Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗
Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗
Może ratować życie. W 2023 roku została jej poddana rekordowa liczba pacjentów. Sprawdź❗

Koronawirus a kwarantanna w Polsce. Co oznacza i ile trwa?

Kwarantanna to izolacja zdrowych osób. Takie działania dotyczą tych, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobami zarażonymi. W czasie epidemii bardzo często obowiązek ten jest rozszerzany na inne podmioty. Co oznacza, iż dana osoba została objęta kwarantanną? Ile trwa takie odosobnienie?
Kwarantanna w domu
Źródło: 123RF
Spis treści

Odpowiedzi na takie pytania są bardzo ważne. Nie tylko w czasie epidemii koronawirusa, ale także w czasie każdej innej epidemii choroby zakaźnej. To bardzo istotne i przydatne informacje, bo to one w dużym stopniu mają wpływ na rozprzestrzenianie się każdej choroby zakaźnej, w tym również COVID-19.

Kwarantanna przede wszystkim pełni funkcje ochronne i zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się choroby. Niekiedy to jedyna forma walki z potężną epidemią. Od dyscyplinowania społeczeństwa w dużym stopniu zależy, jaki jest przebieg epidemii w danym kraju. Obecnie w czasie walki z koronawirusem to bardzo ważny element samodyscypliny każdego obywatela.

Reklama

Co to jest kwarantanna?

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZ. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z póź. zm.) kwarantanna to odosobnienie zdrowej osoby, która była na narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych (art.2 pkt 12 ww. ustawy). W sytuacjach, gdy liczba zakażonych osób rośnie, zwiększa się także liczba osób objętych kwarantanną. Są to działania konieczne w czasie każdej epidemii.

W jaki sposób wprowadzany jest obowiązek kwarantanny?

Art. 34 ust.5 ustawy z dnia 5 grudnia o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi daje ministrowi zdrowia uprawnienie określania w drodze rozporządzenia wykazu chorób, powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób zdrowych, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne.

Minister zdrowia także na podstawie tych przepisów prawa określa okres obowiązkowej kwarantanny czy nadzoru epidemiologicznego, mając na względzie potrzebę nadzoru epidemiologicznego oraz ochrony zdrowia publicznego.

Przedmiotowa ustawa ogólnie określa, iż okres trwania kwarantanny nie może przekraczać 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności z osoba zakażoną. Ten czas trwania kwarantanny minister zdrowia określa każdorazowo w czasie każdej epidemii. Zapis bowiem oznacza, iż okres kwarantanny nie może być dłuższy niż ten, przewidziany przepisami. Od oceny ministra i sytuacji epidemiologicznej zależy na ile będzie go skracał.

Tak też się stało obecnie, w trakcie epidemii koronawirusa. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego nałożyło obowiązek kwarantanny w czasie choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, czyli COVID-19 (§1 ust.1 pkt 4 ww. rozporządzenia).

Okres obowiązkowej kwarantanny został określony na czas 14 dni (§1 ust.2 pkt 4 ww. rozporządzenia). Początek kwarantanny liczy się od ostatniego dnia styczności z wirusem.

Reklama

Jak wygląda kwarantanna w Polsce?

Kwarantanna dla wielu osób jest raczej uciążliwa. Dochodzi jeszcze do niej niepewność co do stanu zdrowia. Aktualnie w czasie epidemii koronawirusa w Polsce kwarantanna jest celową izolacją osób zdrowych, które miały kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.

Co należy zrobić w sytuacjach kontaktu z takimi osobami, który z reguły skutkuje zaleceniem kwarantanny? Procedury działania są ściśle określone w serwisie Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Pierwszy krok to telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. W trakcie rozmowy jest wypełniana ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem. Ważne, aby podać także listę osób, z którymi miało się kontakt od momentu styczności z wirusem.

Kwarantanna trwa 14 dni, a o jej długości decyduje lekarz. Nigdy sam pacjent nie może skracać tego okresu samodzielnie.

Reklama

Jakie obowiązki nakłada zalecenie kwarantanny?

 1. Konieczność przebywania w domu, a tym samym zakaz przyjmowania gości i opuszczania miejsca pobytu.
 2. W razie konieczności kontaktu z innymi osobami niezbędne jest zachowanie 2 metrowej odległości od rozmówcy.
 3. Wywieszenie kartki na drzwiach czy ogrodzeniu o kwarantannie.
 4. Objęcie domownikom kwarantanną.
 5. Przebywanie w określonym pokoju i ograniczanie powierzchni wymagającej dezynfekcji,
 6. Używanie oddzielnych naczyń.
 7. Systematyczne wietrzenie pomieszczeń.
 8. Zakładanie na twarz maseczki lub chustki w sytuacjach przyjazdu karetki lub lekarza.
 9. Przestrzeganie zasad higieny:
 • codzienne czyszczenie wszystkich dotykanych powierzchni,
 • dokładne mycie łazienki i kuchni,
 • dezynfekowanie poszczególnych miejsc w domu,
 1. Regularny sen.
 2. Lekkostrawne posiłki.
 3. Picie dużych ilości wody.
 4. Monitorowanie stanu zdrowia:
 • regularne mierzenie temperatury,
 • sprawdzanie czy nie pojawiają się duszności, kaszel, bóle mięśni czy inne niepokojące objawy,
 • kontakt ze służbami medycznymi w razie jakichkolwiek obaw o zdrowie.

Reklama

Kwarantanna w związku z koronawirusem

Okres 14 dniowej kwarantanny dotyczy nie tylko osób, które miały kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem na terenie Polski. Ta obowiązkowa kwarantanna od 15 marca 2020 r. (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dotyczy również osób, powracających z zagranicy, jednak nie wszystkich. Kto nie musisz przechodzić kwarantanny?

Jak podaje Ministwestwo Spraw Zagranicznych, z obowiązkowej kwarantanny zwolieni są:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci;
 • pasażerowie statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Gruzji, Japonii, Kanady, Królestwa Marokańskiego, Królestwa Tajlandii, Nowej Zelandii, Republiki Albanii, Republiki Białorusi, Republiki Korei, Republiki Rwandy, Republiki Tunezyjskiej, Republiki Turcji, Ukrainy, Wschodniej Republiki Urugwaju i Związku Australijskiego.

Ponadto z tego obowiązku wyłączeni są wszyscy kształcący się w Polsce studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego oraz doktoranci, jak również wszyscy naukowcy prowadzący w Polsce działalność naukową. Nie muszą jej także odbywać  cudzoziemcy będący małżonkami albo dziećmi polskich obywateli albo pozostają pod ich stałą opieką.

Okres tych 14 dni trzeba spędzać zgodnie z zaleceniami. Należy pamiętać, iż za nieprzestrzeganie warunków kwarantanny grozi mandat karny w wysokości do 30 000 zł. To także zdecydowanie pokazuje, jak ważna w czasie epidemii SARS CoV-2 jest izolacja i przestrzeganie narzuconych na ten czas zasad postępowania.

Reklama

Kwarantanna a praca

Aby ułatwić pobyt w kwarantannie, bez możliwości zarobkowania, przepisy umożliwiają skorzystanie z form pomocy, takich jak:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy (na opiekę nad dzieckiem),
 • zasiłek wprowadzony tzw. specustawą.

Aby skorzystać z tego typu świadczeń należy złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. Ważne, aby dopełnić ten obowiązek w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny.

Reklama

Aplikacja “kwarantanna domowa”

Aby skutecznie kontrolować osoby objęte kwarantanną domową zostały wprowadzone nowe przepisy, które umożliwiają kontrolę poprzez aplikację „kwarantanna domowa”. Taką możliwość stworzył art.7e ust.1 ustawy z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567,568).

Zgodnie z jego treścią osoba podlegająca obowiązkowej kwarantannie w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 instaluje na swoim urządzeniu mobilnym udostępnione oprogramowanie, służące do potwierdzania realizacji obowiązku przestrzegania kwarantanny oraz używa go do potwierdzenia realizacji tego obowiązku.

Czytaj również

Bibliografia

 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374,567 i 568)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZ. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie z dnia 20.03.2010 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dziennik Ustaw, Warszawa, dnia 20 marca 2020 r., poz. 491)
 • www.gov.pl
 • www.gis.gov.pl/koronawirus
 • www.pacjent.gov.pl
 • www.mz.gov.pl
 • www.gov.pl/cyfryzacja
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Wiadomości
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Nowy pomysł rządu dzieli Polaków
Półka z napojami procentowymi symbolizująca zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
Przełom w leczeniu czerniaka. Naukowcy kończą badania nad personalizowaną szczepionką
Lekarz podaje pacjentowi szczepionkę na czerniaka
Księżna Kate choruje na nowotwór. Co to jest chemioterapia prewencyjna?
Kobieta po podaniu chemioterapii prewencyjnej
Podobne artykuły
Pacjent chory na stwardnienie rozsiane
Mam stwardnienie rozsiane - relacja pacjenta z forum
Szczepienie dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień
Kalendarz obowiązkowych i zalecanych szczepień dziecka - kiedy trzeba je zrobić?
Chcesz zmienić kolor oczu? Użyj lasera
Doktor Bizoń
Doktor Bizoń o terapii raka endometrium: „Najważniejsza jest personalizacja leczenia”
Długość życia po chemioterapii - chory mogą żyć dłużej!

Reklama


Jak się uchronić przed chorobami cywilizacyjnymi?
Sprawdź!