Reklama

Węzły chłonne gdzie są?

Naczynia chłonne znajdują się prawie we wszystkich narządach organizmu ludzkiego, tworząc liczną sieci naczyń. W tym układzie wyróżniamy naczynia chłonne włosowate, odprowadzające naczynia chłonne zbiorcze różnej wielkości oraz duże pnie chłonne, m.in., przewód piersiowy powstający z połączenia obustronnych pni lędźwiowych. Duże naczynia chłonne zespalają się i w okolicy kąta żylnego (utworzonym z połączenia żyły szyjnej wewnętrznej i żyły podobojczykowej) lub w jego sąsiedztwie chłonka z całego ustroju uchodzi do krwiobiegu.

Reklama